Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 05.06.2023/Pykälä 90


Liite3 Asumisen ohjelma 2023-2030_valmis

 

 

Nurmijärven asumisen ohjelma 2023-2030

 

Elinvoimalautakunta 25.05.2023 § 33   

 

 

 

Asuntopolitiikka on kunnan asunto-olojen moninäkökulmaista kehittämistä. Sosiaalisia ja yhteiskunnallisia asumisen kysymyksiä sekä asumisen laadun ja kysyntään vastaamisen varmistamiseen liittyviä näkökulmia ratkotaan mm. kaavoittamisen ja edelleen kaavojen toteuttamisen eli asuntojen rakentamisen keinoin.

 

Asuntopolitiikan aikajänne on aina pitkä ja tavoitteiden tulee vastata pitkäkestoiseen tarpeeseen. Asumisen ohjelma on osa kunnan strategista pitkänaikavälin suunnittelua. Se on osa suunnitelmaperhettä, jossa asumisen, liikennejärjestelmän, yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon tavoitteet yhtyvät paremman arjen ilmiön rakentamiseksi.

 

 

Asuminen Nurmijärven kuntastrategiassa

Asumisen osalta Nurmijärven kuntastrategia 2022-2030 tähtää hyvään asumiseen, jossa asuinalueita kehitetään näiden omien erityispiirteiden kautta. Asumisratkaisuja tarjotaan kysyntää vastaavasti huolehtien asumisen monipuolisuudesta erilaiset elämäntilanteet ja asumistarpeet huomioiden. Pientalotuotannon osuuden kasvattaminen korostuu samoin erilaisten elämäntilanteiden ja asumistarpeiden huomioiva monipuolinen asuntotuotanto. Asumisen linjauksia laaditaan ja toteutetaan nurmijärveläisittäin asukas- ja asiakaslähtöisesti, vastuullisesti ja rohkeasti.

 

 

Asumisen ohjelman 2023-2030 sisällöstä, laadinnasta, seurannasta ja päivittämisestä

Nurmijärven asumisen ohjelma 2023-2030 on Nurmijärven kunnan ensimmäisiä asumisen kehittämistä linjaavia asiakirjoja. Ohjelmaan on nostettu keskeisimpiä tunnistettuja asuntotuotantotarpeisiin vaikuttavia tekijöitä sekä pyritty löytämään keskeisimpiä keinoja, joilla kunta voi mahdollistaa toivotunlaista asuntotuotantoa ja edelleen mahdollistaa työmarkkinoiden toimivuutta. Monipuolinen asuntotuotanto niin hallintamuotojakaumaltaan, kuin myös huoneistotyypeiltään ja pinta-aloiltaan antaa kuntalaisille, nykyisille ja uusille, enemmän vaihtoehtoja eri elämäntilanteisiin ja maksukykyihin sopivien asumisratkaisujen löytämiseen sekä mahdollisuuden edetä asumisuralla.

 

Nurmijärven asumisen ohjelma 2023-2030 on laadittu yhteistyössä konsernipalveluiden sekä ympäristötoimialan kanssa. Kevätkaudella 2023 päätöksenteossa ovat linjaukset yhtiömuotoisen uudistuotannon ohjaamisesta. Lisäksi dokumentista löytyy asumisen ohjelman laadinnan lähtökohtia sekä omistajapoliittisten linjausten yhteydessä helmikuussa 2022 päätetyt Nurmijärven Kotien tavoitteet. Työn edetessä tarkasteluun nostetaan myös erityisryhmien asumistarpeet.

 

Asumisen ohjelman toteutumista seurataan tilinpäätösten yhteydessä kuntastrategian asumisen teemakokonaisuuden strategisten mittareiden kautta. Nämä löytyvät Nurmijärven talousarviosta 2023 (ja myös tulevista talousarvioista) kappaleesta "Strategiset mittarit ja strategiset vuositavoitteet".

 

Jatkossa asumisen ohjelma päivitetään Maankäytön tavoiteohjelman (MATA) osana. Uudistuotannon tarkemman ohjaamisen osalta asumisen ohjelma päivitetään tarpeen mukaan.

 

 

 

Esittelijä 

Hallintojohtaja

 

Esitys 

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy liitteenä olevan Nurmijärven asumisen ohjelman vuosille 2023-2030.

Tämän asiakohdan osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.

 

Käsittely

Esittelijä teki liitteen sivun 12 taulukkoon seuraavat tekstilisäykset: "vuotuisesta asuntotuotantotavoitteesta 20 % ARA-tuotantoa (sis. pitkä- ja lyhyt ara, asumisoikeusasunto, erityisryhmien asuminen, takauslaina) ja 80 % sääntelemätöntä asuntotuotantoa. Tavoitteen toteutumista seurataan vuosittain, mutta merkittävää on sopimuskauden 2020-2023 yhteenlaskettu kokonaistuotanto."

 

Elinvoimalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemät lisäykset.

 

Valmistelija

erikoissuunnittelija Katriina Ahokas, katriina.ahokas@nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin esittelijän tekemillä lisäyksillä.

Tämän asiakohdan osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

 

 

 

 

 

Kunnanhallitus 05.06.2023 § 90     

465/00.01.02.00/2023  

 

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Nurmijärven asumisen ohjelman vuosille 2023-2030.

 

Valmistelija

erikoissuunnittelija Katriina Ahokas, katriina.ahokas(at)nurmijarvi.fi

 

Käsittely

Arto Hägg esitti Vaulamon, Sivulan ja Tapiolinnan kannattamana, että talokohtaisesti kolmioiden ja tätä suurempien asuntojen osuus huoneistoneliöistä tarkistetaan ohjelman seuraavassa päivityksessä.

 

Puheenjohtajan tiedustellessa asiaa kukaan ei vastustanut Häggin esitystä, joten kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan Nurmijärven asumisen ohjelman vuosille 2023-2030 sillä lisäyksellä, että talokohtaisesti kolmioiden ja tätä suurempien asuntojen osuus huoneistoneliöistä tarkistetaan ohjelman seuraavassa päivityksessä.