Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 14.09.2020/Pykälä 187

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Päätös ottomenettelyn kohteena olevassa Heikkarin Helmen lopettamisasiassa

 

Kunnanhallitus 14.09.2020 § 187  

1133/00.01.00.04/2020  

 

 

Aleksia-liikelaitos on toiminut Onnenkimpale ry:n omistaman Heikkarin palvelutalon ravintolapalvelujen järjestäjänä. Heikkarin Helmi- ravintolan asiakkaina ovat olleet KeuSoten päiväkeskuksen asiakkaat ja henkilökunta, Salkolassa sijaitsevan luokan oppilaat ja opettaja, kunnan henkilöstöä sekä muita ulkoisia asiakkaita. Näiden lisäksi on myyty joitain ns. takeaway-lounaita. Asiakkaita on ollut 50-70 henkilöä/päivä. Ravintola on ollut korona-ajasta johtuen suljettuna kevään ja kesän 2020.

 

Keusote siirtää päiväkeskuksen toiminnan Toreeninhoviin syyskuussa. Päiväkeskuksen asiakkaiden siirtymisessä Toreeninhoviin on vaikutusta Heikkarin Helmen toiminnan kannattavuuteen. Ravintolan toiminta on ollut vuosien 2015-2019 tilinpäätösten mukaan ollut kannattamatonta. Esimerkiksi v. 2017 tulos oli 13 760 euroa negatiivinen ja vuonna 2018 tulos oli 29 018 euroa negatiivinen ilman tukipalvelujen ostoja ja muita sisäisiä eriä.  Vuonna 2019 tehtiin muutoksia henkilöstöresursseihin. Lounas ryhdyttiin tuomaan Toreeninhovin keittiöstä, kasvisruoka ja jälkiruoka Ateriakeitaasta. Vuoden 2019 osalta tulos oli 9026 euroa positiivinen, mutta kun huomioidaan tukipalvelujen ostot ja muut sisäiset erät, tulos painuu 16 760 euroa tappiolliseksi.

 

Päiväkeskuksen siirtyessä asiakasmäärä tippuu noin 15 asiakkaalla. Asiakkaita Heikkarin Helmessä tulee ennusteen mukaan olemaan 30-40/päivä ja toiminnan ennustetaan olevan edelleen kannattamatonta. Kunnan Nuuka-ohjelman mukaisesti myös Aleksian on etsittävä säästökohteita ja sopeutettava toimintaansa. Ravintolatoiminta ei ole myöskään lakisääteistä palvelua kuten koulu- ja päiväkotiruokailu.

 

Selvyyden vuoksi todetaan, että ruoka-annosten toimittamista jatketaan Onnenkimpale ry:n asiakkaille niin, että ruoat toimitetaan heille ryhmäkoteihin kuten tähän asti vanhusaterioinnin ostopalvelua koskevan 1.12.2017 tehdyn sopimuksen mukaisesti.

 

Aleksian on mahdollista tarjota asiakkaille palvelua kunnantalon Ateriakeitaassa. Ateriakeitaan lounasaikaa on mahdollista pidentää, jotta kaikki asiakkaat mahtuvat ruokailemaan ja ulko-ovelle on asennettu luiska, jotta liikkuminen Ateriakeitaaseen helpottuu.

 

Onnenkimpaleen kanssa on käyty neuvotteluja, joissa on ollut mukana kunnan johtoa sekä Aleksian palvelujohtaja.

 

Aleksia-liikelaitoksen johtokunta on 25.8.2020 kokouksessaan päättänyt käyttää otto-oikeutta viranhaltijapäätöksen osalta, jossa palvelujohtaja on tehnyt päätöksen Heikkarin Helmi ravintolan sulkuajan jatkamisesta ja toiminnan lopettamisesta 1.10.2020 alkaen (palvelujohtajan päätös 18.8.2020 § 10)

Kuntalain 92 §:n 3 momentissa todetaan, että jos asia on päätetty ottaa sekä liikelaitoksen johtokunnan että kunnanhallituksen käsiteltäväksi, asia käsitellään kunnanhallituksessa.

Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.

Nurmijärven kunnanhallitus päätti kokouksessaan 31.8.2020 ottaa palvelujohtajan viranhaltijapäätöksen sekä siitä tehdyn liikelaitoksen johtokunnan ottopäätöksen käsiteltäväkseen. Liikelaitoksen johtokunnan päätöksentekoa rasitti esteellisyyttä koskeva menettelyvirhe. Lisäksi kunnanhallituksella on parhaat mahdollisuudet arvioida päätöksen vaikutuksia kunnan talouden kannalta. Todettakoon, että mitään erityistä menettelyvirhettä tms. syytä otto-oikeuden käyttämiseen ei vaadita, vaan kunnanhallitus voi sen suoraan kuntalain 92 §:n nojalla tehdä.  

Näin ollen asian käsittely Aleksia-liikelaitoksen johtokunnassa on päättynyt ja asian käsittely ja päätöksenteko on siirtynyt kunnanhallitukselle. Kuntalain 92 §:n nojalla se voi tehdä uuden päätöksen, pysyttää, kumota tai muuttaa aiemman päätöksen tai palauttaa se edelleen päätöksen tehneen viranomaisen käsiteltäväksi.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää pysyttää Aleksia-liikelaitoksen palvelujohtajan 18.8.2020 tekemän viranhaltijapäätöksen (§ 10).

 

Valmistelija

palvelujohtaja Anu Savander-Hämäläinen, puh. 040 317 2070

kunnanlakimies Sari Forsström, puh 040 317 2015 (menettelylliset kysymykset otto-oikeuteen liittyen)

 

 

Käsittely

Leni Pispala ilmoitti esteellisyydestään (hallintolaki 28.1 § 5 kohta; yhteisöjäävi, Onnenkimpale ry:n hallituksen jäsen) osallistua asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta.

 

Jonna Heinonen liittyi kokoukseen Leni Pispalan tilalle tämän pykälän ajaksi.

 

Juha Peltonen esitti Alpo Sailion ja Jonna Heinosen kannattamana, että kunnanhallitus päättää perua Aleksia-liikelaitoksen palvelujohtajan 18.8.2020 tekemän viranhaltijapäätöksen (§ 10).

 

Puheenjohtaja totesi tehdyn kannatetun vastaehdotuksen ja määräsi suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että JAA on pohjaesitys ja EI on Peltosen vastaehdotus

äänestystulos
JAA 8 (Sivula, Hägg, Jalava, Raekannas, Salonen, Tapiolinna, Tarikka ja Räty)
EI 3 (Peltonen, Heinonen ja Sailio).

 

 

Päätös

Kunnanhallitus päätti (äänestys: 8 JAA, 3 EI) pysyttää Aleksia-liikelaitoksen palvelujohtajan 18.8.2020 tekemän viranhaltijapäätöksen (§ 10).

Leni Pispala poistui esteellisenä (hallintolaki 28.1 § 5 kohta; yhteisöjäävi, Onnenkimpale ry:n hallituksen jäsen) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tämän pykälän käsittelyn jälkeen pidettiin tauko klo 18.20 - 18.25.

 

 

 

Jakelu

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa