Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 19.12.2022/Pykälä 274 

 

Äänestyspaikat vuoden 2023 eduskuntavaaleissa

 

Keskusvaalilautakunta 28.11.2022 § 12   

 

 

 

Eduskuntavaalien vaalipäivä on 2.4.2023. Vaalipäivän äänestys toimitetaan äänestysalueittain. Nurmijärvellä äänestysalueita on 16. Vaalilain mukaan vaalipäivän äänestyspaikoista kunnassa päättää kunnanhallitus. Äänestysaika vaalipäivän äänestyspaikoissa on klo 09.00-20.00.

 

Kunnanhallitus päättää myös yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa sekä niiden äänestysajoista. Kunta voi järjestää ennakkoäänestyksen kunnassa sijaitsevissa postikonttoreissa tai kunnan virastoissa taikka muissa itse järjestämissään tai hankkimissaan tiloissa. Ennakkoäänestyspaikan on oltava esimerkiksi aatteellisilta kytkennöiltään mahdollisimman puolueeton. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 22.-28.3.2023 (keskiviikosta tiistaihin).

 

Vaalilain 47 §:n mukaan kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka on ennakkoäänestystä varten avoinna kaikkina ennakkoäänestysajan päivinä, jollei kunnanhallituksen päätöksellä erityisistä syistä toisin määrätä. Vaalilain 48 §:n mukaisesti ennakkoäänestys toimitetaan kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kunnanhallituksen päätöksellä määrättynä aikana, joka ei saa olla arkisin ennen klo 8:aa eikä klo 20:n jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen klo 9:ää eikä klo 18:n jälkeen.

 

Nämä päätökset tulee tehdä hyvissä ajoin siten, että paikat voidaan merkitä oikeusministeriön vaalitietojärjestelmään perjantaihin 13.1.2023 klo 12 mennessä.

 

Ohjeiden mukaan äänestyspaikkojen tulee olla esteettömiä ja vammaisten käyttämille kulkuvälineille on pyrittävä varaamaan pysäköintitilaa äänestyspaikan välittömässä läheisyydessä. Äänestystilan tulee olla riittävän suuri, jotta äänestys voidaan toimittaa sujuvasti ja luotettavasti eli äänestäjän vaalisalaisuus, vaalivapaus ja vaalirauha turvaten ja että ruuhkaa ja jonoja syntyy mahdollisimman vähän.

 

Keskusvaalilautakunta on selvittänyt vaihtoehtoisia äänestystiloja. Selvityksessä on huomioitu syksyllä 2022 tehdyssä valtuustoaloitteessa esitetyt huomiot äänestyspaikkojen tavoitettavuuteen liittyen. Äänestyspaikat on pyritty mahdollisuuksien mukaan sijoittamaan huomioiden äänestäjien luontaiset asiointipaikat. Oikeusministeriön kirjeessä 14.9.2022, VN/12772/2022 on todettu, että äänestyspaikkojen olisi hyvä pysyä samoina vaaleista toiseen, sillä äänestyspaikkojen vaihtaminen saattaa aiheuttaa epätietoisuutta äänestäjien keskuudessa. Näin ollen kiinteät ja hyväksi havaitut äänestyspaikat on pyritty pitämään ennallaan. Lisäksi on huomioitu esteettömyyttä, käyttötarkoitusta ja toimivuutta koskevat vaatimukset. Kirjastoauton käyttöä liikkuvana äänestyspaikkana ja sen reittejä ehdotetaan lisättäväksi.

 

Eduskuntavaalien yleiset ennakkoäänestyspaikat

 

Yleiset ennakkoäänestyspaikat on yksilöity liitteessä.

 

Vaalibussin on tarkoitus kiertää laajennettu reitti, verrattuna aluevaaleissa ja kuntavaaleissa kierrettyyn reittiin. Tätä koskeva tarkempi pysäkkierittely kellonaikoineen tuodaan kokouksessa käsiteltäväksi.

 

Laitosäänestyspaikat tuodaan päätettäväksi seuraavassa kokouksessa.

 

 

 

Eduskuntavaalien vaalipäivän äänestyspaikkamuutokset

 

Ei esitetä muutoksia aluevaaleihin verrattuna. Liikuntasaleista tullaan joissakin pisteissä luopumaan koronaa koskevien rajoitusten poistumisen myötä sekä äänestystilojen sujuvamman varustelun ja järjestelyjen vuoksi. Esimerkiksi Maanitussa ja Röykässä äänestystila on luokassa.

 

Esittelijä 

Keskusvaalilautakunnan sihteeri

 

Esitys 

Keskusvaalilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se määrää vuoden 2023 eduskuntavaaleissa Nurmijärven ennakkoäänestyksen yleiset äänestyspaikat ja niiden aukioloajat sekä vaalipäivän äänestyspaikat oheisen liitteen mukaan. 

 

 

Valmistelija

kunnanlakimies, keskusvaalilautakunnan sihteeri Sari Forsström, sari.forsstrom(at)nurmijarvi.fi

 

 

Käsittely

Jere Viisanen esitti, että myös Röykkään perustetaan ennakkoäänestyspaikka. Esitys raukesi kannattamattomana.

 

Päätös 

Keskusvaalilautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että se määrää vuoden 2023 eduskuntavaaleissa Nurmijärven ennakkoäänestyksen yleiset äänestyspaikat ja niiden aukioloajat sekä vaalipäivän äänestyspaikat oheisen liitteen mukaan seuraavin muutoksin:
- kaikkien ennakkoäänestyspaikkojen arkipäivien aukioloajat muutetaan päättymään klo 20.00
- vaalibussin aikataulu pyritään järjestämään siten, että se käy Röykässä useampana kuin yhtenä päivänä

Lisäksi keskusvaalilautakunta valtuutti keskusvaalilautakunnan sihteerin tekemään pieniä muutoksia vaalibussin aikatauluun ennen kunnanhallituksen käsittelyä.

 

 

 

 

 

Kunnanhallitus 19.12.2022 § 274     

1318/00.00.00.01/2022  

 

 

Keskusvaalilautakunnan kokouksen jälkeen vaalibussin eli kirjastoauto Oivan aikataulu on tarkentunut ja se on päätöksen liitteenä.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää määrätä vuoden 2023 eduskuntavaaleissa Nurmijärven ennakkoäänestyksen yleiset äänestyspaikat ja niiden aukioloajat sekä vaalipäivän äänestyspaikat oheisten liitteiden mukaan.

Kunnanhallitus päättää valtuuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin tekemään tarvittaessa muutoksia vaalibussin aikatauluun.

 

Valmistelija

kunnanlakimies, keskusvaalilautakunnan sihteeri Sari Forsström, sari.forsstrom(at)nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esityksen mukaisesti.