Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 18.08.2021/Pykälä 108


 

 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan valinta toimikaudelle 1.8.2021-31.5.2025

 

Kunnanhallitus 09.08.2021 § 191   

 

 

 

Kunnan hallintosäännön 11 §:n mukaan asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnassa on 11 jäsentä ja heillä jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee lautakuntien puheenjohtajan, yhden varapuheenjohtajan, jäsenet ja varajäsenet valtuuston toimikaudeksi.

 

Kuntalain 74 §:n mukaan "Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

 

1)      asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;

2)      henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

3)      henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa."

 

Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Tasa-arvolain 4a §:n mukaan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Lain mukaisen sukupuolikiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta.

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto

- valitsee toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025 asemakaavoitus- ja rakennuslautakuntaan yksitoista (11) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä
- nimeää varsinaisista jäsenistä lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

 

Valmistelija

hallintojohtaja Katja Vuorinen, puh. 040 317 4000

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Valtuusto 18.08.2021 § 108     

1117/00.00.01.00/2021  

 

 

Esitys 

Kunnanvaltuusto

- valitsee toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025 asemakaavoitus- ja rakennuslautakuntaan yksitoista (11) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä

- nimeää varsinaisista jäsenistä lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti valita asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025 seuraavasti:

 

Jäsen

Varajäsen

pj Jussi Malkamäki, KOK + RKP

Jyrki Laamanen, KOK + RKP

vpj Sami Virtanen, VIHR

Monis Amjad, VIHR

Kirsi Lompolo, KOK + RKP

Anne Salminen, KOK + RKP

Visa Tarikka, KOK + RKP

Kari Kankaanpää, KOK + RKP

Kalle Mustonen, KESK

Esa Penttilä, KESK

Elli Mantila, KESK

Virpi Korhonen, KESK

Asta Lehto, KESK

Susan Fyhr-Dillemuht, KESK

Marko Salo, SDP

Petteri Männistö, SDP

Tarja Heino, SDP

Karola Baran, SDP

Esa Laitinen, PS

Mika Brandt, PS

Niina Brofelt, PS

Elina Viitala, PS