Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 25.10.2021/Pykälä 266


Liite1 Äänestyspaikat aluevaaleissa 2022
Liite2 Vaalibussi Oivan reitti 12.-14.1.2022

 

 

Äänestyspaikat vuoden 2022 aluevaaleissa

 

Keskusvaalilautakunta 13.10.2021 § 33   

 

 

 

Ensimmäisten aluevaalien vaalipäivä on 23.1.2022. Aluevaaleissa valitaan Keski-Uudenmaan

hyvinvointialueen valtuustoon 69 valtuutettua. Vaalipäivän äänestys toimitetaan äänestysalueittain. Nurmijärvellä äänestysalueita on 16. Vaalilain mukaan vaalipäivän äänestyspaikoista kunnassa päättää kunnanhallitus. Äänestysaika vaalipäivän äänestyspaikoissa on klo 09.00-20.00

 

Kunnanhallitus päättää myös yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa sekä niiden äänestysajoista. Kunta voi järjestää ennakkoäänestyksen kunnassa sijaitsevissa postikonttoreissa tai kunnan virastoissa taikka muissa itse järjestämissään tai hankkimissaan tiloissa. Ennakkoäänestyspaikan on oltava esimerkiksi aatteellisilta kytkennöiltään mahdollisimman puolueeton. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 12.-18.1.2022 (keskiviikosta tiistaihin).

 

Vaalilain 47 §:n mukaan kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka on ennakkoäänestystä varten avoinna kaikkina ennakkoäänestysajan päivinä, jollei kunnanhallituksen päätöksellä erityisistä syistä toisin määrätä. Vaalilain 48 §:n mukaisesti ennakkoäänestys toimitetaan kotimaan yleisessä

ennakkoäänestyspaikassa kunnanhallituksen päätöksellä määrättynä aikana, joka ei saa olla arkisin ennen klo 8:aa eikä klo 20:n jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen klo 9:ää eikä klo 18:n jälkeen.

 

Nämä päätökset tulee tehdä hyvissä ajoin siten, että paikat voidaan merkitä oikeusministeriön vaalitietojärjestelmään perjantaihin 5.11.2021 klo 12 mennessä.

 

Ohjeiden mukaan äänestyspaikkojen tulee olla esteettömiä ja vammaisten käyttämille kulkuvälineille on pyrittävä varaamaan pysäköintitilaa äänestyspaikan välittömässä läheisyydessä. Äänestystilan tulee olla riittävän suuri, jotta äänestys voidaan toimittaa sujuvasti ja luotettavasti eli äänestäjän vaalisalaisuus, vaalivapaus ja vaalirauha turvaten ja että ruuhkaa ja jonoja syntyy mahdollisimman vähän.

 

Keskusvaalilautakunta on selvittänyt vaihtoehtoisia äänestystiloja. Katselmuksessa on huomioitu koronaepidemian aiheuttamat vaatimukset tilojen väljyyttä koskien sekä esteettömyyttä koskevat vaatimukset.

 

Aluevaalien yleiset ennakkoäänestyspaikat

 

Yleiset ennakkoäänestyspaikat on yksilöity liitteessä.

 

Ulkoäänestyspaikkoja ei aiota rakentaa talvisen äänestysajankohdan vuoksi. Lisäksi arvioidaan, että Klaukkalassa riittäisi vain yksi ennakkoäänestyspaikka, kuten aiemminkin viime kuntavaaleja lukuun ottamatta.

 

Vaalibussin on tarkoitus kiertää sama reitti kuin viimeksi kuntavaaleissa. Tätä koskeva tarkempi pysäkkierittely kellonaikoineen tuodaan kokouksessa käsiteltäväksi.

 

Laitosäänestyspaikat tuodaan päätettäväksi seuraavassa kokouksessa.

 

Aluevaalien vaalipäivän äänestyspaikkamuutokset

 

Ei esitetä muutoksia edellisiin kuntavaaleihin verrattuna. Liikuntasaleista tullaan joissakin pisteissä luopumaan rokotekattavuuden lisäännyttyä ja koronaa koskevien rajoitusten poistumisen myötä. Esimerkiksi Röykässä äänestyshuoneisto on luokassa.

 

Esittelijä 

Puheenjohtaja

 

Esitys 

Keskusvaalilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se määrää vuoden 2022 aluevaaleissa Nurmijärven ennakkoäänestyksen yleiset äänestyspaikat ja niiden aukioloajat sekä vaalipäivän äänestyspaikat oheisen liitteen mukaan.

 

Valmistelija

keskusvaalilautakunnan sihteeri, kunnan lakimies Sari Forsström, puh. 040 317 2015

 

Päätös 

Keskusvaalilautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että se määrää vuoden 2022 aluevaaleissa Nurmijärven ennakkoäänestyksen yleiset äänestyspaikat ja niiden aukioloajat sekä vaalipäivän äänestyspaikat oheisen liitteen mukaan.

Lisäksi keskusvaalilautakunta päätti, että vaalibussi Oivan tarkempi aikataulu tuodaan kunnanhallituksen kokoukseen.

 

 

 

 

 

Kunnanhallitus 25.10.2021 § 266     

1138/00.00.00.01/2021  

 

 

Keskusvaalilautakunnan kokouksen jälkeen on vaalibussi Oivan aikataulu tarkentunut ja se on päätöksen liitteenä.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää määrätä vuoden 2022 aluevaaleissa Nurmijärven ennakkoäänestyksen yleiset äänestyspaikat ja niiden aukioloajat sekä vaalipäivän äänestyspaikat oheisten liitteiden mukaan.

 

Valmistelija

keskusvaalilautakunnan sihteeri, kunnan lakimies Sari Forsström, puh. 040 317 2015

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.