Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 15.12.2021/Pykälä 167 

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien osuuden ostamista yhtiöstä, joka tutkii ja kehittää rokotteita

 

Valtuusto 28.04.2021 § 52   

 

 

 

Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää valtuustoaloitteessa, että kunta selvittää nopeasti mahdollisuudet osuuden ostamisesta Rokote Laboratories Finland Oy:stä tukeakseen rokotuskehitystyötä Covid-19 ja mahdollisia tulevia pandemioita vastaan.

 

Päätös 

Aloite lähetettiin kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 

 

 

Kunnanhallitus 22.11.2021 § 296   

 

 

 

Valtuustoaloitteessa esitetään, että kunta selvittää nopeasti mahdollisuudet osuuden ostamisesta Rokote Laboratories Finland Oy:stä tukeakseen rokotuskehitystyötä Covid-19 ja mahdollisia tulevia pandemioita vastaan. Aloitteessa todetaan, että omistusosuudellaan kunta tukisi rokotetutkimusta ja voisi myös saada tästä merkittävää tuottoa.

 

Covid19 -pandemian aikana rokotteiden tutkimus- ja kehittämistyö on ollut laajalti keskustelussa. Maailmanlaajuisesti Covid-19-rokotteen kehittäminen markkinoille on edennyt poikkeuksellisen nopeasti muun muassa merkittävien rahoituspanosten ja tietojen avoimen jakamisen ansiosta. Pandemian aikana on käyty keskustelua myös kotimaisen koronarokotteen kehitystyön tukemisesta. Kotimaisen rokotekehitystyön tukeminen ja kotimainen rokotetuotanto ylipäätään voidaan nähdä myös kansallisena huoltovarmuuskysymyksenä.

 

Kansallisen rokotekehitystyön sekä rokotetuotannon toimintaedellytysten turvaamisessa valtion julkisella rahoituksella on merkittävä rooli. Aloitteessa mainittu Rokote Laboratories Finland Oy on saanut heinäkuussa 2021 merkittävän yhteensä yhdeksän miljoonan euron rahoituksen nenäsumutteena annosteltavan koronavirusrokotteen kehittämiseen. Ferring Ventures SA, Jenny ja Antti Wihurin rahasto ja Suomen Kulttuurirahasto ovat tehneet Rokote Laboratories Finland Oy:öön 3,5 miljoonan euron pääomasijoituksen. Sen lisäksi Business Finland on myöntänyt yritykselle 5,5 miljoonan euron lainan koronarokotteen jatkokehittämistä ja kliinisiä kokeita varten. Rahoitettava koronarokote perustuu Helsingin yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa tehtyyn tutkimukseen. Molemmat yliopistot ovat myös Rokote Laboratories Finland Oy:n osaomistajia.

 

Ajatus kansallisen rokotekehitystyön tukemisesta on sinällään kannatettava. Kansallinen rokotekehitystyö vaatii toteutuakseen julkista rahoitusta. Julkisen rahoituksen kanavoinnin kannalta on kuitenkin tarkoituksenmukaista, että rokotekehitystyötä tuetaan ensisijaisesti julkisten tutkimus- ja rahoitusorganisaatioiden kautta eikä yksittäisten kuntien tai kaupunkien rahoituksella, joiden toimialaan em. toiminnot eivät kuulu. Ensisijaiset omistaja- ja rahoittajatahot yhtiölle ovat esimerkiksi yliopistot ja valtion rahoitusorganisaatiot kuten Business Finland ja Suomen Akatemia. Rokote Finland Oy:n osalta yliopistot toimivat jo yhtiön osaomistajina ja valtion rahoitusorganisaatiot ovat avanneet erillisiä rahoitushakuja Covid-19 tautiin liittyviin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeisiin. Edellä mainituilla perusteilla Nurmijärven kunnan ei ole tarkoituksenmukaista hankkia osuutta Rokote Laboratories Finland Oy:stä.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää

1. hyväksyä edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen sekä

2. todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

 

Valmistelija

hallintojohtaja Katja Vuorinen, puh. 040 317 4000

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

 

 

 

Valtuusto 15.12.2021 § 167     

707/00.02.00.02/2021  

 

 

Esitys 

Kunnanvaltuusto päättää

1. hyväksyä edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen sekä

2. todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen.