Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 20.09.2021/Pykälä 247


 

 

Uuden varaedustajan valinta Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän hallitukseen vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

 

Kunnanhallitus 23.08.2021 § 226   

 

 

 

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (jäljempänä Keuda) järjestää jäsenkuntiensa asukkaiden ja elinkeinoelämän kannalta tarpeellista ammatillista- ja kansanopistokoulutusta sekä toteuttaa alueellista elinkeinoelämän kehitystyötä. Lisäksi tehtävänä on tuottaa tutkintoja edeltäviä osaamisen kehittämis- ja koulutuspalveluja.

 

Perussopimuksen mukaan kuntayhtymän ylin päättävä toimielin on yhtymävaltuusto. Yhtymävaltuusto valitsee toimikaudekseen, jollei ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta, hallituksen, jota kutsutaan yhtymähallitukseksi.

 

Perussopimuksen mukaan yhtymävaltuustoon valitsevat Järvenpään ja Keravan kaupungit sekä Tuusulan kunta kukin neljä (4) edustajaa, Mäntsälän ja Nurmijärven kunnat kukin kolme (3), Sipoon kunta kaksi (2) ja Pornaisten kunta yhden (1) jäsenen sekä kukin jäsenkunta kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi.

 

Yhtymävaltuusto valitsee toimikaudekseen yhtymähallitukseen yhdeksän (9) jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Yhtymävaltuusto nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Edustajia valittaessa tulee ottaa huomioon, että valinnassa noudatetaan naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n säännöksiä. Säännöksen mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. 

 

Kunnan hallintosäännön 24 §:n mukaan kunnanhallitus nimeää edustajat kuntayhtymien toimielimiin.

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää nimetä kolme (3) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän valtuustoon vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi antaa yhtymävaltuutetuille toimintaohjeen kuntayhtymän muihin toimielimiin nimettävistä henkilöistä.

 

 

 

 

Valmistelija

hallintojohtaja Katja Vuorinen, puh. 040 317 2009

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle.

 

Jakelu

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

valitut edustajat

 

 

 

Kunnanhallitus 06.09.2021 § 236   

 

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää nimetä kolme (3) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän valtuustoon vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi antaa yhtymävaltuutetuille toimintaohjeen kuntayhtymän muihin toimielimiin nimettävistä henkilöistä.

 

 

Valmistelija

hallintojohtaja Katja Vuorinen, puh. 040 317 4000

 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti valita kunnan edustajat Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän valtuustoon vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi seuraavasti:

Jäsen

Varajäsen

Nelli Piikkilä, VAS

Veikko Ollila, VAS

Siv Jansson, RKP

Mika Valli, RKP

Anja Lammio, SDP

Marko Heinonen, SDP

 

Lisäksi kunnanhallitus päätti antaa yhtymävaltuutetuille toimintaohjeen Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän muihin toimielimiin nimettävistä henkilöistä seuraavasti:

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, hallitus 

Jäsen

Varajäsen

Kari Kankaanpää, KOK+RKP

Kari Jaakkola, KOK+RKP

 

Arja Ripatti, SDP

 

Jakelu

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

valitut edustajat

 

 

 

Kunnanhallitus 20.09.2021 § 247     

1193/00.00.01.02/2021  

 

 

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymää koskevien nimeämisten täytäntöönpanon yhteydessä on selvinnyt, että hallituksen varajäseneksi nimetty Kari Jaakkola ei ole kuntalain 76 §:n 1 momentin perusteella vaalikelpoinen yhtymän hallitukseen. Näin ollen kunnanhallituksen tulee antaa uusi toimintaohje Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän hallituksen varajäseneksi nimettävästä henkilöstöstä.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää antaa yhtymävaltuutetuille toimintaohjeeksi nimetä Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän hallitukseen Kari Kankaanpään varajäseneksi Jussi Jalava.

 

Valmistelija

hallintojohtaja Katja Vuorinen, puh. 040 317 4000

 

Päätös 

 
Kunnanhallitus päätti antaa yhtymävaltuutetuille toimintaohjeeksi nimetä Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän hallitukseen Kari Kankaanpään varajäseneksi Jussi Jalava.

 

 

Jakelu

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

valitut edustajat