Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 15.03.2023/Pykälä 15 

 

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän purkaminen

 

Kunnanhallitus 06.03.2023 § 34   

 

 

 

Sote-uudistuksen perusteella Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymän (Keusote) tehtävät ja niitä hoitava henkilöstö sekä Keusoten omaisuus siirtyvät 1.1.2023 lukien Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Tämän vuoksi Keusoten kuntayhtymä voidaan purkaa.

 

Keusoten perussopimuksen 34 §:n mukaan kuntayhtymän purkamisesta ja purkamisen yksityiskohtia koskevasta sopimuksesta päättävät jäsenkuntien valtuustot. Kuntayhtymän purkautuessa yhtymähallitus huolehtii loppuselvityksestä, elleivät jäsenkunnat sovi muusta järjestelystä. Kuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suorittamiseen eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnille peruspääomaosuuksien suhteessa. Jos kustannusten ja velkojen suorittamiseen sekä sitoumusten täyttämiseen tarvittava määrä on varoja suurempi, jäsenkunnat suorittavat erotuksen edellä mainittujen osuuksien suhteessa. Jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät loppuselvityksen. Viimeinen tilinpäätös ja vastuuvapaus käsitellään jäsenkuntien valtuustoissa.

 

Purkusopimuksessa (liite 1.) Keusoten jäsenkunnat sopivat Keusoten perussopimuksen mukaisesta purkamisesta ja jäsenkunnille siirtyvistä, jäljempänä täsmennetyistä varoista, veloista sekä vastuista.

 

Purkusopimuksen mukaan Keusote puretaan 1.5.2023. Keusoten varojen, velkojen ja rahojen sekä pankkisaamisten loppuselvityksen purkuhetken mukainen nettojako-osuus jaetaan jäsenkunnille niiden kuntayhtymän jäsenosuuksien mukaisissa suhteissa.  Nurmijärven kunnan peruspääomaosuus on 21,58 % Keusoten peruspääoman ollessa 100 000 €.

 

Keusoten yhtymähallitus laatii sen vuoden 2022 ja vuoden 2023 tilinpäätökset sekä loppuselvityksen. Myös tarkastuslautakunta jatkaa toiminnassaan purun jälkeen, kunnes se on saattanut työnsä loppuun vuoden 2023 osalta.

 

Purun jälkeen ilmenneistä varoista ja veloista sekä avoimena olevien ostovelkojen ja myyntisaamisten perinnästä ja oikeudenkäyntien ja niistä aiheutuvien kustannuksien hoitamisesta on tarkoitus tehdä liitteen 2 mukainen sopimus Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa. Hyvinvointialue hoitaisi tehtäviä Keusoten jäsenkuntien lukuun kuntien kuitenkin vastatessa viime kädessä kustannuksista. Hyvinvointialue tilittäisi saatavat ja sillä on oikeus periä oikeudenkäynneistä aiheutuvat kustannukset peruspääomaosuuksien suhteessa jäsenkunnilta. Hyvinvointialue käyttäisi myös kuntien puolesta puhevaltaa Keusoteen liittyvissä asioissa. Purkusopimuksessa viitattaisiin liitteen 2 mukaiseen sopimukseen, joten sopimukset muodostavat yhden kokonaisuuden.

 

Purkusopimuksessa sovittaisiin myös kunkin kunnan veroseuraamuksien kannosta, myötävaikuttamisvelvollisuudesta ja riitojen ratkaisusta.

 

Täytäntöönpano

 

Kunnanvaltuuston päätös on tarkoitettu tulemaan voimaan heti mahdollisesta muutoksenhausta riippumatta.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää

- hyväksyä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän purkamisen liitteenä 1 olevan purkusopimuksen mukaisesti

- merkitä tiedoksi luonnoksen sopimuksesta Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toiminnan avustamisesta ja sen purkamiseen liittyvistä jatkotoimenpiteistä.

- että sopimuksiin ei sitouduta kunnanvaltuuston päätöksellä vaan allekirjoittamalla erillinen sopimusasiakirja.

Pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Valmistelija

hallintojohtaja Katja Vuorinen, katja.vuorinen(at)nurmijarvi.fi

 

Käsittely

Kallepekka Toivonen ilmoitti esteellisyydestä (hallintolaki 28.1 § 5 kohta, yhteisöjäävi, Keusoten yhtymähallituksen jäsen) osallistua asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

 

Maiju Tapiolinna ilmoitti esteellisyydestä (hallintolaki 28.1 § 5 kohta, yhteisöjäävi, hyvinvointialueen aluehallituksen jäsen) osallistua asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se päättää

- hyväksyä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän purkamisen liitteenä 1 olevan purkusopimuksen mukaisesti

- merkitä tiedoksi luonnoksen sopimuksesta Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toiminnan avustamisesta ja sen purkamiseen liittyvistä jatkotoimenpiteistä.

- että sopimuksiin ei sitouduta kunnanvaltuuston päätöksellä vaan allekirjoittamalla erillinen sopimusasiakirja.

Pöytäkirja hyväksyttiin ja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

Kallepekka Toivonen ja Maiju Tapiolinna poistuivat kokouksesta esteellisinä (hallintolaki 28.1 § 5 kohta, yhteisöjäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

 

 

Valtuusto 15.03.2023 § 15     

1591/00.01.00.01/2022  

 

 

 

Esitys 

Kunnanvaltuusto päättää

- hyväksyä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän purkamisen liitteenä 1 olevan purkusopimuksen mukaisesti

- merkitä tiedoksi luonnoksen sopimuksesta Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toiminnan avustamisesta ja sen purkamiseen liittyvistä jatkotoimenpiteistä.

- että sopimuksiin ei sitouduta kunnanvaltuuston päätöksellä vaan allekirjoittamalla erillinen sopimusasiakirja.

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.