Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 20.11.2023/Pykälä 172 

 

Toimialojen ja johtokuntien vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2022

 

Tarkastuslautakunta 16.05.2023 § 35   

 

 

 

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

 

Tarkastuslautakunta on arvioinut kunnan ja kuntakonsernin toimintaa vuodelta 2022 ja

esittää arviointikertomuksessa arviointinsa tulokset.

 

Kuntalain mukaan kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin

arviointikertomus antaa aihetta. Lausunnon perustaksi hallituksen on suositeltavaa pyytää muilta

toimielimiltä tarvittavat vastineet arviointikertomuksesta.

 

Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja

talouden tarkastusta koskevat asiat. Tämän säännöksen mukaisesti asian valtuustolle esittelee

tarkastuslautakunta.

 

Esittelijä 

Puheenjohtaja

 

Esitys 

Tarkastuslautakunta allekirjoittaa vuoden 2022 arviointikertomuksen ja liittää sen pöytäkirjaan sekä

- luovuttaa arviointikertomuksen valtuustolle tiedoksi ja käsiteltäväksi,

- esittää valtuustolle, että valtuusto velvoittaisi kunnanhallituksen ja lautakunnat käsittelemään arviointikertomuksen ja raportoimaan valtuustolle kuluvan vuoden aikana kertomuksen aiheuttamista toimenpiteistä.

 

Päätös 

Arviointikertomus siirrettiin käsiteltäväksi 23.5.2023 pidettävässä kokouksessa.

 

 

 

 

 

 

 

Tarkastuslautakunta 23.05.2023 § 41   

 

 

 

 

 

Esittelijä 

Puheenjohtaja

 

 

Esitys 

Tarkastuslautakunta allekirjoittaa vuoden 2022 arviointikertomuksen ja liittää sen pöytäkirjaan sekä

- luovuttaa arviointikertomuksen valtuustolle tiedoksi ja käsiteltäväksi,

- esittää valtuustolle, että valtuusto velvoittaisi kunnanhallituksen ja lautakunnat käsittelemään arviointikertomuksen ja raportoimaan valtuustolle kuluvan vuoden aikana kertomuksen aiheuttamista toimenpiteistä. 

Pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirja hyväksyttiin ja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

 

 

 

 

 

Valtuusto 31.05.2023 § 23   

 

 

 

Esitys 

Valtuusto päättää

1. merkitä arviointikertomuksen tiedoksi ja

2. velvoittaa kunnanhallituksen ja lautakunnat käsittelemään arviointikertomuksen ja raportoimaan valtuustolle kuluvan vuoden aikana kertomuksen aiheuttamista toimenpiteistä.

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

 

 

 

Kunnanhallitus 20.11.2023 § 172     

445/00.03.00/2023  

 

 

Kuntalain 121 §:n 5 mom. mukaan kunnanhallituksen tulee antaa valtuustolle lausunto toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

 

Kunnan toimialat ja liikelaitokset ovat käsitelleet lautakunnissaan ja johtokunnissaan vuoden 2022 arviointikertomusta ja antaneet vastauksensa seuraavasti:

 

- Aleksia -liikelaitoksen johtokunta 12.9.2023 § 15

- asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta 31.10.2023 § 47

- elinvoimalautakunta 26.10.2023 § 62

- hyvinvointilautakunta 25.10.2023 § 57

- Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta 25.10.2023 § 30

- sivistyslautakunta 26.10.2023 § 55

- tekninen lautakunta 2.11.2023 § 42

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää

1. hyväksyä liitteenä olevaan yhteenvetoon kootut toimialojen ja liikelaitosten vastineet vuoden 2022 arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen takia ja

2.  antaa vastineet edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja valtuustolle. 

 

Valmistelija

hallinnon asiantuntija Outi Kylväjä, outi.kylvaja(at)nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.