Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 04.12.2023/Pykälä 180


 

 

Koy Nurmijärven Liikennepalvelukeskusta koskeva sopimus

 

Kunnanhallitus 04.12.2023 § 180     

1377/00.04.02/2023  

 

 

Nurmijärven kunta ja Oy Teboil Ab omistavat yhdessä Kiinteistöosakeyhtiö Nurmijärven Liikennepalvelukeskuksen (jäljempänä ”Yhtiö”). Yhtiöstä riippumattomista syistä sen laskujen maksu tulee järjestää liitteenä olevalla sopimuksella määritellyllä tavalla.

 

Sopimuksen tarkoituksena on hoitaa Yhtiön erääntyneiden laskujen hoito siten, että Yhtiön kumpikin omistaja maksaa omistusosuutensa mukaisen osuuden erääntyneistä laskuista. Oy Teboil Ab hoitaa maksuliikenteen Yhtiön puolesta. Yhtiön ja kunnan välille syntyy velkasuhde ja kunnalla on oikeus kuitata velka ja sen korot tulevista Yhtiön vastikkeista.  Kunnan osuus laskuista tällä hetkellä on 4.667,51 euroa (alv 0) euroa.

 

Järjestely on kertaluonteinen erääntyneiden laskujen maksamiseksi, mutta on mahdollista, että järjestely joudutaan toistamaan.  Kunta ei maksa Oy Teboil Ab:lle korvausta maksuliikenteen hoitamisesta.

 

Maksuliikenteen hoitamista ei ole tällä hetkellä järjestettävissä muulla tavalla. Yhtiö ja sen omistajat neuvottelevat maksuliikenteen järjestämisestä jatkossa.

 

Tässä esityksessä on huomioitu EU:n valtiontukisääntely muun muassa sopimuksessa sovittavan koron määrittämisessä.

 

Laskut ja kiinteistönhoidolliset maksut ovat liitteessä todetusti vähäisiä ko. sääntelyyn verraten. Kunta osallistuu laskujen maksuun vain omistusosuutensa puitteissa. Osuus vähennetään lähtökohtaisesti sen Yhtiölle maksettavista vastikkeista ja siltä ylittävin osin osapuolet ovat sopineet osuuden takaisinmaksusta asiaankuuluvine korkoineen. Kaikki edellä esitetyt seikat huomioon ottaen järjestelyssä ei ole kyse kielletyn valtiontuen antamisesta.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää

1. hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen;

2. valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään vähäisiä, teknisluonteisia muutoksia sopimukseen;

3. panna täytäntöön päätöksen ennen sen lainvoimaiseksi tuloa (Kuntalain 143 §)

Pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

 

 

Valmistelija

kunnanlakimies Sari Forsström, sari.forsstrom(at)nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirja hyväksyttiin ja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Jakelu

kunnallistekniikan päällikkö Jyrki Meronen

tekninen johtaja Juha Oksanen

talousjohtaja Erno Kontio

hallintojohtaja Katja Vuorinen

Oy Teboil Ab

Koy Nurmijärven Liikennepalvelukeskus