Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 08.11.2021/Pykälä 278 

 

Lausunnon antaminen Uusimaa-ohjelma 2022-2025:n ja ympäristöselostuksen luonnoksesta

 

Kunnanhallitus 08.11.2021 § 278     

1484/00.04.03/2021  

 

Uudenmaan liitto on käynnistänyt Uusimaa-ohjelman 2022-2025 valmistelun ja maakuntavaltuuston on määrä päättää ohjelman vahvistamisesta joulukuussa 2021. Ohjelma sisältää pitkän aikavälin vision vuodelle 2030 sekä tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2022-2025.

 

Uudenmaan liitto on lähettänyt 4.10.2021 lausuntopyynnön Uusimaa-ohjelma 2022-2025:n ja ympäristöselostuksen luonnoksista. Lausunnossa pyydetään kommentoimaan yleisesti maakuntaohjelmaa ja ympäristöselostusta sekä antamaan huomioita painopisteistä. Lausuntoa on pyydetty kunnanhallitukselta 3.11.2021 mennessä. Lausunnon antamiseen on saatu lisäaikaa 10.11.2021 asti.

 

Uusimaa-ohjelman visio vuodelle 2030 on "Reilusti edellä". Se tarkoittaa ohjelman painopisteiden mukaisesti ympäristöviisasta, menestyvää ja onnellisten Uuttamaata. Käytännössä ohjelman toimenpiteillä tähdätään työn, hyvinvoinnin ja elinvoiman lisäämiseen Uudenmaan alueella.

 

Ohjelmassa kuvataan sen toteuttamisen välineet, eli potentiaaliset rahoitusohjelmat sekä toteuttamisen seuranta ja mittarit. Ohjelma sisältää myös tiivistelmän erillisestä, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa käsittelevästä älykkään erikoistumisen strategiasta.

 

Uusimaa-ohjelman ympäristövaikutuksia on arvioitu erillisessä SOVA-lain (laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista, 200/2005) mukaisessa ympäristöselostuksessa. Uusimaa-ohjelman vaikutuksia on arvioitu suhteessa ihmisiin, elinoloihin ja viihtyvyyteen, luonnonoloihin ja -varoihin, ilmaan ja ilmastoon, luonnon monimuotoisuuteen, aluerakenteeseen, maisemaan ja rakennettuun ympäristöön sekä liikkumiseen ja talouteen.

 

Lausuntoa valmisteltaessa on pyydetty kommentteja kunnan toimialoilta. Saadut kommentit keskittyvät ohjelmaluonnoksen ympäristötavoitteisiin. Yleisesti ohjelmassa esitetyt tavoitteet ovat kannatettavia ja tavoitteita tarkastellaan kunnan strategiatyön yhteydessä uudelleen vuoden 2022 alussa. Liitteessä 4 on esitetty kunnan lausunto Uusimaa-ohjelma 2022-2025:n ja ympäristöselostuksen lausuntopyyntöön.

 

Liite 1. Uusimaa-ohjelma 2022-2025, luonnos 30.9.2021

Liite 2. Ympäristöselostus, Uusimaa-ohjelma 2022-2025, luonnos 2021

Liite 3. Uusimaa ohjelma 2022-2025n luonnoksen lausunto - Nurmijärven kunta

Uusimaa-ohjelma 2022-2025 lausuntopyyntö (oheismateriaali)

 

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää antaa liitteen 3 mukaisen lausunnon Uusimaa-ohjelma 2022-2025:n ja ympäristöselostuksen luonnoksista.

Todetaan, että pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

 

 

Käsittely

Leni Pispala teki Lepolahden kannattamana esityksen, että lausunnon taulukko-osaan kunnalle tärkeiksi linjauksiksi lisätään seuraavat kohdat:

sivulle 4 Ympäristövastuulliseen kuluttamiseen kannustaminen ja ohjaaminen

sivulle 8 Osallisuuden edistäminen ja syrjinnän torjuminen julkisissa palveluissa, kouluissa ja työpaikoilla sekä Kaksisuuntaisen kotoutumisen edistäminen julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyössä

sivulle 9 Koulutuksen ja työmarkkinoiden monimuotoisuuden ja sukupuolten välisen tasa-arvon lisääminen

 

Puheenjohtajan tiedustellessa kukaan ei vastustanut tehtyä esitystä, joten kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti lisätä lausunnon taulukko-osaan kunnalle tärkeiksi linjauksiksi seuraavat kohdat:
sivulle 4 Ympäristövastuulliseen kuluttamiseen kannustaminen ja ohjaaminen
sivulle 8 Osallisuuden edistäminen ja syrjinnän torjuminen julkisissa palveluissa, kouluissa ja työpaikoilla sekä Kaksisuuntaisen kotoutumisen edistäminen julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyössä
sivulle 9 Koulutuksen ja työmarkkinoiden monimuotoisuuden ja sukupuolten välisen tasa-arvon lisääminen

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Jakelu

Uudenmaan liitto