Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 18.12.2023/Pykälä 197


 

 

Otto-oikeuden käyttäminen lautakuntien ja viranhaltijoiden päätöksiin

 

Kunnanhallitus 18.12.2023 § 197  

    

 

 

Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa hallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

 

Nurmijärven kunnan hallintosäännön 36 §:n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja.

 

Kunnanhallituksella ei ole otto-oikeutta kuntien yhteisen lautakunnan tekemiin päätöksiin.

 

Hallintosäännön 39 §:n 1 momentin nojalla kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden ja toimielinten on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä. Määräys ei koske päätöksiä, joista kunnanhallitus on erikseen ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

 

Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Viranhaltijapäätösten

osalta määräaika lasketaan päätöksen tai pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Ilmoitus tehdään

julkaisemalla pöytäkirja tai viranhaltijapäätös luottamushenkilöiden tietoverkossa.

 

Ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle erikseen rajataan seuraavat asiat:

- kynnysarvon alle jäävät tavara-, palvelu- ja urakkahankinnat (pienhankinnat)

- opiskelijoille, tutkijoille ja tutkimuslaitoksille myönnettävät tutkimusluvat

- työryhmän asettaminen

- tilakeskuksen päällikön alaisen toimialueen hallinnoimien asuntojen ja toimitilojen

vuokrausta ja käyttöoikeuksia koskevat viranhaltijapäätökset.

 

14.12.2023 mennessä ovat valmistuneet seuraavat lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset:

 

-          Sivistyslautakunta 23.11.2023

-          Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta 28.11.2023

-          Tekninen lautakunta 30.11.2023

 

 

Kunnanjohtaja

§ 25, 1.12.2023 Vuokratontin myyminen

 

Talousjohtaja

§ 6, 4.12.2023 Nurmijärven kunnan, Aleksia liikelaitoksen ja Vesi-liikelaitoksen vanhojen saamisten kirjaaminen luottotappioiksi

§ 7, 7.12.2023 Lyhytaikaisten lainojen nostaminen kuntatodistuksilla 4/2023

 

Hankintapäällikkö

§ 16, 11.12.2023 Liittyminen Hansel Oy:n Microsoft-käyttöoikeuksien jakelu- ja hallintapalvelut 2024–2027 (2028) II hankintaan liittyvään kilpailutukseen ja sopimukseen

§ 17, 12.12.2023 Liittyminen Sarastia Oy:n Kuvataidetarvikkeet 2022 (403060) hankinnan puitesopimukseen

§ 18, 12.12.2023 Liittyminen Sarastia Oy:n Toimisto-, koulu- ja askartelutarvikkeet 2022 (399241 ja 425351) hankinnan puitesopimukseen

 

Erikoisuunnittelija

§ 5, 5.12.2023 Nurmijärven kunnan lausunto Nurmijärven Kodit Oy:n korkotukilainahakemuksesta, Mesiangervontie 1–3 Klaukkala

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää merkitä edellä esitetyt lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset tiedoksi ja todeta, ettei kunnanhallitus käytä tehtyjen päätösten osalta otto-oikeuttaan.

 

Valmistelija

hallinnon asiantuntija Outi Kylväjä, outi.kylvaja(at)nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.