Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 30.01.2023/Pykälä 15


Liite7 Nurmijärven kunnan henkilöstöohjelma 2023-2025

 

 

Henkilöstöohjelman hyväksyminen vuosille 2023 - 2025

 

Kunnanhallitus 30.01.2023 § 15     

1197/00.01.02.00/2022  

 

 

Uusi kuntastrategia 2022 - 2030 on hyväksytty valtuustossa 23.3.2022. Kuntastrategian toimintaperiaatteet - asukas- ja asiakaslähtöisyys, vastuullisuus ja rohkeus - ovat henkilöstön työn yhteinen arvoperusta. Strategian mukaisesti kunta vastuullisena työnantajana haluaa huolehtia henkilöstönsä hyvinvoinnista ja työnteon edellytyksistä. Nyt on valmisteltu uusi kuntastrategiaa toteuttava henkilöstöohjelma, jossa linjataan tarkemmat strategiset henkilöstötavoitteet tuleville vuosille.

 

 Hallintosäännön 24 § mukaan kunnanhallitus päättää strategiaan ja johtamisjärjestelmään liittyen sille valtuustokausittain valtuuston määräämistä kuntastrategiaa toteuttavista suunnitelmista ja ohjelmista.

 

Valmisteluprosessi

 

Uuden henkilöstöohjelman valmistelu aloitettiin elokuussa 2022 kunnan johtoryhmän nimettyä työryhmään toimialojen, liikelaitosten ja henkilöstön edustajat. Valmistelutyötä koordinoi henkilöstöpalvelut. Strategiaprosessiin hankittiin lisäksi asiantuntijapalvelua Talentree oy:stä.

 

Esihenkilöt ovat osallistuneet henkilöstöohjelman valmisteluun kolmessa esimiesareena -tilaisuudessa, joissa arvioitiin edellisen henkilöstöohjelman toteutumista ja vaikuttavuutta, pohdittiin toimintaympäristön muutoksia ja työstettiin uuden ohjelman painopisteitä ja toteutusta.

 

Koko henkilöstöllä oli mahdollisuus osallistua ohjelman sisällön valmisteluun sähköisellä kyselyllä lokakuussa. Kyselyyn kertyi 545 vastausta ja siinä kysyttiin yleisesti fiiliksestä ja pitovoimatekijöistä sekä arvioitiin edellisen henkilöstöohjelman päämäärien ja uuden kuntastrategian toimintaperiaatteiden toteutumista. Lisäksi henkilöstölle järjestettiin marraskuussa Monikkosalissa kaksi työpajaa, joissa keskusteltiin kyselyn tulosten pohjalta työntekijöiden ajatuksista ja kokemuksista työnteon edellytyksistä ja hyvinvoinnista työpaikoilla.

 

Lisäksi ohjelman valmisteluun liittyviä keskusteluja käytiin syyskaudella työnantajan ja henkilöstön edustajien yt-elimessä eli yhteistyöryhmässä, joka hyväksyi omalta osaltaan ohjelman sisällön kokouksessaan 19.1.2023.

 

Henkilöstöohjelman keskeinen sisältö

 

Valmisteluvaiheessa käytyjen keskustelujen perusteella henkilöstöohjelmaan valittiin kaksi päämäärää: hyvinvoiva henkilöstö ja laadukas johtaminen. Hyvinvointi ja johtaminen ovat isoja kokonaisuuksia, ja niiden kehittäminen vaatii monia toimenpiteitä eri tasoilla, työyhteisöissä, toimialoilla ja koko organisaatiossa. Kehittämisen yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet on kirjattu henkilöstöohjelmaan.

 

Ohjelman toteutumisen seuranta

 

Henkilöstöohjelman toteuttaminen on osa päivittäistä toimintaa ja johtamista ja siten toteutukseen osallistuu koko organisaatio. Ohjelman toteutumista seurataan ja arvioidaan mittareiden avulla ja siitä raportoidaan vuosittain toimintakertomuksissa ja henkilöstökertomuksessa.

 

Henkilöstöohjelma vuosille 2023 - 2025 (luonnos) on esityslistan liitteenä.  

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan henkilöstöohjelman vuosille 2023 - 2025 sekä valtuuttaa henkilöstöjohtajan tekemään asiakirjaan tarvittavat teknisluonteiset korjaukset.

 

Valmistelija

Henkilöstöjohtaja Leena Ojala, leena.ojala@nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan henkilöstöohjelman vuosille 2023-2025 sekä valtuuttaa henkilöstöjohtajan tekemään asiakirjaan tarvittavat teknisluonteiset korjaukset.