Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 06.03.2023/Pykälä 35 

 

Sopimus Keusote -kuntayhtymän purkamiseen liittyvistä jälkitoimenpiteistä

 

Kunnanhallitus 06.03.2023 § 35     

1591/00.01.00.01/2022  

 

 

Sote-uudistuksen perusteella Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (Keusote) on tarkoitus purkaa 1.5.2023 lukien sen tehtävien ja henkilöstön siirtyessä sote-uudistuksen perusteella Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Keusoten purun jälkeen sen oikeudet ja vastuut siirtyvät Keusoten jäsenkunnille.

 

Sote-uudistuksessa Keusoten myyntisaamiset, ostovelat ja vastuut eivät siirry hyvinvointialueelle. Tämän vuoksi on vastuutettava, miten avoinna olevat asiat hoidetaan jatkossa.

 

Koska Keusoten henkilöstö on siirtynyt hyvinvointialueelle 1.1.2023, Keusote tarvitsee lisäksi hallinnollista apua HVA:lta toimintansa pyörittämiseen myös 1.1-1.5.2023.

 

Keusoten jäsenkunnat, Keusote ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialue ovat neuvotelleet liitteenä 1 olevan sopimuksen, jonka perusteella hyvinvointialue mm.

 

-          antaisi hallinnollista apua Keusoten toiminnan pyörittämiseksi 1.1.-1.5.2023;

-          hoitaisi myyntisaamisten ja ostovelkojen hoidon Keusoten sekä purun jälkeen myös Keusoten jäsenkuntien puolesta;

-          hoitaisi Keusotea koskevat oikeudenkäynnit;

-          käyttäisi Keusotea koskevissa asioissa puhevaltaa kuntien puolesta purun jälkeen; ja

-          avustaisi Keusoten yhtymähallitusta tilinpäätöksien laadinnassa sekä avustaisi myös muutoin yhtymähallitusta sekä Keusoten tarkastuslautakunnan toimintaa 1.1.2023 lukien.

 

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue toimisi Keusoten jäsenkuntien lukuun Keusoten purkamisen jälkeen kuntien kantaessa viimekätisen vastuun Keusotea koskevissa asioissa. Sopimuksessa sovittaisiin hyvinvointialueen oikeudesta saada korvaus henkilöstön työpanoksesta.  Merkittävimmissä Keusotea koskevissa asioissa, mm. palkkaharmonisaatiokysymyksessä, hyvinvointialueen tulisi saada Keusoten tai sen purun jälkeen jäsenkuntien kanta ennen puhevallan käyttämistä.

 

Sopimuksessa olisi sovittava myös rekisterinpidosta purun jälkeen sekä henkilötietojen käsittelystä hyvinvointialueen hoitaessa tehtäviä kuntien lukuun.

 

Sopimuksessa olisi kysymys siirtymäajan järjestelystä. Avoinna olevien tehtävien hoitaminen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön toimesta on käytännössä tarkoituksenmukaisin tapa hoitaa avoinna olevat asiat. Tehtäviä ei käytännössä voitaisi toteuttaa muun toimijan toimesta.

 

Sopimus vaikuttaa myös Keusoten purkusopimuksen sisältöön, koska purkusopimuksessa on esitettävä, miten purun jälkeen avoinna olevat asiat hoidetaan. Täten sopimukset muodostavat kokonaisuuden.

 

Täytäntöönpano

 

Kunnanhallituksen ja valtuuston päätökset tässä sopimuskokonaisuudessa on tarkoitettu tulemaan voimaan heti mahdollisesta muutoksenhausta riippumatta.

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä sopimuksen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän toiminnan avustamisesta ja sen purkamiseen liittyvistä jatkotoimenpiteistä ja että

- sopimuksiin ei sitouduta kunnanhallituksen päätöksellä vaan allekirjoittamalla erillinen sopimusasiakirja.

 

Valmistelija

hallintojohtaja Katja Vuorinen, katja.vuorinen(at)nurmijarvi.fi

 

Käsittely

Kallepekka Toivonen ilmoitti esteellisyydestä (hallintolaki 28.1 § 5 kohta, yhteisöjäävi, Keusoten yhtymähallituksen jäsen) osallistua asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

 

Maiju Tapiolinna ilmoitti esteellisyydestä (hallintolaki 28.1 § 5 kohta, yhteisöjäävi, hyvinvointialueen aluehallituksen jäsen) osallistua asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti

- hyväksyä sopimuksen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän toiminnan avustamisesta ja sen purkamiseen liittyvistä jatkotoimenpiteistä ja että

- sopimuksiin ei sitouduta kunnanhallituksen päätöksellä vaan allekirjoittamalla erillinen sopimusasiakirja. 

Kallepekka Toivonen ja Maiju Tapiolinna poistuivat kokouksesta esteellisinä (hallintolaki 28.1 § 5 kohta, yhteisöjäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.