Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 25.05.2023/Pykälä 28


Liite2 Arvio lukion opiskelijoiden pysäköintitarpeista

 

 

Sivistyslautakunnan lausunto Kirkonkylä, korttelin 2021 tontti 2 (NYK, 2-247), koskevaan asemakaavamuutosluonnokseen (NYK)

 

Sivistyslautakunta 25.05.2023 § 28     

1162/10.02.03/2021  

 

 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta on kokouksessaan 4.4.2023 hyväksynyt korttelin 2021 tonttia 2 (NYK) koskevan asemakaavamuutoksen (2-247) luonnoksen nähtäville asetettavaksi 30 päivän ajaksi. Asemakaavamuutoksen luonnos pidetään nähtävillä 20.4.-22.5.2023. Ympäristötoimialan asemakaavayksikkö pyytää lausuntoa asemakaavamuutoksesta ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Sivistyslautakunta on saanut lisäaikaa lausunnon antamista varten siten, että lautakunta antaa lausuntonsa 25.5.2023 kokouksessa.

 

Suunnitteluaineisto on nähtävillä kunnan kotisivuilla: 

 

https://www.nurmijarvi.fi/kuntalaisen-palvelut/maankaytto-ja-liikenne/kaavoitus/ajankohtaiset-asemakaavat/2-247-korttelin-2021-tontti-2-nyk/

 

Sivistyslautakunta toteaa lausuntonaan Kirkonkylä, korttelin 2021 tontti 2 (NYK, 2-247), asemakaavamuutoksen luonnokseen seuraavaa:

 

Liikennemäärät tontin ympäristössä ja tontilla sekä pysäköintitilatarve tontilla kasvavat nykyisestä, kun rakennuksista tulee myös lukion Rajamäen toimipisteen opiskelijoiden ja henkilökunnan työskentelytila. Pysäköintitilaa autoille (henkilökunta, lukiolaiset, vieraat), mopoautoille, mopoille ja polkupyörille tulee varata riittävästi. Paikoitusaluetta uudistettaessa tulee varata sähköautojen latauspisteitä riittävästi.

 

Samalla on tärkeää huolehtia, että tontille tulee myös vapaata piha-aluetta riittävästi. Piha-alueen tulisi toimia välituntialueena ja osittain yläkoululaisten oppimisympäristönä. Pysäköintialueet tulee rajata omaksi alueeksi selkeästi erilleen muusta piha-alueesta.

 

Asemakaavassa tulisi löytää toimiva ratkaisu, joka tarjoaisi sekä riittävät pysäköintialueet että riittävästi vapaata piha-aluetta. Asemakaavan tulisi myös mahdollistaa uusien koulutilojen toteuttaminen kolmikerroksisena.

 

Jos toinen sisäänkäynti sijoittuu Pratikankujan puolelle, tarvitaan pysäköintialueelta Keskustien puolelta kävelyreitti Pratikankujan puolelle.

 

Ympäristön viihtyisyyttä luovaa kasvillisuutta tulee sijoittaa tontille riittävästi, kuitenkin niin, että kasvillisuudesta ei tule näkemäesteitä turvalliselle liikkumiselle.

 

Saattoliikenteen toimivuuteen ja koulun alueen liikenneturvallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Saattoliikennemäärä tulee kasvamaan, kun opiskelijamäärä kasvaa nykyiseen verrattuna. Asemakaavaluonnoksessa saattoliikenteelle varattu jättöpaikka keskellä piha-aluetta ei näytä turvalliselta ratkaisulta. Saattoliikennejärjestely toimii parhaiten, kun autoilla ei ajeta koulun pihaan saakka, vaan tontin reuna-alueelle/erilliselle alueelle, jossa autoa ei tarvitse peruuttaa. Lisäksi tulee varmistaa, että saattoliikennepaikalta on turvallinen kävely-yhteys koulun pihalle. Saattoliikenteelle sekä kunnan järjestämille koulukuljetuksille (kouluautot) on huomioitava lyhytaikaisen pysäköinnin mahdollisuus. Koulun toimintaan liittyviä uimahallikuljetuksia ja retkikuljetuksia varten tulee myös osoittaa linja-autoille jättöpaikka. Tällä hetkellä jotkin vuoroautot kiertävät Nurmijärven Yhteiskoulun kautta, mikä myös edellyttää jättöpaikan varaamista koulun lähelle.

 

Liikkumisesteisten pysäköinnissä ja saattoliikenteessä tulee olla esteetön kulkuyhteys rakennukseen.

 

Asemakaavan tulee mahdollistaa se, että rakennussuunnitteluvaiheessa voidaan tarkastella, onko tarkoituksenmukaista säilyttää nykyinen liikuntasali vai rakentaa sen tilalle uutta tilaa. Koulun toiminnan kannalta ei ole tarkoituksenmukaista säilyttää nykyistä liikuntasalia ja sen alapuolella olevia tiloja. Nykyinen liikuntasali tulisi purkaa.

 

Esittelijä 

Sivistysjohtaja

 

Esitys 

Sivistyslautakunta antaa asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnalle esittelytekstin mukaisen lausunnon.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

 

 

Valmistelija

Sivistysjohtaja Tiina Hirvonen, puh. 040 317 4410

Opetuspäällikkö Kati Luostarinen, puh. 040 317 2401

Hallintopäällikkö Marja Viljamaa, puh. 040 317 2400

 

 

Asian käsittely

 

Lautakunnan jäsen Otto Suhonen esitti lausunnon pohjaesitykseen seuraavat lisäykset (lisäysesitykset kursiivilla):

 

Esitys 1:

Lausunnon ensimmäinen kappale:

 

Liikennemäärät tontin ympäristössä ja tontilla sekä pysäköintitilatarve tontilla kasvavat nykyisestä, kun rakennuksista tulee myös lukion Rajamäen toimipisteen opiskelijoiden ja henkilökunnan työskentelytila. Pysäköintitilaa autoille (henkilökunta, lukiolaiset, vieraat), mopoautoille, mopoille ja polkupyörille tulee varata riittävästi. Pysäköintipaikkamäärän tarvetta tulee vielä selvittää tarkemmin. Sivistyslautakunta on teettänyt lukion opiskelijoille pysäköintitarpeesta kyselyn, jonka tulokset osoittavat merkittävän määrän opiskelijoista kulkevan lukioon autolla. Kyselyssä esitettiin myös suuri määrä toiveita riittävästä pysäköintipaikkamäärästä. Kyselyn tulokset tulee ottaa huomioon jatkoselvityksessä. Arvioinnissa vertailukohteena tulee huomioida Arkadian yhteislyseo, joka puuttuu aiemman selvityksen vertailukohteista. Lisäksi selvityksessä tulee huomioida, että tulevan yhdistetyn lukion opiskelijat tulevat nykyistä kirkonkylän toimipistettä laajemmalta alueelta, joten tulevaisuudessa nykyistä suurempi osuus lukion opiskelijoista tulee kulkemaan. Paikoitusaluetta uudistettaessa tulee varata sähköautojen latauspisteitä riittävästi.

 

Esitys 2:

Lausunnon kolmas kappale:

 

Asemakaavassa tulisi löytää toimiva ratkaisu, joka tarjoaisi sekä riittävät pysäköintialueet että riittävästi vapaata piha-aluetta. Asemakaavan tulisi myös mahdollistaa uusien koulutilojen toteuttaminen kolmikerroksisena tai nelikerroksisena, jotta tonttimaata jäisi muuhun käyttöön mahdollisimman paljon.

 

Otto Suhonen ja Janine Fager-Jokisalo esittivät lausunnon pohjaesitykseen seuraavan lisäyksen:

 

Lausunnon kolmas kappale (lisäysesitys kursiivilla)

 

Asemakaavassa tulisi löytää toimiva ratkaisu, joka tarjoaisi sekä riittävät pysäköintialueet että riittävästi vapaata piha-aluetta. Jotta tämä olisi mahdollista, on tontin laajentamista maanhankinnalla arvioitava uudelleen. Asemakaavan tulisi myös mahdollistaa uusien koulutilojen toteuttaminen kolmikerroksisena.

 

Lisäksi Janine Fager-Jokisalo esitti pohjaesitykseen seuraavat lisäykset (lisäysesitykset kursiivilla):

 

Esitys 1:

Lausunnon toinen kappale

 

Samalla on tärkeä huolehtia, että tontille tulee myös vapaata piha-aluetta, virikkeitä ja toiminnallisuutta riittävästi. Piha-alueen tulisi toimia välituntialueena ja osittain yläkoululaisten oppimisympäristönä. Pysäköintialueet tulee rajata omaksi alueeksi selkeästi erilleen muusta piha-alueesta.

 

Esitys 2:

Lausunnon viides kappale

 

Ympäristön viihtyisyyttä ja varjoa luovaa kasvillisuutta tulee sijoittaa tontille riittävästi, kuitenkin niin, että kasvillisuudesta ei tule näkemäesteitä turvalliselle liikkumiselle.

 

Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti kaikki lisäysehdotukset.

 

Päätös 

Sivistyslautakunta päätti antaa asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnalle Kirkonkylä, korttelin 2021 tontti 2 (NYK, 2-247), asemakaavamuutoksen luonnokseen seuraavan lausunnon:

Liikennemäärät tontin ympäristössä ja tontilla sekä pysäköintitilatarve tontilla kasvavat nykyisestä, kun rakennuksista tulee myös lukion Rajamäen toimipisteen opiskelijoiden ja henkilökunnan työskentelytila. Pysäköintitilaa autoille (henkilökunta, lukiolaiset, vieraat), mopoautoille, mopoille ja polkupyörille tulee varata riittävästi. Pysäköintipaikkamäärän tarvetta tulee vielä selvittää tarkemmin. Sivistyslautakunta on teettänyt lukion opiskelijoille pysäköintitarpeesta kyselyn, jonka tulokset osoittavat merkittävän määrän opiskelijoista kulkevan lukioon autolla. Kyselyssä esitettiin myös suuri määrä toiveita riittävästä pysäköintipaikkamäärästä. Kyselyn tulokset tulee ottaa huomioon jatkoselvityksessä. Arvioinnissa vertailukohteena tulee huomioida Arkadian yhteislyseo, joka puuttuu aiemman selvityksen vertailukohteista. Lisäksi selvityksessä tulee huomioida, että tulevan yhdistetyn lukion opiskelijat tulevat nykyistä kirkonkylän toimipistettä laajemmalta alueelta, joten tulevaisuudessa nykyistä suurempi osuus lukion opiskelijoista tulee kulkemaan. Paikoitusaluetta uudistettaessa tulee varata sähköautojen latauspisteitä riittävästi.

Samalla on tärkeää huolehtia, että tontille tulee myös vapaata piha-aluetta, virikkeitä ja toiminnallisuutta riittävästi. Piha-alueen tulisi toimia välituntialueena ja osittain yläkoululaisten oppimisympäristönä. Pysäköintialueet tulee rajata omaksi alueeksi selkeästi erilleen muusta piha-alueesta.

Asemakaavassa tulisi löytää toimiva ratkaisu, joka tarjoaisi sekä riittävät pysäköintialueet että riittävästi vapaata piha-aluetta. Jotta tämä olisi mahdollista, on tontin laajentamista maanhankinnalla arvioitava uudelleen. Asemakaavan tulisi myös mahdollistaa uusien koulutilojen toteuttaminen kolmikerroksisena tai nelikerroksisena, jotta tonttimaata jäisi muuhun käyttöön mahdollisimman paljon.

Jos toinen sisäänkäynti sijoittuu Pratikankujan puolelle, tarvitaan pysäköintialueelta Keskustien puolelta kävelyreitti Pratikankujan puolelle.

Ympäristön viihtyisyyttä ja varjoa luovaa kasvillisuutta tulee sijoittaa tontille riittävästi, kuitenkin niin, että kasvillisuudesta ei tule näkemäesteitä turvalliselle liikkumiselle.

Saattoliikenteen toimivuuteen ja koulun alueen liikenneturvallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Saattoliikennemäärä tulee kasvamaan, kun opiskelijamäärä kasvaa nykyiseen verrattuna. Asemakaavaluonnoksessa saattoliikenteelle varattu jättöpaikka keskellä piha-aluetta ei näytä turvalliselta ratkaisulta. Saattoliikennejärjestely toimii parhaiten, kun autoilla ei ajeta koulun pihaan saakka, vaan tontin reuna-alueelle/erilliselle alueelle, jossa autoa ei tarvitse peruuttaa. Lisäksi tulee varmistaa, että saattoliikennepaikalta on turvallinen kävely-yhteys koulun pihalle. Saattoliikenteelle sekä kunnan järjestämille koulukuljetuksille (kouluautot) on huomioitava lyhytaikaisen pysäköinnin mahdollisuus. Koulun toimintaan liittyviä uimahallikuljetuksia ja retkikuljetuksia varten tulee myös osoittaa linja-autoille jättöpaikka. Tällä hetkellä jotkin vuoroautot kiertävät Nurmijärven Yhteiskoulun kautta, mikä myös edellyttää jättöpaikan varaamista koulun lähelle.

Liikkumisesteisten pysäköinnissä ja saattoliikenteessä tulee olla esteetön kulkuyhteys rakennukseen.

Asemakaavan tulee mahdollistaa se, että rakennussuunnitteluvaiheessa voidaan tarkastella, onko tarkoituksenmukaista säilyttää nykyinen liikuntasali vai rakentaa sen tilalle uutta tilaa. Koulun toiminnan kannalta ei ole tarkoituksenmukaista säilyttää nykyistä liikuntasalia ja sen alapuolella olevia tiloja. Nykyinen liikuntasali tulisi purkaa.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

Pöytäkirjaan liitetään yhteenveto lukion opiskelijoille lähetetystä pysäköintitarpeeseen liittyvän kyselyn tuloksista, kysely on avoinna 28.5.2023 saakka.