Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 19.12.2022/Pykälä 264 

 

Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen kehittämissuunnitelma 2023-2030

 

Hyvinvointilautakunta 20.10.2022 § 56   

 

 

 

Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen kehittämissuunnitelma 2023-2030 pohjautuu kunnanvaltuuston maaliskuussa 2022 hyväksymään Nurmijärven kuntastrategiaan 2022-2030. Kehittämissuunnitelman lähtökohtina ovat uuden kuntastrategian mukaisesti kunnan visio Nurmijärvi - Paremman arjen ilmiö sekä kunnan toimintaperiaatteet: Asukas- ja asiakaslähtöisyys, Vastuullisuus ja Rohkeus. Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen kehittämissuunnitelman sisällöt kohdistuvat pääasiassa kuntastrategian Hyvinvoiva Nurmijärvi -teemaan.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen kehittämissuunnitelma suuntaa päätöksentekoa ja linjaa koko toimialan yhteisen kehittämissuunnan. Suunnitelmassa on huomioitu valtakunnalliset toimialaa koskevat linjaukset ja tavoitteet. Kehittämissuunnitelmassa palvelujen kehittämisessä yhtenä lähtökohtana on tulosalueiden välinen yhteistyö, jota toteutetaan kolmen teeman, yhteisöllisyyden ja osallisuuden, laadukkaan palvelun varmistamisen sekä arjen hyvinvoinnin pohjalta. Kunkin teeman alle on määritelty painopistealueet, joille on asetettu tavoitteita kohdennettuna eri ikäluokille. Kehittämissuunnitelman painopistealueet ja asetetut tavoitteet ohjaavat vuosittaista talousarvion valmistelua.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen kehittämissuunnitelman lisäksi toimialalla toimintaa ohjaa koko kuntaa koskeva hyvinvointisuunnitelma sekä kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, joilla ohjataan ja kehitetään lasten, nuorten ja perheiden sekä eri ikäisten kuntalaisten hyvinvointityötä kunnassa.

Kehittämissuunnitelman laatimisesta on vastannut sivistys- ja hyvinvointitoimialan johtoryhmä.

 

Valmistelussa on osallistettu mahdollisimman laajasti kaiken ikäisiä kuntalaisia, kunnan henkilöstöä sekä lautakuntien ja vaikuttajatoimielinten jäseniä.

Kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää sille valtuustokausittain valtuuston määräämistä kuntastrategiaa toteuttavista suunnitelmista ja ohjelmista.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen kehittämissuunnitelma 2023-2030 on liitteenä.

Esittelijä 

Sivistysjohtaja

 

Esitys 

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä sivistys- ja hyvinvointipalvelujen kehittämissuunnitelman 2023-2030 omalta osaltaan ja esittää kehittämissuunnitelman kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

Lautakunta oikeuttaa viranhaltijat tekemään kehittämissuunnitelmaan teknisiä korjauksia ja muotoilemaan kehittämissuunnitelman visuaalisen ulkoasun.

 

 

Valmistelija

Sivistysjohtaja Tiina Hirvonen, puh. 040 317 4410

Hallintopäällikkö Marja Viljamaa, puh. 040 317 2400

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

 

 

 

Sivistyslautakunta 27.10.2022 § 58     

  

 

 

Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen kehittämissuunnitelma 2023-2030 pohjautuu kunnanvaltuuston maaliskuussa 2022 hyväksymään Nurmijärven kuntastrategiaan 2022-2030. Kehittämissuunnitelman lähtökohtina ovat uuden kuntastrategian mukaisesti kunnan visio Nurmijärvi - Paremman arjen ilmiö sekä kunnan toimintaperiaatteet: Asukas- ja asiakaslähtöisyys, Vastuullisuus ja Rohkeus. Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen kehittämissuunnitelman sisällöt kohdistuvat pääasiassa kuntastrategian Hyvinvoiva Nurmijärvi -teemaan.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen kehittämissuunnitelma suuntaa päätöksentekoa ja linjaa koko toimialan yhteisen kehittämissuunnan. Suunnitelmassa on huomioitu valtakunnalliset toimialaa koskevat linjaukset ja tavoitteet. Kehittämissuunnitelmassa palvelujen kehittämisessä yhtenä lähtökohtana on tulosalueiden välinen yhteistyö, jota toteutetaan kolmen teeman, yhteisöllisyyden ja osallisuuden, laadukkaan palvelun varmistamisen sekä arjen hyvinvoinnin pohjalta. Kunkin teeman alle on määritelty painopistealueet, joille on asetettu tavoitteita kohdennettuna eri ikäluokille. Kehittämissuunnitelman painopistealueet ja asetetut tavoitteet ohjaavat vuosittaista talousarvion valmistelua.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen kehittämissuunnitelman lisäksi toimialalla toimintaa ohjaa koko kuntaa koskeva hyvinvointisuunnitelma sekä kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, joilla ohjataan ja kehitetään lasten, nuorten ja perheiden sekä eri ikäisten kuntalaisten hyvinvointityötä kunnassa.

Kehittämissuunnitelman laatimisesta on vastannut sivistys- ja hyvinvointitoimialan johtoryhmä.

 

Valmistelussa on osallistettu mahdollisimman laajasti kaiken ikäisiä kuntalaisia, kunnan henkilöstöä sekä lautakuntien ja vaikuttajatoimielinten jäseniä.

Kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää sille valtuustokausittain valtuuston määräämistä kuntastrategiaa toteuttavista suunnitelmista ja ohjelmista.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen kehittämissuunnitelma 2023-2030 on liitteenä.

 

Esittelijä 

Sivistysjohtaja

 

Esitys 

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä sivistys- ja hyvinvointipalvelujen kehittämissuunnitelman 2023-2030 omalta osaltaan ja esittää kehittämissuunnitelman kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

Lautakunta oikeuttaa viranhaltijat tekemään kehittämissuunnitelmaan teknisiä korjauksia ja muotoilemaan kehittämissuunnitelman visuaalisen ulkoasun.

 

Valmistelija

Sivistysjohtaja Tiina Hirvonen, puh. 040 317 4410

Hallintopäällikkö Marja Viljamaa, puh. 040 317 2400

 

Asian käsittely

Lautakunnan jäsen Otto Suhonen esitti kehittämissuunnitelmaan seuraavat lisäykset (lisäykset kursiivilla):

s. 7

Yhteisöllisyys ja osallisuus: Henkilöstö

2. Kehitämme aktiivista yhdessä tekemisen toimintakulttuuria

2.1 Osallistamme henkilökuntaa palveluiden kehittämisessä ja tilasuunnittelussa

  • Kuulemme opetushenkilöstöä oppimisen tuen resurssien riittävyydestä ja toimintamallien toimivuudesta säännöllisesti

 

s. 7

Laadukkaan palvelun varmistaminen: Lapset ja lapsiperheet

1. Vahvistamme lasten ja perheiden oikea-aikaista tukemista

1.2 Kehitämme lasten ja lapsiperheiden tukipalveluja

  • Selvitämme mahdollisuuksia perheiden kasvatusvalmiuksien tuen vahvistamiseen esimerkiksi varhaiskasvatuksen perheohjauksella

 

s. 7

Laadukkaan palvelun varmistaminen: Lapset ja lapsiperheet

2. Rakennamme laadukkaan varhaiskasvatus- ja koulupolun

2.1 Edistämme monipuolisten varhaiskasvatuspalveluiden tarjontaa sekä varhaiskasvatuksen

palveluohjausta lapsiperheille

  • Päätämme yksityisen palvelutuotannon osuudesta varhaiskasvatuspalveluiden tuotannossa tulevaisuudessa

 

s. 9

Laadukkaan palvelun varmistaminen: Nuoret ja nuoret aikuiset

3. Kehitämme toimivia oppimisympäristöjä

3.1 Edistämme oppimisympäristöjen monikäyttöisyyttä, turvallisuutta ja terveellisyyttä

  • Osallistamme laajasti tiloja käyttäviä oppilaita ja opiskelijoita oppimisympäristöjen suunnittelussa

 

 

Päätös 

 

Sivistyslautakunta päätti hyväksyä sivistys- ja hyvinvointipalvelujen kehittämissuunnitelman 2023-2030 omalta osaltaan kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi. Kehittämissuunnitelmaan lisätään kohdat Suhosen lisäysesityksen mukaisesti.

Lautakunta oikeutti viranhaltijat tekemään kehittämissuunnitelmaan teknisiä korjauksia ja muotoilemaan kehittämissuunnitelman visuaalisen ulkoasun.

 

 

 

 

Kunnanhallitus 19.12.2022 § 264     

1391/00.01.02.05/2022  

 

 

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä sivistys- ja hyvinvointipalvelujen kehittämissuunnitelman 2023-2030.

Lisäksi kunnanhallitus oikeuttaa viranhaltijat tekemään kehittämissuunnitelmaan teknisiä korjauksia ja viimeistelemään kehittämissuunnitelman visuaalisen ulkoasun

 

Valmistelija

sivistysjohtaja Tiina Hirvonen, tiina.hirvonen(at)nurmijarvi.fi

hallintopäällikkö Marja Viljamaa, marja.viljamaa(at)nurmijarvi.fi

 

Käsittely

Riikka Raekannas esitti Häggin, Niinimäen ja Mustosen kannattamana, että suunnitelman sivulta 12 poistetaan kohdan 2.2 Päätämme alkuluokkatoiminnan vakinaistamisesta ja yhtenäistämme toimintatapoja ensimmäinen kohta "Vakinaistamme alkuluokkatoiminnan".

 

Puheenjohtajan tiedustellessa asiaa, kukaan ei vastustanut Raekannaksen esitystä, joten kunnanhallitus hyväksyi Raekannaksen esityksen yksimielisesti.

 

Riina Mattila esitti Raekannaksen, Lepolahden ja Vaulamon kannattamana, että suunnitelman sivulla 14 kohdan 1.3 Edistämme nuorten ja nuorten aikuisten työllistymistä toinen kohta "Tarjoamme kaikille nuorille kesäsetelin nuorten kesätyöllistämisen edistämiseksi" korjataan kuulumaan seuraavasti: "Tarjoamme nuorille kesäsetelin nuorten kesätyöllistämisen edistämiseksi talousarvion puitteissa".

 

Puheenjohtaja tiedustellessa asiaa, kukaan ei vastustanut Mattilan esitystä, joten kunnanhallitus hyväksyi Mattilan esityksen yksimielisesti.

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti hyväksyä sivistys- ja hyvinvointipalvelujen kehittämissuunnitelman 2023-2030 seuraavin muutoksin:
- Sivulta 12 poistetaan kohdan 2.2 Päätämme alkuluokkatoiminnan vakinaistamisesta ja yhtenäistämme toimintatapoja ensimmäinen kohta "Vakinaistamme alkuluokkatoiminnan".
- Sivulla 14 kohdan 1.3 Edistämme nuorten ja nuorten aikuisten työllistymistä toinen kohta "Tarjoamme kaikille nuorille kesäsetelin nuorten kesätyöllistämisen edistämiseksi" korjataan kuulumaan seuraavasti: "Tarjoamme nuorille kesäsetelin nuorten kesätyöllistämisen edistämiseksi talousarvion puitteissa".

Lisäksi kunnanhallitus oikeutti viranhaltijat tekemään kehittämissuunnitelmaan teknisiä korjauksia ja viimeistelemään kehittämissuunnitelman visuaalisen ulkoasun.