Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 15.12.2021/Pykälä 166 

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen Klaukkalan koronatestauspaikan siirrosta

 

Valtuusto 26.05.2021 § 77   

 

 

 

Kimmo Kakko (smp) ja Eero Santala (sd.) ja muut seitsemän kannattajaa esittävät valtuustoaloitteessaan Klaukkalan koronatestauspisteen muuttamista nykyiseltä sijainniltaan mahdollisimman pikaisesti. Aloitteen mukaan kunnan tulee aktivoida korvaavan sijoituspaikan etsiminen uudelleen. Mikäli suoraan sopivaa paikkaa ei löydy, täytyy etsintää laajentaa sen kaltaisiin paikkoihin, jotka soveltuvat toimintaan tarvittavien muutoksien jälkeen.

 

Päätös 

Aloite lähetettiin kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 

Tekninen lautakunta 04.11.2021 § 93   

 

 

 

Aloite on lähetetty ympäristötoimialalle valmisteltavaksi.

 

Nurmijärvellä sijaitseva koronatestauspaikka sijaitsee Kuntotie 7, Klaukkala, Monikon tontilla. Koronatestauspisteen toimijat (Keusote, Hus, Pihlajanlinna) ovat kokeneet paikan erittäin hyväksi. Koronatestauspiste sijaitsee keskeisellä paikalla Klaukkalaa, jonne on helppo tulla niin julkisilla kuin kävellen. Monikon tiloissa on testauspisteen työntekijöille asianmukaiset sosiaalitilat. Näytteitä otetaan talvisin kovassa pakkasessa ilman käsineitä, joten Monikon tauko- ja wc tilat ovat riittävät ja asialliset. Testauspisteen sähkö saatiin vaivattomasti Monikon pihasta testauspisteen vierestä. Testausalue on aidattu asianmukaisesti.

 

Vaaratilanteita ei ole alueella koettu. Kerralla oleva automäärä ei ole koettu ongelmaksi, koska testausajat jaetaan tasaisesti noin 5 minuutin välein. Sekä lapsien että aikuisten koronatestaus suoritetaan siten, että testattava istuu autossa.

 

Testauspisteen siirtokustannus (katoksen purku, siirrot, rakentaminen) maksaa noin 4 000 euroa. Tämän lisäksi Hus lähituelle tulee kustannuksia, koska lähituki tulee paikan päälle tarkistamaan koneiden ja yhteyksien toiminnan. Siirtokustannus kohdistetaan lopulta kunnan palvelumaksuihin. Tämän lisäksi lisäkustannuksia tulee suoraan kunnalle mm. vesi - ja sähköliittymistä ja tilojen vuokrauksesta, jos tilat vuokrataan ulkopuoliselta.

 

Mikäli testauspiste siirretään, on testauspiste suljettuna noin kolme arkipäivää. Keskimäärin arkisin käy testauksessa 200-300 henkilöä. Kolmen päivän kiinniolo tarkoittaa sitä, että pahimmillaan sulku aiheuttaisi 900 testiajan menettämistä.

 

Koronatestauspiste pitää olla helposti saavutettavissa sekä autolla että esimerkiksi polkupyörällä. Mikäli testauspisteen sijainti on sivussa, tulee siitä monia hankaluuksia sekä runsaasti asiakaspalautetta. Näin kävi esimerkiksi Keravan ensimmäiselle näytteenottopisteelle.

Nurmijärven kunnan tilakeskus kävi toimijoiden kanssa lävitse eri vaihtoehtoja koronatestauspisteen sijainnista. Tällaisia paikkoja olivat mm.

 

.         Klaukkalan terveysaseman parkkipaikka. Piste olisi vienyt parkkipaikkoja ja ruuhkauttanut Vaskomäentien liikennettä. Samoin asianmukaisia wc- ja sosiaalitiloja ei ollut saatavissa.

.         Ns. vanha linja-autoasema Ylitilantien alussa. Tontilla ei ole wc- tai sosiaalitiloja. Myöskin sähkö olisi jouduttu vetämään uudestaan pisteen kohdalle. Bajamajan käyttö ei ole mahdollista, koska se ei täytä asianmukaisia vaatimuksia wc- ja sosiaalitiloista. Toimija ei käytä koronatestauspisteissä aggregaatteja. Kyseinen paikka on vilkasliikenteisellä kohdalla Ylitilantien varrella ja paikkaa ei koettu turvalliseksi.

.         Vaskomäentien päiväkodin entinen parkkipaikka. Vaskomäen päiväkoti on purkulistalla ja kohteessa ei ole asianmukaisia wc- ja sosiaalitiloja. Sijainti olisi aiheuttanut lisää ruuhkauttavaa liikennettä Vaskomäentielle. Purkutyömaa olisi aiheuttanut myös ylimääräistä meluhaittaa.

.         Keudan piha, Lopentie 20. Syrjäinen sijainti ei sovellu testauspisteelle.

.         Klaukkalan uusi Matkakeskus. Sijainti on syrjäinen. Kohteessa ei ole saatavilla asianmukaisia sosiaali- ja wc-tiloja testaajien käyttöön. Toimija koki paikan turvattomaksi runsaan auto- ja bussiliikenteen vuoksi.

 

Nurmijärven kunnan tilakeskus etsi tilat pääsääntöisesti kohteista, jotka ovat kunnan omilla tonteilla. Tämä perustui kunnan Nuuka-ohjelmaan.

 

Koronapisteen siirto aiheuttaisi lisäkustannuksia sekä koronatestausaikojen menettämistä. Vallitsevan epidemian johdosta testauksia on tärkeä tehdä.

 

Valtuustoaloitteen mukaan kunnan tulee aktivoida korvaavan sijoituspaikan etsiminen.  Ottaen huomioon kunnan Nuuka-ohjelma, kunta pyrkii välttämään lisäkustannuksia vuokraamalla uusia tiloja tai alueita.

 

Ottaen huomioon vallitsevan epidemian, tässä vaiheessa ei ole järkevää aiheuttaa lisäkustannuksia tai siirtotöitä. Myöskään ei ole järkevää menettää yhtään testiaikaa, vaan käyttää kaikki keinot, että testaukset saadaan tehtyä keskeisellä sijainnilla.

 

Nykyinen sijainti Monikon tontilla on osapuolille kustannustehokas ja keskeinen.

 

Esittelijä 

Kunnallistekniikan päällikkö

 

Esitys 

Tekninen lautakunta antaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle esittelytekstin mukaisen vastineen Kimmo Kakon ja Eero Santalan ym. valtuustoaloitteeseen.

Tekninen lautakunta esittää, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja että se todetaan loppuun käsitellyksi.

 

Valmistelija

isännöitsijä Hanna Mikkotervo-Adler, hanna.mikkotervo@nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

 

 

Kunnanhallitus 22.11.2021 § 298   

 

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää

1. hyväksyä edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen sekä

2. todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

 

Valmistelija

isännöitsijä Hanna Mikkotervo-Adler, puh. 040 317 2017

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

Valtuusto 15.12.2021 § 166     

898/00.02.00.02/2021  

 

 

Esitys 

Kunnanvaltuusto päättää

1. hyväksyä edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen sekä

2. todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen.