Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 12.02.2024/Pykälä 21


 

 

Otto-oikeuden käyttäminen lautakuntien ja viranhaltijoiden päätöksiin

 

Kunnanhallitus 12.02.2024 § 21  

    

 

Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa hallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

 

Nurmijärven kunnan hallintosäännön 36 §:n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja.

 

Kunnanhallituksella ei ole otto-oikeutta kuntien yhteisen lautakunnan tekemiin päätöksiin.

 

Hallintosäännön 39 §:n 1 momentin nojalla kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden ja toimielinten on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä. Määräys ei koske päätöksiä, joista kunnanhallitus on erikseen ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

 

Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Viranhaltijapäätösten

osalta määräaika lasketaan päätöksen tai pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Ilmoitus tehdään

julkaisemalla pöytäkirja tai viranhaltijapäätös luottamushenkilöiden tietoverkossa.

 

Ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle erikseen rajataan seuraavat asiat:

- kynnysarvon alle jäävät tavara-, palvelu- ja urakkahankinnat (pienhankinnat)

- opiskelijoille, tutkijoille ja tutkimuslaitoksille myönnettävät tutkimusluvat

- työryhmän asettaminen

- tilakeskuksen päällikön alaisen toimialueen hallinnoimien asuntojen ja toimitilojen

vuokrausta ja käyttöoikeuksia koskevat viranhaltijapäätökset.

 

8.2.2024 mennessä ovat valmistuneet seuraavat lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset:

 

-          Sivistyslautakunta 25.1.2024

-          Hyvinvointilautakunta 23.1.2024

-          Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta 23.1.2024

-          Elinkeinolautakunta 25.1.2024

-          Tekninen lautakunta 18.1.2024

 

Kunnanjohtaja

-          18.1.2024 § 1 Muodostettavan tontin 543-2-406-3 myynti Kirkonkylän Ilvesvuoren yritysalueelta, WasaGroup Oy

 

Konsernipalvelut/

Talousjohtaja

-          30.1.2024 § 1 Taloushallinnon ohjelmistojen vaihto- ja käyttöönottopalvelun tilaaminen

 

Hankintapäällikkö

-          18.1.2024 § 1 Liittyminen Sarastia Oy:n Sähköautojen latausasemat (2023 427028) -hankinnan puitesopimukseen

-          25.1.2024 § 2 Liittyminen Kuntien Tiera Oy:n kilpailuttamaan puitejärjestelyyn 2024-2028; Edustore - Hankintakanava painetuille ja  digitaalisille oppimateriaaleille, oppimispeleille ja -sovelluksille  ja näihin liittyville tarvikkeille

 

Henkilöstöjohtaja

-          17.1.2024 § 1 Palkka- ja henkilöstöhallinnon ohjelmiston käyttöönottopalvelun tilaaminen

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää merkitä edellä esitetyt lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset tiedoksi ja todeta, ettei kunnanhallitus käytä tehtyjen päätösten osalta otto-oikeuttaan.

 

Valmistelija

hallinnon asiantuntija Outi Kylväjä, outi.kylvaja(at)nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn perjantaina 16.2.2024 klo 16 alkavaan jatkokokoukseen.