Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 18.03.2024/Pykälä 40 

 

Äänestyspaikat europarlamenttivaaleissa 2024

 

Keskusvaalilautakunta 12.03.2024 § 5   

 

 

 

Europarlamenttivaalien vaalipäivä on sunnuntai 9.6.2024 Vaalipäivän äänestys toimitetaan äänestysalueittain. Nurmijärvellä äänestysalueita on 16. Vaalilain mukaan vaalipäivän äänestyspaikoista kunnassa päättää kunnanhallitus. Äänestysaika vaalipäivän äänestyspaikoissa on klo 09.00–20.00.

 

Kunnanhallitus päättää myös yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa sekä niiden äänestysajoista. Kunta voi järjestää ennakkoäänestyksen kunnassa sijaitsevissa kunnan virastoissa taikka muissa itse järjestämissään tai hankkimissaan tiloissa. Ennakkoäänestyspaikan on oltava esimerkiksi aatteellisilta kytkennöiltään mahdollisimman puolueeton. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 29.5.-4.6.2024 (keskiviikosta tiistaihin).

 

Vaalilain 47 §:n mukaan kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka on ennakkoäänestystä varten avoinna kaikkina ennakkoäänestysajan päivinä, jollei kunnanhallituksen päätöksellä erityisistä syistä toisin määrätä. Vaalilain 48 §:n mukaisesti ennakkoäänestys toimitetaan kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kunnanhallituksen päätöksellä määrättynä aikana, joka ei saa olla arkisin ennen klo 8:aa eikä klo 20:n jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen klo 9:ää eikä klo 18:n jälkeen.

 

Nämä päätökset tulee tehdä hyvissä ajoin siten, että paikat voidaan merkitä oikeusministeriön vaalitietojärjestelmään perjantaihin 22.3.2024 klo 12 mennessä.

 

Ohjeiden mukaan äänestyspaikkojen tulee olla esteettömiä ja vammaisten käyttämille kulkuvälineille on pyrittävä varaamaan pysäköintitilaa äänestyspaikan välittömässä läheisyydessä. Äänestystilan tulee olla riittävän suuri, jotta äänestys voidaan toimittaa sujuvasti ja luotettavasti eli äänestäjän vaalisalaisuus, vaalivapaus ja vaalirauha turvaten ja että ruuhkaa ja jonoja syntyy mahdollisimman vähän.

 

Eduskuntavaalien yleiset ennakkoäänestyspaikat

 

Klaukkalassa ennakkoäänestyspaikka on Klaukkalan Citymarketissa.

 

Rajamäessä ennakkoäänestyspaikka vaihtuu Rajamäen kirjastosta Seitsemän veljeksen koulun musiikkiluokan tiloihin Rahakulmassa. Presidentinvaaleissa todettiin, että Rajamäen kirjaston tilat olivat liian ahtaat.

 

Kirkonkylässä ennakkoäänestyspaikkana toimii edelleen sama K-Supermarketin rakennuksen yläkerrassa oleva liiketila, kuin viime vaaleissa.

 

Yleiset ennakkoäänestyspaikat on yksilöity liitteessä.

 

Vaalibussi Oivan reittiin on tehty edellisissä vaaleissa havaittujen kokemusten perusteella muutamia muutoksia. Tarkempi pysäkkierittely kellonaikoineen on tämän päätöksen liitteenä.

 

Laitosäänestyspaikat

 

Ennakkoon äänioikeutettu voi äänestää vaalilain 9 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetussa laitoksessa, jos hän on siellä hoidettavana tai sinne otettuna tai suorittamassa asepalvelusta.

 

Laitoksia, joissa ennakkoäänestys järjestetään, ovat:

 

1) Sairaalat, esimerkiksi: yleissairaalat, terveyskeskusten vuodeosastot, psykiatriset

sairaalat jne.;

 

2) Ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut kunnanhallituksen määräämät

sosiaalihuollon toimintayksiköt, esimerkiksi: vanhainkodit ja vastaavat yksiköt,

hoito-, hoiva-, veljes- ja sairaskodit, sosiaalihuoltolaissa, vammaispalvelulaissa

ja kehitysvammalaissa tarkoitetut palvelutalot, asuntolat, päihdehuollon

laitokset, kehitysvammalaitokset jne.

 

Määriteltäessä sitä, kuuluuko sosiaalihuollon toimintayksikkö suoraan vaalilain 46 §:n 2 momentin perusteella (ja siis ilman kunnanhallituksen päätöstä) ennakkoäänestykseen piiriin, ratkaisevaa on, annetaanko yksikössä ympärivuorokautista hoitoa.

 

Nurmijärven kunnan alueella sijaitsevia VaaliL 46 § tarkoittamia laitoksia ovat seuraavat: Attendo Aleksiina, Attendo Hoivakoti Venla, Attendo Rajamäki, Esperi Hoivakoti Aapo, Heikkarin ryhmäkoti, Hoivamme Nurmijärvi, Kalliolan klinikka, Kissankellon ryhmäkoti, Keusoten kuntoutusyksikkö (Kiljavan sairaala), Nurmijärven Nurmilintu, Nurmijärven terveyskeskuksen sairaalan akuuttiosasto, Ykköskoti Riihilehto (Mehiläinen) Rinnekoti.

 

Erikseen selvitetään tarve äänestyksen toimittamiselle ryhmäkodeissa Sateenkaari, Sinisiipi, Leinikki, Ohjastie.

 

Esittelijä 

keskusvaalilautakunnan sihteeri

 

Esitys 

Keskusvaalilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle,

1. että se määrää vuoden 2024 europarlamenttivaaleissa Nurmijärven ennakkoäänestyksen yleiset äänestyspaikat ja niiden aukioloajat sekä vaalipäivän äänestyspaikat oheisen liitteen mukaan. 

2. että ennakkoäänestys järjestetään Nurmijärven kunnan alueella sijaitsevissa VaaliL 46 § tarkoittamissa laitoksissa
 

 


3. lisäksi keskusvaalilautakunta oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin tekemään tarvittaessa muutoksia äänestyspaikkoja ja niiden aukioloa koskevaan esitykseen kunnanhallituksen päätettäväksi.

Pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Valmistelija

hallintojohtaja, keskusvaalilautakunnan sihteeri Katja Vuorinen

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

 

 

 

Kunnanhallitus 18.03.2024 § 40     

720/00.00.00.01/2023  

 

 

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää

1. määrätä vuoden 2024 europarlamenttivaaleissa Nurmijärven ennakkoäänestyksen yleiset äänestyspaikat ja niiden aukioloajat sekä vaalipäivän äänestyspaikat oheisen liitteen mukaan. 

2. että ennakkoäänestys järjestetään Nurmijärven kunnan alueella sijaitsevissa VaaliL 46 § tarkoittamissa laitoksissa ja

3. valtuuttaa keskusvaalilautakunnan sihteeristön päättämään tarkemmin äänestyspaikoista, kun niiden soveltuvuus varmistuu ja tekemään niitä koskevat ilmoitukset viranomaisille 22.3.2024 mennessä.

Pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Valmistelija

hallintojohtaja Katja Vuorinen, katja.vuorinen(at)nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirja hyväksyttiin ja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.