Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 25.10.2021/Pykälä 265


 

 

Nuorisopäällikön viran aukijulistaminen

 

Kunnanhallitus 25.10.2021 § 265     

1550/01.01.01.01/2021  

 

 

Nuorisopäällikön virka on tulossa avoimeksi 1.4.2022 lukien. Viran vakinainen täyttäminen on arvioitu tarpeelliseksi sivistys- ja hyvinvointitoimialalla käytyjen keskustelujen perusteella kunnan nuorisopalvelujen kokonaisuuden vuoksi ja koronapandemiasta johtuvien nuorten palvelutarpeiden kasvun vuoksi. Lisäksi hyvinvointialueen valmistelussa vuonna 2022 ja käynnistyessä vuonna 2023 tarvitaan vahvaa yhteistyön ja yhdyspintojen kehittämistä kunnan nuorisopalvelujen ja hyvinvointialueen kesken.

 

Nuorisopäällikkö toimii nuorisopalvelujen tulosalueen päällikkönä ja vastaa nuorisopalvelujen toiminnasta. Palveluihin sisältyy nuorisotilat, aamu- ja iltapäivätoiminta, ehkäisevä päihdetyö, nuorten työllistäminen, Monikkotalo ja hallinto. Tulosalueen vakituisen henkilöstön määrä on 26.  

 

Viran kelpoisuusehdoksi esitetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä kokemusta vastaavista tehtävistä ja esimiestyöstä.

 

Hallintosäännön 46 § mukaan kunnanhallitus päättää tulosaluepäällikkönä toimivan nuorisopäällikön valinnasta.

 

Rekrytoinnissa on tarkoitus edetä siten, että hakuajan päättymisen jälkeen valintaryhmä haastattelee hakijoita viikoilla 47 ja 48 ja esitys valinnasta olisi kunnanhallituksen päätettävänä tammikuussa.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää julistaa nuorisopäällikön viran haettavaksi siten, että hakuaika päättyy 19.11.2021 klo 15.00. Lisäksi kunnanhallitus nimeää keskuudestaan edustajansa valintaryhmään.

 

Valmistelija

henkilöstöjohtaja Leena Ojala, p. 040 317 4409

 

Käsittely:

Riikka Raekannas esitti Kalliokosken ja Tapiolinnan kannattamana asian palauttamista seuraavin perustein:

Toimintaympäristö kunnassamme on vuosien saatossa muuttunut merkittävästi ja tulee muuttumaan Sote-uudistuksen myötä, jolloin kunnan vastuu hyvinvoinnin ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä on aikaisempaa merkittävämpi. Koronapandemian vaikutuksia ei niitäkään voi jättää huomiotta, sillä juuri nuorten kohdalla on todettu jo nyt monenlaisia haasteita. Panostuksia erityisesti nuorten hyvinvointiin täytyy tehdä huomattavasti aikaisempaa enemmän. Nuuka-aikana resursseja ei kuitenkaan ole käytettävissä aikaisempaa enempää vaan toiminnan täytyy olla entistäkin tehokkaampaa. Tämä vaatii toimien laajamittaisempaa koordinointia ja sen edellytyksenä mm. Nuoriso- hyvinvointi- ja liikuntapalvelujen toiminnan täytyy olla aikaisempaa saumattomampaa. Nuorisopäällikön virka on ollut nykymuotoisena jo pidempään ja nyt ennen sen aukijulistamista on syytä miettiä koko toimintakenttää yhtenä kokonaisuutena (nuoriso, hyvinvointi, liikunta, kulttuuri, kirjasto). Toimintaympäristön yhteisiä saavutettavissa olevia synergiaetuja on syytä arvioida tarkemmin kokonaisvaltaisesti: ovatko tehtävät ja vastuut ajanmukaiset, mitä muita sisällöllisiä tarpeita tulee täyttää. Meillä on lisäksi täyttämättä myös liikuntapäällikön vakanssi eli tämäkin tulee arvioida samalla. On arvioitava, millaiselle tai millaisille viroille/toimenkuville kunnassa on tulevaisuudessa tarvetta tehdä rekrytointia tavoitteen eli kunnan tehtävän - hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen - saavuttamiseksi. Tehtävän sisällöllä on olennainen merkitys myös tehtävään haettavan osaamisprofiilia ajatellen. Taustatyö näiden seikkojen osalta on jätetty tekemättä. Kelpoisuusvaatimuksia virkaan ei voida muuttaa enää sen jälkeen, kun virka on täytetty.

 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu palautusesitys ja pidetään nimenhuutoäänestys siten, että

asian käsittelyn jatkaminen = JAA

Raekannaksen palautusesitys = EI

 

Äänestyksen tulos

JAA 5 (Hägg, Sandberg, Mattila, Pispala, Vaulamo)

EI 5 (Kalliokoski, Maijala, Raekannas, Tapiolinna, Örling)

POISSA 1 (Mustonen)

 

Kunnanhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä puheenjohtajan äänellä äänestyksen jälkeen äänin JAA 5 - EI 5 - POISSA 1.

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Lisäksi kunnanhallitus nimesi edustajakseen valintaryhmään Ritva Örlingin, Riina Mattilan ja Riikka Raekannaksen.