Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 12.02.2024/Pykälä 19


Liite12 Kunnan edustajat yhteisöissä 2024_kh 12.2.2024

 

 

Kunnan edustus yhteisöissä 2024

 

Kunnanhallitus 12.02.2024 § 19     

120/00.00.01.02/2024  

 

 

Hallintosäännön 21 §:n mukaan kunnanhallitus nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin, nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

 

Puolueiden välisissä neuvotteluissa on sovittu valtuustokaudeksi hallituspaikat ja pääsääntöisesti sama edustaja on koko nelivuotiskauden hallituksessa.  Virkamiesjäsenet on valittu virka-asemansa perusteella ja kiinteistöyhtiöissä yksi edustaja käyttäjätahon edustajana.

 

Kunnan konserniohjeen 4 §:n mukaan edustajia hallintoelimiin valittaessa varmistetaan se, että edustajilla on liiketaloudellista ja tytäryhteisön toimialan sekä johtamisen asiantuntemusta ja mahdollisuus perehtyä yhteisön toimialan toimintaan. Valinnat valmistellaan konsernijohdon johdolla yhteistyössä poliittisten ryhmien kanssa. Hallitusjäsenehdokkaiksi tulee nimetä ja valita tasa-arvolain mukaisesti tasapuolisesti naisia ja miehiä. Valintaprosessissa arvioidaan yhteisökohtaisesti etukäteen hallituksen jäseniltä edellytettävä asiantuntemus ja kokemus ja pyritään löytämään edellytykset täyttäviä jäsenehdokkaita valintaprosessia varten. Tytäryhteisöjen hallituksella tulee kollektiivina olla toimialan tuntemuksen lisäksi riittävä liiketoiminnan ja talouden osaaminen sekä kyky ohjata toimitusjohtajaa yhteisölle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

Tytäryhteisöjen lisäksi kunnanhallitus määrää kunnan edustajat myös muihin yhteisöihin. Hallintosäännön 24 §:n mukaan kunnanhallitus kunnan etua valvoessaan mm. määrää edustajan edustamaan kuntaa yhteisöissä sekä ohjaa riittävin ohjein edustajiaan ja valvoo kunnan edustajien toimintaa. Virkamiesedustajat on valittu yhteisöihin virka-aseman perusteella.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää nimittää yhteisöedustajat vuodelle 2024 liitteen mukaisesti.

 

Valmistelija

hallintojohtaja Katja Vuorinen, katja.vuorinen(at)nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

Jakelu

Yhteisöt

Valitut henkilöt