Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 07.12.2021/Pykälä 315


 

 

Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valinta toimikaudelle 1.8.2021-31.5.2025

 

Kunnanhallitus 09.08.2021 § 206   

 

 

 

Kiinteistönmuodostamislain 6 §:n mukaan valtuuston on valittava toimi kauttaan vastaavaksi ajaksi kuntaan vähintään kuusi kiinteistötoimitusten uskottua miestä. Käytännössä on tarkoituksenmukaista valita heitä enemmän. Varamiehiä ei valita.

 

Uskottujen miesten tulee olla kiinteistöasioihin perehtyneitä ja paikalliset olot tuntevia. Muutoin on uskottujen miesten vaalikelpoisuudesta voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään.

 

Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain 2 §:n mukaan lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä. Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 63 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikoksen esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö.

 

Aikaisemmin maanmittauslaitos on toivonut, että kiinteistötoimitusten luonteesta johtuen tulisi uskotuiksi miehiksi valita sellaisia henkilöitä, joilla on mahdollisuus suorittaa tätä luottamustehtävää päiväsaikaan ja maasto-olosuhteissa. Myös aiemmin uskottuna miehenä toimineiden uudelleenvalinta olisi suositeltavaa. Kiinteistötoimitukset ovat usein pitkäkestoisia ja monimutkaisia, jolloin jatkuvuudesta ja kokemuksesta olisi hyötyä.

 

Uskotun miehen on ennen toimeensa ryhtymistä annettava käräjäoikeudessa tai maaoikeudessa vakuutus siitä, että hän parhaan ymmärryksensä ja omantuntonsa mukaan täyttää rehellisesti uskotun miehen toimensa eikä tee siinä kenellekään vääryyttä mistään syystä.

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

 

Esitys 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee vähintään kuusi kiinteistötoimitusten uskottua miestä toimikaudelle 1.8.2021-31.5.2025, kuitenkin enintään 13.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

 

Valmistelija

hallintojohtaja Katja Vuorinen, puh. 040 317 4000

 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Teknisenä korjauksena esittelytekstistä korjataan kolmannesta kappaleesta lause "Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 63 vuotta." kuulumaan seuraavasti "Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta."

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

 

Valtuusto 18.08.2021 § 120   

 

 

 

 

Esitys 

Kunnanvaltuusto valitsee vähintään kuusi kiinteistötoimitusten uskottua miestä toimikaudelle 1.8.2021-31.5.2025, kuitenkin enintään 13.

 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto valitsi kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi toimikaudelle 1.8.2021-31.5.2025:

 

Jäsen

Erkki Leitsaro, SDP

Terhi Joki, KOK + RKP

Päivi Toivomäki, KESK

Kalevi Laine, KESK

Asko Kinnunen, KD

Tapani Maijala, PS

Antti Heikkonen, PS

 

 

 

 

 

Kunnanhallitus 11.10.2021 § 259   

 

 

Asian täytäntöönpanon yhteydessä on selvinnyt, että kiinteistötoimitusten uskotuksi mieheksi nimetty Asko Kinnunen ei ole ikänsä puolesta kelpoinen toimimaan kiinteistötoimitusten uskottuna miehenä.  Näin ollen kunnanvaltuuston tulee nimetä Asko Kinnusen tilalle uusi kiinteistötoimitusten uskottu mies toimikaudelle 1.8.2021-31.5.2025.  

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto nimeää kiinteistötoimitusten uskotuksi mieheksi toimikaudelle 1.8.2021-31.5.2025 Asko Kinnusen tilalle Erkki Mäkäräisen, KD.

 

Valmistelija

hallintojohtaja Katja Vuorinen, puh. 040 317 4000

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

Valtuusto 17.11.2021 § 151   

 

 

 

Esitys 

Kunnanvaltuusto nimeää kiinteistötoimitusten uskotuksi mieheksi toimikaudelle 1.8.2021-31.5.2025 Asko Kinnusen tilalle Erkki Mäkäräisen, KD.

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen.

 

 

 

 

 

Kunnanhallitus 07.12.2021 § 315     

1192/00.00.01.02/2021  

 

 

Kiinteistötoimitusten uskotuksi mieheksi nimetty Kalevi Laine ei ole ikänsä puolesta kelpoinen toimimaan kiinteistötoimitusten uskottuna miehenä.  Näin ollen kunnanvaltuuston tulee nimetä Kalevi Laineen tilalle uusi kiinteistötoimitusten uskottu mies toimikaudelle 1.8.2021-31.5.2025. 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto nimeää uuden kiinteistötoimitusten uskotun miehen Kalevi Laineen tilalle toimikaudelle 1.8.2021-31.5.2025.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Valmistelija

hallintojohtaja Katja Vuorinen, puh. 040 317 4000

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto nimeää kiinteistötoimitusten uskotuksi mieheksi toimikaudelle 1.8.2021-31.5.2025 Kalevi Laineen tilalle Mikko Maisin, KESK.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.