Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 25.01.2024/Pykälä 2


 

 

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin ylimääräinen indeksikorotus 1.2.2024 alkaen

 

Sivistyslautakunta 25.01.2024 § 2     

46/12.05.00.00/2024  

 

 

Varhaiskasvatuslain (540/2018 § 5) mukaan varhaiskasvatuksessa voidaan antaa palvelun käyttäjälle sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain mukainen palveluseteli (569/2009). Kunta tai kuntayhtymä on velvollinen suorittamaan yksityiselle palveluntuottajalle korvausta vain osoittamiensa henkilöiden käyttämistä lasten varhaiskasvatuspalveluista ja palveluseteliä käytettäessä hyväksymälleen yksityiselle palveluntuottajalle enintään palvelusetelin arvoon saakka.

 

Nurmijärvellä varhaiskasvatuksen palveluseteli on käytössä yksityisen päiväkotihoidon rahoitusvaihtoehtona kunnanhallituksen päätöksen (29.8.2014 § 269) mukaisesti 1.8.2015 alkaen. Palveluseteli rinnastetaan varhaiskasvatuslain mukaiseen kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen. Huoltaja ei voi saada lapsesta samanaikaisesti palvelusetelietuuden kanssa lasten kotihoidontukea tai yksityisen hoidon tukea.

 

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin enimmäisarvo hyväksytään Nurmijärvellä pääsääntöisesti vuosittain sivistyslautakunnan (16.6.2022 § 31) päätöksen mukaisesti. Palvelusetelin enimmäisarvon määrittelyn perusteena käytetään 3–5 – vuotiaan lapsen kokoaikaisen varhaiskasvatuspaikan kuukausihintaa, joka tarkistetaan vuosittain pääsääntöisesti niin, että tarkistettu enimmäisarvo astuu voimaan 1.8. alkaen.

 

Yksityisten palveluntuottajien edustajat ovat syksyn 2023 aikana tuoneet Nurmijärven kunnalle tiedoksi perusteet kustannustason noususta palvelusetelin arvon tarkistamista varten, jonka perusteella esitetään hyväksyttäväksi sivistyslautakunnalle ylimääräinen palvelusetelin indeksitarkistus 1.2.2024 alkaen.

 

Palvelusetelin arvon ohjeellisena tarkistusperiaatteena käytetään sosiaalipalveluiden ansiotasoindeksin ja elinkustannusindeksin yhdistettyä indeksiä. Indeksi muodostuu sosiaalipalveluiden ansiotasosta (vaikutus 70 %) ja elinkustannusindeksistä (vaikutus 30 %). Vuosittaisessa indeksitarkistuksen laskennassa käytetään viimeisimpiä käytössä olevia tilastokeskuksen indeksejä. Esitettävässä ylimääräisessä indeksitarkastuksessa on käytetty sosiaalipalveluiden ansiotasoindeksin vertailua vuoden 2022 sekä 2023Q2 välillä sekä elinkustannusindeksin edellisessä tarkistetussa käytettyä helmikuun 2023 indeksilukua sekä marraskuun 2023 indeksilukua. Ylimääräisen indeksitarkistuksen korotusprosentti 1.2.2024 alkaen on linjattu yhteistyössä kunnan taloushallinnon kanssa.

 

Esitys indeksillä tarkistettujen palvelusetelien arvoiksi Nurmijärven alueella toimivissa yksityisissä päiväkodeissa 1.2.2024 alkaen

 

Nykyinen arvo

3,63 % tarkistus

Uusi arvo           1.2.2024 alkaen

 

   3–5 – vuotiaat lapset

895

927,48

927

Alle 3-vuotiaat lapset                                           (kerroin 1,6)

1433

1485,02

1485

 

Palvelusetelituotteet 1.2.2024 alkaen

Palvelutuotteet

3–5 v.

          Alle 3 v.

 yli 146 tuntia/kk 100 %

927

1485

105 - enintään 146 tuntia/kk 100 %

927

1485

84 - enintään 105 tuntia/kk 70 %

650

1039

yli 60 - enintään 84 tuntia/kk 60 %

556

  891

enintään 60 tuntia/kk 40 %

371

  594

 

Palveluntuottajalla on mahdollisuus hakea korotettua palveluseteliä perustuen lapsen tuen hallintopäätökseen sekä suunnitelmaan korotetun palvelusetelin käytöstä. Palvelusetelin arvon korotus palveluntuottajalle toteutetaan käyttämällä enimmäisarvoon suhteutettuja kertoimia, jotka ovat sivistyslautakunnan päätöksen (2.3.2023 § 11) mukaisesti 1,5 (1 ½); 2 ja 3. 

Ylimääräinen indeksitarkistus lisää palvelusetelikuluja 1.2. – 31.12.2024 väliselle ajalle arviolta          243 000 euroa. Ylimääräisen indeksitarkistuksen lisäkustannuksia vuoden 2024 talousarvioon nähden arvioidaan osavuosikatsausten yhteydessä.

 

Vaikutusten arviointi

Palveluseteli lisää perheiden vaihtoehtoja lapsen varhaiskasvatuksen järjestämiseksi ja samalla vähentää painetta kunnan omaan palvelutuotantoon. Tulosidonnainen palveluseteli mahdollistaa yksityisen palvelun käytön kaikille perheille. Asiakkaiden maksamat omavastuuosuudet yksityisessä varhaiskasvatuksessa noudattavat Nurmijärvellä kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja.

 

Yksityisen palveluntuotannon riskinä on tuotannon keskeytyminen taloudellisista syistä ja varhaiskasvatuksen järjestämisvastuun siirtyminen kunnalle. Vuoden 2023 aikana toteutuneiden työehtosopimusneuvotteluiden päätösten mukaiset palkkavaikutukset yksityisten palveluntuottajien henkilöstökuluihin ovat merkittävät.  Palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia tukeva palvelusetelin perushinta esitetyllä ylimääräisellä indeksitarkistuksella toteutettuna sekä palvelusetelin kertoimet varmistavat palveluiden jatkuvuuden ja laadukkaan yksityisen varhaiskasvatuksen toteuttamisen.

 

Nurmijärven kunnan hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta päättää varhaiskasvatuspalveluiden palveluseteliin liittyvän sääntökirjan hyväksymisestä ja palvelusetelin suuruudesta.

 

Esittelijä 

Sivistysjohtaja

 

Esitys 

Sivistyslautakunta päättää palvelusetelin enimmäisarvoksi eli 3–5-vuotiaan lapsen kokoaikaisen varhaiskasvatuspaikan kuukausihinnaksi 927 euroa 1.2.2024 alkaen. Lautakunta päättää panna täytäntöön päätöksen ennen sen lainvoimaiseksi tuloa (Kuntalain 143 §).

Pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

 

 

 

Valmistelija

Varhaiskasvatuspäällikkö Marianna Kokko, puh. 040 317 2201

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirja hyväksyttiin ja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.