Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 18.03.2024/Pykälä 39 

 

Toimivallan delegointi Järvenpään kaupungille Keski-Uudenmaan työllisyysaluetta koskevissa hankinta-asioissa

 

Kunnanhallitus 18.03.2024 § 39     

274/00.01.01.03/2024  

 

 

Työvoimapalvelujen järjestämisestä annetun lain (380/2023) mukaan julkisten työvoimapalvelujen järjestämisvastuu siirretään työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille 1.1.2025 alkaen. Hyvinkään kaupunki, Järvenpään kaupunki, Mäntsälän kunta, Nurmijärven kunta, Pornaisten kunta ja Tuusulan kunta ovat valtuustojen päätöksillä hyväksyneet yhteistoimintasopimuksen, jolla sopijakunnat muodostavat työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain 12 §:n mukaisen yhteistoiminta-alueen (Keski-Uudenmaan työllisyysalue).

 

Vastuukuntana Järvenpään kaupunki huolehtii lakisääteisistä palveluista, joiden kustannukset jaetaan työllisyysalueen kunnille yhteistoimintasopimuksessa sovitulla tavalla. Jotta työvoimapalvelujen saatavuus voidaan taata järjestämisvastuun siirtyessä 1.1.2025 alkaen, on kilpailutuksia ja hankintapäätöksiä tehtävä jo vuoden 2024 aikana. Keski-Uudenmaan työllisyysalueen johtokunta aloittaa toimintansa 1.12.2024, ja on toimivaltainen viranomainen työllisyysalueen hankinnoissa em. ajankohdasta alkaen. Tätä edeltävän valmistelun aikana Järvenpään kaupunginhallitus tekee tarvittavat työllisyysaluetta koskevat päätökset.

 

Keski-Uudenmaan työllisyysalueen hankinnoissa noudatetaan Järvenpään kaupungin hankintaohjeita. Työllisyysalueen valmisteluvaiheen aikainen hankintaprosessi on kuvattu liitteessä.

 

Työllisyysalueen kunnat ovat laatineet vastuunjakosopimuksen Keski-Uudenmaan työllisyysalueen yhteishankintoja koskien, joka on liitteenä. Sopimus tulee voimaan, kun kaikki sopimusosapuolet ovat allekirjoittaneet sen. Sopimus on voimassa 30.11.2024 asti, tai kunnes työllisyysalueen johtokunta aloittaa toimintansa.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää

1. valtuuttaa Järvenpään kaupungin vastuukuntana hoitamaan Keski-Uudenmaan työllisyysalueen yhteiset kilpailutukset.

2. valtuuttaa Järvenpään kaupungin tekemään hankintapäätökset sekä muut hankintoihin liittyvät päätökset Keski-Uudenmaan työllisyysaluetta koskevissa hankinnoissa, kunnes Keski-Uudenmaan työllisyysalueen johtokunta aloittaa toimintansa 1.12.2024.

3. hyväksyä liitteenä olevan vastuunjakosopimuksen Keski-Uudenmaan työllisyysalueen yhteishankintoja koskien ja valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

 

Valmistelija

hallintojohtaja Katja Vuorinen, katja.vuorinen(at)nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

Jakelu

Järvenpään kaupunki