Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 06.11.2023/Pykälä 159 

 

Nurmijärven kunnan talousarvion 2024 strategian vuositavoitteet

 

Kunnanhallitus 06.11.2023 § 159     

777/02.02.00/2023  

 

 

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi).

 

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

 

Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan 23.10.2023 talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024-2026 ja esitti sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Kunnanhallituksen tulee käsitellä vielä kuntalain mukaiset toiminnan ja talouden tavoitteet, jotta talousarvio on kokonaisuudessaan käsitelty. Kunnanhallituksen strategian vuositavoitteiden käsittelyn jälkeen esitetään, että valtuusto käsittelee strategian vuositavoitteet osana talousarviokäsittelyä 15.11.2023.

 

Vuoden 2024 strategian vuositavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia. Vuodet 2025-2030 käsitellään ohjeellisina.

 

Liitteenä talousarvion 2024 strategian vuositavoitteet.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää:

1. hyväksyä osaltaan vuoden 2024 talousarvion vuositavoitteet ja ja esittää ne edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi osana talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024-2026 käsittelyä sekä

2. valtuuttaa talousjohtajan tekemään mahdolliset tekniset korjaukset liitteeseen.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

 

Valmistelija

kunnanjohtaja Outi Mäkelä, outi.makela(at)nurmijarvi.fi

talousjohtaja Erno Kontio, erno.kontio(at)nurmijarvi.fi

hallintojohtaja Katja Vuorinen, katja.vuorinen(at)nurmijarvi.fi

sivistysjohtaja Tiina Hirvonen, tiina.hirvonen(at)nurmijarvi.fi

tekninen johtaja Juha Oksanen, juha.oksanen(at)nurmijarvi.f

 

 

Käsittely

Teknisenä korjauksena poistetaan sivulta 12 toimenpiteestä "Lisäämme rakentamismahdollisuuksia haja-asutusalueelle painottaen kyliin ja näiden läheisyyteen rakentamista." kaikilta vuosilta lause " huomioiden kaavoituksen kehittämisen työryhmän ja seurantaryhmän työ"

 

Muutosesitykset

Riikka Raekannas esitti Arto Häggin kannattamana, että sivulle 5 toimenpiteeseen "Kehitämme alkuluokkatoimintaa luodaksemme yksilöllistä kehitystä tukevan alun lapsen koulupolulle." lisätään kohtaan Talousarvio 2024 sitovat tavoitteet lause "Kehitämme esi- ja alkuopetuksen välistä tiivistettyä yhteistyötä."

 

Puheenjohtajan tiedustellessa asiaa kukaan ei vastustanut Raekannaksen esitystä, joten kunnanhallitus hyväksyi Raekannaksen esityksen yksimielisesti.

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti

1. hyväksyä osaltaan vuoden 2024 talousarvion vuositavoitteet ja esittää ne edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi osana talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024-2026 käsittelyä seuraavin muutoksin:
- sivulle 5 toimenpiteeseen "Kehitämme alkuluokkatoimintaa luodaksemme yksilöllistä kehitystä tukevan alun lapsen koulupolulle." lisätään kohtaan Talousarvio 2024 sitovat tavoitteet lause "Kehitämme esi- ja alkuopetuksen välistä tiivistettyä yhteistyötä."
- teknisenä korjauksena poistetaan sivulta 12 toimenpiteestä "Lisäämme rakentamismahdollisuuksia haja-asutusalueelle painottaen kyliin ja näiden läheisyyteen rakentamista." kaikilta vuosilta lause " huomioiden kaavoituksen kehittämisen työryhmän ja seurantaryhmän työ" sekä

2. valtuuttaa talousjohtajan tekemään mahdolliset tekniset korjaukset liitteeseen.

Pöytäkirja hyväksyttiin ja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.