Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 18.08.2021/Pykälä 107


 

 

Kunnanhallituksen valinta toimikaudelle 1.8.2021-31.5.2023

 

Kunnanhallitus 09.08.2021 § 190   

 

 

 

Kunnan hallintosäännön 9 §:n mukaan kunnanhallituksessa on 11 jäsentä ja heillä jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan, kaksi varapuheenjohtajaa, jäsenet ja varajäsenet kahdeksi vuodeksi.

 

Kuntalain 73 §:n mukaan "Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

 

1)      välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;

2)      henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

3)      kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta;

4)      henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

 

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.

 

Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen."

 

Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Tasa-arvolain 4a §:n mukaan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Lain mukaisen sukupuolikiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen

varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta.

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

 

Esitys 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto

- valitsee kunnanhallitukseen toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2023 yksitoista (11) jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet sekä
- valitsee jäsenten keskuudesta puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Valmistelija

hallintojohtaja Katja Vuorinen, puh. 040 317 4000

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

 

 

 

Valtuusto 18.08.2021 § 107     

1116/00.00.01.00/2021  

 

 

Esitys 

Kunnanvaltuusto

- valitsee kunnanhallitukseen toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2023 yksitoista (11) jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet sekä

- valitsee jäsenten keskuudesta puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan.

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti valita kunnanhallituksen toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2023 seuraavasti:

 

Jäsen

Varajäsen

Pj Petri Vaulamo, KOK + RKP

Joona Suomi, KOK + RKP

I vpj Riikka Raekannas, KESK

Sirpa Rantala, KESK

II vpj Maiju Tapiolinna, PS

Elina Viitala, PS

Arto Hägg, KOK + RKP

Juhani Vuorisalo, KOK + RKP

Riina Mattila, KOK + RKP

Tarleena Takalo-Eskola, KOK + RKP

Taneli Kalliokoski, KESK

Juuso Jaakola-Siimes, KESK

Kalle Mustonen, KESK

Tapio Sivula, KESK 

Harri Lepolahti, SDP

Jenni Sandberg, SDP

Jouni Maijala, PS

Krister Schalin, PS

Ritva Örling, PS

Markku Vierelä, PS

Leni Pispala, VIHR

Sanna Pasanen, VIHR