Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 14.12.2022/Pykälä 121


Liite8 Sidonnaisuusrekisteri, tilanne 5.12.2022

 

 

Sidonnaisuusilmoitukset 2022

 

Tarkastuslautakunta 19.09.2022 § 40   

 

 

 

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenten, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, kunnanjohtajan sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijöiden tulee tehdä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan  sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

 

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

 

Esittelijä 

Puheenjohtaja

 

Esitys 

Tarkastuslautakunta keskustelee sidonnaisuusilmoitusten käsittelyn aikataulusta.

 

Päätös 

Tarkastuslautakunta käsittelee asiaa seuraavassa kokouksessa lakiasiantuntija Matti Ahon valmistelun pohjalta.

 

 

 

 

Tarkastuslautakunta 17.11.2022 § 55   

 

 

 

Kunnan lakiasiantuntijan selvitys sidonnaisuusrekisterin päivityksen tilanteesta.

 

Esittelijä 

Puheenjohtaja

 

Esitys 

Tarkastuslautakunta merkitsee sidonnaisuusrekisterin tiedoksi ja esittää edelleen valtuustolle, että se merkitsee sidonnaisuusrekisterin tiedoksi.

 

Valmistelija

lakiasiantuntija Matti Aho, matti.aho(at)nurmijarvi.fi

 

 

Päätös 

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi sidonnaisuusrekisteristä seuraavaa: Ilmoituksia on tehty 90 kpl, kaikki velvolliset antaneet ilmoituksen. Muutamia korjaustarpeita todettu. Lakiasiantuntija Matti Aho antaa ilmoittajille kuntaliiton sidonnaisuusilmoituksia koskevan ohjeen käyttöön.

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti esittää valtuustolle, että merkitsee sidonnaisuusrekisterin tiedoksi.

 

 

 

Valtuusto 14.12.2022 § 121     

1336/00.00.01.03/2021  

 

 

 

Esitys 

Kunnanvaltuusto merkitsee sidonnaisuusrekisterin tiedoksi.

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi.