Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 23.08.2021/Pykälä 223


 

 

Kunnan edustajan valinta Uudenmaan liiton kuntien edustajainkokoukseen

 

Kunnanhallitus 23.08.2021 § 223     

1133/00.00.01.02/2021  

 

 

Uudenmaan maakuntavaltuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet valitsee kuntien edustajainkokous (Uudenmaan liiton perussopimus 4 §). Uudenmaan liitto on lähettänyt 29.6.2021 sähköpostilla nimeämispyynnön kuntien edustajainkokoukseen 14.9.2021. Kuntien edustajainkokouksen edustajien nimet tulee ilmoittaa 2.9.2021 mennessä.

 

Kukin jäsenkunta valitsee edustajainkokoukseen edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Kunnan äänimäärä kokouksessa määräytyy kunnan edellisen vuoden alun asukasluvun mukaan niin, että jokaista alkavaa 25 000 kunnan asukasta kohden on yksi (1) ääni.

 

Uudenmaan liiton perussopimuksen 12 §:n mukaan kuntaa edustavien valtuutettujen lukumäärä ja kunnan ääniosuus määräytyy kunnallisvaaleja edeltävän vuodenvaihteen tietojen perusteella asukasluvun pohjalta niin, että jäsenkunnista maakuntavaltuustossa on valtuutettu jokaista alkavaa 25.000 kunnan asukasta kohden. Nurmijärven kuntaa edustavien valtuutettujen lukumäärä on kaksi.

 

Maakuntavaltuuston jäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja ja valtuustossa edustettuina olevien poliittisten ryhmien ääniosuuksien tulee vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnan alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

 

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

Kunnan hallintosäännön 24 §:n mukaan kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat kuntayhtymien toimielimiin.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää valita edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Uudenmaan liiton kuntien edustajainkokoukseen ja antaa edustajalle maakuntavaltuuston jäsenten ja varajäsenten valintaa koskevan toimintaohjeen.

 

 

Valmistelija

hallintojohtaja Katja Vuorinen, puh. 040 317 4000

 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti valita Uudenmaan liiton edustajainkokoukseen kunnan edustajaksi Leni Pispalan ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Hannu Lakeen.

Lisäksi kunnanhallitus päätti antaa edustajalle maakuntavaltuuston jäsenten ja varajäsenten valintaa koskevan toimintaohjeen. Kunnan edustajiksi maakuntavaltuustoon nimetään seuraavat henkilöt:
jäsen Jukka Anttila, KESK   varajäsen Elli Mantila, KESK
jäsen Virpi Räty, KOK+RKP  varajäsen Arto Hägg, KOK+ RKP

 

Jakelu

Uudenmaan liitto

valitut edustajat