Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 23.08.2021/Pykälä 222


Liite14 Luottamushenkilöpaikat hallituksissa 2021

 

 

Kunnan ehdokkaiden nimeäminen yhtiöiden hallituksiin ja konsernijohdon edustajat tytäryhtiöissä

 

Kunnanhallitus 23.08.2021 § 222     

278/00.00.01.00/2021  

 

 

Hallintosäännön 21 §:n mukaan kunnanhallitus nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin ja hallintosäännön 24 §:n mukaan kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat osakkuusyhtiöiden hallituksiin.

 

Vaalikauden vaihtuessa puolueiden välisissä neuvotteluissa on sovittu valtuustokaudeksi hallituspaikat ja pääsääntöisesti sama edustaja on koko nelivuotiskauden hallituksessa. Konsernijaosto on nimennyt kunnan ehdokkaat tytäryhtiöiden hallituksiin ja yhtiökokousedustajat kokouksessaan 1.3.2021. Nyt päätettävät muutokset koskevat luottamushenkilöedustusta yhtiöiden hallituksissa.

 

Kunnan konserniohjeen 4 §:n mukaan edustajia hallintoelimiin valittaessa varmistetaan se, että edustajilla on liiketaloudellista ja tytäryhteisön toimialan sekä johtamisen asiantuntemusta ja mahdollisuus perehtyä yhteisön toimialan toimintaan. Valinnat valmistellaan konsernijohdon johdolla yhteistyössä poliittisten ryhmien kanssa. Hallitusjäsenehdokkaiksi tulee nimetä ja valita tasa-arvolain mukaisesti tasapuolisesti naisia ja miehiä. Valintaprosessissa arvioidaan yhteisökohtaisesti etukäteen hallituksen jäseniltä edellytettävä asiantuntemus ja kokemus ja pyritään löytämään edellytykset täyttäviä jäsenehdokkaita valintaprosessia

varten. Tytäryhteisöjen hallituksella tulee kollektiivina olla toimialan tuntemuksen lisäksi riittävä liiketoiminnan ja talouden osaaminen sekä kyky ohjata toimitusjohtajaa yhteisölle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

Kunnan konserniohjeen mukaan tytäryhtiöiden hallitusten kokouksissa on konsernijohdon määräämällä edustajalla aina läsnäolo- ja puheoikeus. Konsernijohdon muodostavat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Kunnanhallituksen tulee nimetä edustajat tytäryhtiöiden hallituksiin. Nurmijärvellä kunnanjohtaja on perinteisesti osallistunut Nurmijärven Sähkö Oy:n hallituksen kokouksiin konsernijohdon edustajana.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus nimeää liitteen mukaiset luottamushenkilöehdokkaat yhtiöiden hallituksiin ja nimeää konsernijohdon edustajat tytäryhtiöiden hallituksiin.

 

Valmistelija

hallintojohtaja Katja Vuorinen, puh. 317 4000

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

Jakelu

Yhtiöt

Valitut henkilöt