Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 30.03.2023/Pykälä 17


 

 

Sivistyslautakunnan toimivallan siirtäminen viranhaltijoille yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajien valvonnan osalta

 

Sivistyslautakunta 30.03.2023 § 17     

1276/00.01.01.03/2021  

 

 

Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen valvontaviranomaisia ovat yksityisen palveluntuottajan järjestämän ja tuottaman varhaiskasvatuksen osalta aluehallintovirasto, sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto sekä kunnan monijäseninen toimielin tai sen määräämä viranhaltija.

 

Edellä tarkoitettujen valvontaviranomaisten on toteutettava valvontaa ensisijaisesti antamalla varhaiskasvatuksen järjestäjälle tarpeellista ohjausta ja neuvontaa sekä seuraamalla toiminnan kehitystä yhteistyössä toiminnan järjestäjän kanssa.

 

Kunnan hallintosäännön (voimaan 1.8.2021) lautakunta päättää kaikista niistä toimialansa asioista, jotka lainsäädännön mukaan on päätettävä monialaisessa toimielimessä. Hallintosäännön mukaan toimielin voi siirtää sille hallintosäännössä määrättyä toimivaltaa alaiselleen toimielimelle tai viranhaltijalle, ellei sitä ole erikseen kielletty. Se, jolle toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen.

 

Valvontaviranomaisen tehtävä on ollut delegoituna palvelutoiminnan suunnittelijalle sivistyslautakunnan toimintasäännön perusteella, jonka voimassaolo päättyi 1.8.2021 uuden hallintosäännön astuttua voimaan. On tarkoituksenmukaista, että valvontaviranomaisen tehtävä on edelleen varhaiskasvatuksen palvelutoiminnan suunnittelijoilla.

 

Esittelijä 

Sivistysjohtaja

 

Esitys 

Sivistyslautakunta päättää siirtää toimivallan yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajien valvonnan osalta palvelutoiminnan suunnittelijoille.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

 

Valmistelija

Hallintopäällikkö Marja Viljamaa, puh. 040 317 2400

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.