Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 07.12.2021/Pykälä 316


 

 

Talousarvion mukaisten virkojen perustaminen ja työsopimussuhteisten tehtävien käyttöönottaminen vuonna 2022

 

Kunnanhallitus 07.12.2021 § 316     

1810/01.01.00.00/2021  

 

 

Valtuuston 17.11.2021 (§ 154) hyväksymä talousarvio ja siihen kuuluva henkilöstösuunnitelma vuodelle 2022 sisältää esityksiä uusien vakituisten virkojen perustamisesta ja tehtävien käyttöönottamisesta. Hallintosäännön 41 §:n mukaan kunnanhallitus perustaa ja lakkauttaa virat. Työsopimussuhteisten tehtävien käyttöönotossa sovelletaan vastaavaa menettelyä.

 

Henkilöstösuunnitelman mukaisesti esitetään seuraavien virkojen perustamista vuonna 2022:

 

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala, hyvinvointipalvelujen tulosalue:

 

-          Psykologin työsopimussuhteinen tehtävä oppilas- ja opiskelijahuoltoon 1.1.2022 lukien. Tehtävän kelpoisuusehtona on psykologian maisterin tutkinto sekä laillistetun psykologin pätevyys ja tehtävän palkkaus määräytyy SOTE-sopimuksen palkkahinnoittelukohdan 02SOTE99 mukaisesti.

 

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala, koulutuspalvelujen tulosalue:

 

-          Oppilaanohjauksen lehtorin virka perusopetukseen 1.8.2022 lukien. Viran kelpoisuusehtona on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 6 §:n mukainen kelpoisuus ja palkkaus määräytyy OVTES:n palkkahinnoittelukohdan 4 03 04 06 6 mukaisesti.

-          3 luokanopettajan virkaa perusopetukseen 1.8.2022 lukien. Virkojen kelpoisuusehtona on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 4 §:n mukainen kelpoisuus ja palkkaus määräytyy OVTES:n palkkahinnoittelukohdan 4 03 04 03 0 mukaisesti.

-          2 erityisluokanopettaja virkaa perusopetukseen 1.8.2022 lukien. Virkojen kelpoisuusehtona on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 8 §:n mukainen kelpoisuus ja palkkaus määräytyy OVTES:n palkkahinnoittelukohdan 4 03 04 01 2 mukaisesti.

-          Perusopetuksen päätoimisen aineenopettajan (tuntiopettaja) virka perusopetukseen 1.8.2022 lukien. Viran kelpoisuusehtona on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 5 §:n mukainen kelpoisuus ja palkkaus määräytyy OVTES:n palkkahinnoittelukohdan 4 03 04 00 5 mukaisesti.

-          Lukion ja perusopetuksen lehtorin virka 1.8.2022 lukien. Viran kelpoisuusehtona on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 10 §:n mukainen kelpoisuus ja palkkaus määräytyy OVTES:n palkkahinnoittelukohdan 4 04 04 01 7 mukaisesti.

-          13 henkilökohtaisen avustajan työsopimussuhteista tehtävää vammaisopetukseen 1.8.2022 lukien. Tehtävien kelpoisuusehtona on lähihoitajan tutkinto tai vastaava soveltuva tutkinto ja palkkaus määräytyy KVTES:n palkkahinnoittelukohdan 05KOU060 mukaisesti. 

 

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala, varhaiskasvatuspalvelujen tulosalue:

 

-          Varhaiskasvatuksen opettajan työsopimussuhteinen tehtävä alkuluokkaan 1.1.2022 lukien. Tehtävän kelpoisuusehtona on varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus ja palkkaus määräytyy OVTES:n palk-kahinnoittelukohdan 45000044 mukaisesti.

-          4 varhaiskasvatuksen lastenhoitajan/varahenkilön työsopimussuhteista tehtävää päiväkoteihin 1.1.2022 lukien. Tehtävien kelpoisuusehtona on varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus ja palkkaus määräytyy KVTES:n palkkahinnoittelukohdan 05VKA054 mukaisesti.

-          Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävä alkuluokkaan. Tehtävän kelpoisuusehtona on varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus ja palkkaus määräytyy KVTES:n palkkahinnoittelukohdan 05VKA054 mukaisesti.

-          4 varhaiserityiskasvatuksen lastenhoitajan/avustajan työsopimussuhteista tehtävää päiväkoteihin 1.1.2022 lukien. Tehtävien kelpoisuusehtona on varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus ja palkkaus määräytyy KVTES:n palkkahinnoittelukohdan 05VKA054 mukaisesti.

 

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala, nuorisopalvelujen tuloalue:

 

-          Etsivän nuorisotyöntekijän työsopimussuhteinen tehtävä 1.8.2022 lukien. Tehtävän kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto ja sen palkkaus määräytyy KVTES:n palkkahinnoittelukohdan 02VAP050 mukaisesti.

 

Ympäristötoimiala, maankäytön ja kaavoituksen tulosalue:

 

-          Maankäyttöinsinöörin työsopimussuhteinen tehtävä 1.2.2022 lukien. Tehtävän kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto (AMK) tai vastaava aikaisempi tutkinto sekä kokemusta maapolitiikan hoitamisesta. Palkkaus määräytyy Teknisten sopimuksen palkkahinnoittelukohdan 50101011 mukaisesti.

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää perustaa virat ja ottaa käyttöön työsopimussuhteiset tehtävät edellä selostetun mukaisesti sekä valtuuttaa henkilöstöjohtajan tekemään vakansseihin tarvittavat teknisluontoiset korjaukset.

 

Valmistelija

henkilöstöjohtaja Leena Ojala, puh. 040 317 4409

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

Jakelu

palkanlaskennan esimies

henkilösihteeri, sivistys- ja hyvinvointitoimiala

hallintopäälliköt