Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 31.05.2023/Pykälä 23 

 

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022

 

Tarkastuslautakunta 16.05.2023 § 35   

 

 

 

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

 

Tarkastuslautakunta on arvioinut kunnan ja kuntakonsernin toimintaa vuodelta 2022 ja

esittää arviointikertomuksessa arviointinsa tulokset.

 

Kuntalain mukaan kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin

arviointikertomus antaa aihetta. Lausunnon perustaksi hallituksen on suositeltavaa pyytää muilta

toimielimiltä tarvittavat vastineet arviointikertomuksesta.

 

Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja

talouden tarkastusta koskevat asiat. Tämän säännöksen mukaisesti asian valtuustolle esittelee

tarkastuslautakunta.

 

Esittelijä 

Puheenjohtaja

 

Esitys 

Tarkastuslautakunta allekirjoittaa vuoden 2022 arviointikertomuksen ja liittää sen pöytäkirjaan sekä

- luovuttaa arviointikertomuksen valtuustolle tiedoksi ja käsiteltäväksi,

- esittää valtuustolle, että valtuusto velvoittaisi kunnanhallituksen ja lautakunnat käsittelemään arviointikertomuksen ja raportoimaan valtuustolle kuluvan vuoden aikana kertomuksen aiheuttamista toimenpiteistä.

 

Päätös 

Arviointikertomus siirrettiin käsiteltäväksi 23.5.2023 pidettävässä kokouksessa.

 

 

Tarkastuslautakunta 23.05.2023 § 41   

 

 

 

 

 

Esittelijä 

Puheenjohtaja

 

Esitys 

Tarkastuslautakunta allekirjoittaa vuoden 2022 arviointikertomuksen ja liittää sen pöytäkirjaan sekä

- luovuttaa arviointikertomuksen valtuustolle tiedoksi ja käsiteltäväksi,

- esittää valtuustolle, että valtuusto velvoittaisi kunnanhallituksen ja lautakunnat käsittelemään arviointikertomuksen ja raportoimaan valtuustolle kuluvan vuoden aikana kertomuksen aiheuttamista toimenpiteistä. 

Pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirja hyväksyttiin ja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

 

 

 

Valtuusto 31.05.2023 § 23     

445/00.03.00/2023  

 

 

Esitys 

Valtuusto päättää

1. merkitä arviointikertomuksen tiedoksi ja

2. velvoittaa kunnanhallituksen ja lautakunnat käsittelemään arviointikertomuksen ja raportoimaan valtuustolle kuluvan vuoden aikana kertomuksen aiheuttamista toimenpiteistä.

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.