Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 19.12.2022/Pykälä 273


 

 

Konsernipalveluiden valmiussuunnitelma

 

Kunnanhallitus 19.12.2022 § 273     

409/09.04.00/2021  

 

 

Valmiuslaki velvoittaa kunnat varautumaan poikkeusoloihin valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin. Kunnan varautumisen ja valmiussuunnittelun tavoitteena on turvallisen elinympäristön luominen, kunnan palvelutuotannon mahdollisimman häiriötön hoitaminen kaikissa olosuhteissa sekä häiriö- ja kriisitilanteiden hallinta ja niistä toipuminen.

 

Kunnan varautuminen tapahtuu laatimalla valmiussuunnitelmia, tekemällä etukäteisvalmisteluja, kouluttamalla henkilökuntaa ja harjoittelemalla mahdollisia uhkia, häiriötilanteita ja kriisejä varten. Tärkein funktio varautumisessa on valmiussuunnittelu, joka on normaalioloissa tapahtuvaa varautumisen suunnittelua. Valmiussuunnittelun tärkein tuotos on valmiussuunnitelma, jossa selvitetään erityistilanteiden, häiriötilojen ja poikkeusolojen vaikutukset kunnan tehtäviin ja toimintaan, toiminnan jatkuvuuden turvaaminen sekä toimenpiteet normaalioloihin palaamiseksi.

 

Kunnan valmiussuunnitelma jakautuu yleiseen osaan ja toimialakohtaisiin valmiussuunnitelmiin. Kunnanhallitus on hyväksynyt valmiussuunnitelman yleisen osan 17.05.2021 § 132. Konsernipalveluiden valmiussuunnittelun tavoitteena on turvata kuntaorganisaation johto, sekä toiminnalle tärkeät tukipalvelut ja toiminnot mahdollisimman häiriöttömästi ja kattavasti kaikissa yhteiskunnan turvallisuustilanteissa.

 

Julkisuuslain 24.1 §:n 7 - 8- kohtien mukaan valmiussuunnitelma on salassa pidettävä ja vain viranomaiskäyttöön tarkoitettu.

 

Nurmijärven kunnan hallintosäännön 24 §:n mukaan kunnanhallitus päättää valmiussuunnitelmien hyväksymisestä valtuustokausittain ja hallintosäännön 33 §:n mukaan toimialajohtaja hyväksyy muutokset toimialan valmiussuunnitelmaan.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä konsernipalveluiden valmiussuunnitelman.

 

Valmistelija

hallintojohtaja Katja Vuorinen, katja.vuorinen(at)nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esityksen mukaisesti.

 

Jakelu

Konsernipalveluiden tulosaluepäälliköt