Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 04.12.2023/Pykälä 181 

 

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän purkaminen, loppuselvityksen hyväksyminen

 

Kunnanhallitus 04.12.2023 § 181     

1591/00.01.00.01/2022  

 

 

Taustaa / perustelut

 

Kuntayhtymän hallitus on käsitellyt kokouksessaan 26.9.2023 § 21 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän loppuselvitystä esittäen jäsenkunnille, että ne hyväksyvät liitteenä olevan loppuselvityksen.

 

Kuntayhtymän käsittely

 

Yhtymähallitus, kokous 26.9.2023 § 21 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän loppuselvitys, KEUDno-2023-50

 

Valmistelija: Petja Harakka, hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

 

Keusoten loppuselvitys

 

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän (Keusoten) hoitamat sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät ja henkilöstö siirtyivät vuoden 2023 alusta lukien sote-uudistuksen perusteella Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle ja Keusoten jäsenkunnat ovat päättäneet purkaa kuntayhtymän 1.5.2023 lukien.

 

Keusoten perussopimuksen 34 §:n mukaan kuntayhtymän purkamisesta ja purkamisen yksityiskohtia koskevasta sopimuksesta päättävät jäsenkuntien valtuustot. Kuntayhtymän purkautuessa yhtymähallitus huolehtii loppuselvityksestä, elleivät jäsenkunnat sovi muusta järjestelystä. Kuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suorittamiseen eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnille peruspääomaosuuksien suhteessa. Jos kustannusten ja velkojen suorittamiseen sekä sitoumusten täyttämiseen tarvittava määrä on varoja suurempi, jäsenkunnat suorittavat erotuksen edellä mainittujen osuuksien suhteessa. Jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät loppuselvityksen. Viimeinen tilinpäätös ja vastuuvapaus käsitellään jäsenkuntien valtuustoissa.

 

Keusoten jäsenkunnat ovat hyväksyneet kuntayhtymän purkautumisen ja purkamissopimuksen omilla päätöksillään seuraavasti:
1.    Hyvinkään kaupunki, 20.3.2023, 13 §
2.    Järvenpään kaupunki, 20.3.2023, 17 § 
3.    Mäntsälän kunta, 20.3.2023, 20 §
4.    Nurmijärven kunta, 15.3.2023, 15 § 
5.    Pornaisten kunta, 27.2.2023, 11 § 
6.    Tuusulan kunta, 6.3.2023, 27 §

 

Keusoten purkuhetkeksi on sovittu 1.5.2023.

 

Keusoten yhtymähallitus on valmistellut loppuselvityksen (liite 1). Selvityksessä kuvataan, miten toiminta jaetaan jäsenkunnille. Lisäksi todetaan, että omaisuus, sitoumukset ja vastuut ovat tulleet selvitetyiksi ja niiden jakamisesta on sovittu purkusopimuksessa. 

 

Keusoten henkilöstö on siirtynyt 1.1.2023 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle ja määräaikaisesti Keusoten purkua valmistelevien viranhaltijoiden virkasuhde päättyy kuntayhtymän purkamiseen, vuoden 2023 tilinpäätöksen ja loppuselvityksen laadintaan. 

 

Loppuselvityksessä viitataan myös jäsenkuntien ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen sopimukseen Keusoten purun jälkeisten avointen asioiden hoitamisesta siten, että Keski-Uudenmaan hyvinvointialue hoitaa tehtävät Jäsenten lukuun. Jäsenet vastaavat kukin Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle aiheutuvista kustannuksista peruspääomaosuuksiensa mukaisessa suhteessa. Lisäksi on sovittu henkilötietojen käsittelystä Keusoten purkautuessa. 

 

Keusoten tilinpäätös vuodelle 2023 on Keusoten omaisuuden ja vastuiden jaon pohja jäsenkunnille. Keusoten vuoden 2023 tilinpäätös on siten hyväksyttävä ennen loppuselvityksen hyväksymistä.

 

Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Toimielin voi tällöin päättää, että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta.

 

Ehdotus

 

Esittelijä Jaakko Rainio, jaakko.rainio@hyvinkaa.fi

 

Yhtymähallitus päättää:

 

  1. että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä ja että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta
  2. esittää jäsenkunnille, että se hyväksyy liitteenä olevan Keski- Uudenmaan sote-kuntayhtymää koskevan loppuselvityksen.

 

Käsittely:

 

Korjattiin loppuselvitysdokumentissa olleita vähäisiä kirjoitusvirheitä.

 

Päätös

 

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

Toimivalta 

 

Kuntien osalta loppuselvityksen hyväksyy kunnanvaltuusto. 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymää koskevan loppuselvityksen.

Pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Valmistelija

hallintojohtaja Katja Vuorinen, katja.vuorinen(at)nurmijarvi.fi

talousjohtaja Erno Kontio, erno.kontio(at)nurmijarvi.fi

 

Käsittely

Puheenjohtaja Virpi Räty ja hallituksen jäsen Maiju Tapiolinna ilmoittivat esteellisyydestä (yhteisöjäävi, hallintolaki 28.1 § 5) osallistua asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Puheenjohtajana toimi tämän asian osalta Riikka Raekannas.

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Virpi Räty ja Maiju Tapiolinna poistuivat esteellisinä (yhteisöjäävi, hallintolaki 28.1 § 5) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi tämän asian osalta Riikka Raekannas.

Pöytäkirja hyväksyttiin ja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.