Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 11.09.2023/Pykälä 121 

 

Lausunto Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen talousarvio- ja palvelusopimusesityksistä

 

Kunnanhallitus 11.09.2023 § 121     

952/00.04.03/2023  

 

 

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on 15.8.2023 omalta osaltaan hyväksynyt ympäristökeskuksen vuoden 2024 talousarvion, taloussuunnitelman 2024-2028 sekä palvelussopimuksen vuosille 2024-2026.

 

Ympäristökeskus on pyytänyt sopijakuntien lausuntoa vuoden 2024-2028 talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksestä ja esityksestä vuosien 2024-2026 palvelusopimukseksi.

 

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2024-2028 sekä palvelusopimus 2024-2026

Keski- Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen mukaan ympäristökeskuksen sopijakuntien ympäristökeskukselta saamat ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun palvelut määritellään palvelusopimuksessa, joka laaditaan talousarvioesityksen yhteydessä. Palvelusopimus tehdään kolmivuotisena ja tarkistetaan vuosittain toukokuun loppuun mennessä ympäristökeskuksen ohjausryhmässä. Palvelusopimuksessa määritetään seuraavan vuoden kuntakohtaiset palvelut, jotka ovat perustana sopijakuntien maksuosuuksille.

 

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus huolehtii yhteistoimintasopimuksessa sille osoitetuista sopijakuntien ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon tehtävistä. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelut jakautuvat hallinnon, ympäristövalvonnan, ympäristönsuojelun, terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon tulosyksiköille.

 

Keski- Uudenmaan ympäristökeskuksen ohjausryhmä on käsitellyt ympäristökeskuksen vuosien 2024-2026 palvelusopimusluonnosta ja sopijakuntien vuoden 2024 maksuosuuksia kokouksessaan 25.5.2023. Sopijakunnat pitivät suunniteltua menojen kasvua aivan liian suurena ja toivoivat menojen ja tulojen uudelleen arviointia. Kesän aikana talousarvioesitystä muokattiin siten, ?että menoja on saatu hieman pienennettyä ja tuloja kasvatettua.

 

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintamenot kasvavat vuoden 2024

talousarvioesityksessä noin 350 000 euroa vuoden 2023 talousarvioon verrattuna. Sopijakuntien yhteistoimintakorvaukset kasvavat noin 8 % eli 287 475 euroa. Todellinen kasvu ei ole yhtä suuri, sillä vuoden 2023 pienempi talousarvio perustuu osin väärin arvioituun kustannuskehitykseen vuonna 2023 ja on mahdollista, että vuodesta 2023 tulee sopijakunnille lisämaksu maksettavaksi.

 

Kuntien maksuosuudet määräytyvät tuotteistettujen ja kuntakohtaisesti kohdennettujen palveluiden mukaisesti. Sopijakuntien lopulliset maksuosuudet määräytyvät tilinpäätösvaiheessa kuntakohtaisesti kohdennettujen palveluiden sekä maksuosuuksia kompensoivien maksutulojen perusteella.

 

Ympäristönsuojelun palveluyksikkö vastaa myös Nurmijärven järvien vesistönäytteenotosta ja analysoinnista kunnan omaa aiempaa käytäntöä vastaavasti ja Valkjärvessä toimivien hapettimien hoidosta. Vesistönäytteiden laboratoriokulut ovat 6 500 euroa ja hapettimien vuokra- ja käyttökulut 6 000 euroa. Kyseiset kulut sisältyvät Nurmijärven yhteistoimintakorvauksiin.

  

 

 

 

Sopijakuntien maksuosuudet 2024:

Sopijakunta

Euroa/v

Järvenpää

808 594

Kerava

575 072

Mäntsälä

532 146

Nurmijärvi

906 871

Tuusula

1 010 623

Yhteensä

3 833 306

 

Nurmijärven kunnan maksuosuudet vuodelle 2024 ovat 906 871 euroa. Maksuosuudet nousevat noin 45 000 euroa vuoden 2023 talousarvioon verrattuna.

 

Nurmijärven kunnan maksuosuuksien jakautuminen:

 

Palvelu

Euroa/v

Ympäristökeskuksen hallinto

134 694

Ympäristövalvonta

224 586

Ympäristönsuojelu

115 362

Terveysvalvonta

232 222

Eläinlääkintähuolto

200 007

Yhteensä

906 871

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää todeta lausuntonaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuoden 2024 talousarvioesityksestä, taloussuunnitelmasta vuosille 2024-2028 ja palvelusopimusluonnoksesta vuosille 2024-2026 seuraavaa:

Nurmijärven kunta hyväksyy osaltaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuoden 2024 talousarvioesityksen ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2028 sekä palvelusopimuksen vuosille 2024-2026.

 

Valmistelija

vs. hallintopäällikkö Mikael Kangasniemi, mikael.kangasniemi(at)nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

Jakelu

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus