Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 24.10.2022/Pykälä 215 

 

Valtuustoaloite 15.6.2022 Klaukkalantien alikulkujen maalaamiseksi ja graffitiseinän pystyttämiseksi

 

Valtuusto 15.06.2022 § 57   

 

 

 

Riina Mattila (kok.), Virpi Räty (kok.), Tarleena Takalo-Eskola (kok.) ja 27 allekirjoittanutta esittivät valtuustoaloitteessaan, että talousarviossa sitoudutaan siihen, että nurmijärveläisille nuorille tarjotaan mahdollisuus maalata Klaukkalantien alikulkujen seinät Nurmijärven nuorisotoimen ja koulujen kanssa. Lisäksi valtuustoaloitteessa esitetään, että Klaukkalaan perustettaisiin graffitiseinä.

 

Päätös 

Aloite lähetettiin kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 

 

Tekninen lautakunta 15.09.2022 § 45   

 

 

 

Aloitetta on valmisteltu yhdessä ympäristötoimialan sekä sivistys- ja hyvinvointitoimialan kanssa. Ensin kartoitettiin Klaukkalantien potentiaalisia alikulkuja ja valikoitiin parhaiten pilotointiin soveltuva alikultu. Myös muiden kuntien toimintamalleja käytiin läpi, vertailtiin ja päädyttiin siihen, että esitetään graffitimaalauksen pilotoinnin paikaksi Kuntotien ja Kiikkaistenkujan välistä alikulkua. Pilotointikohteella haetaan kokemuksia tämänkaltaisen toimintamallin toimivuudesta ja kelpoisuudesta. Pilotoinnin perusteella tehdään johtopäätöksiä toimintamallin mahdollisesta laajentamisesta. 

 

Klaukkalan Torikujan alikäytävä on kylän keskeisellä paikalla, mutta profiililtaan todella huonosti graffitimaalauksiin soveltuva, koska mm. sen pinnat ovat kaltevat ja laatoitettu - mitään suoraa sileää pintaa ei seinämissä ole. Kuntotien ja Kiikkaistenkuja välissä olevassa alikulku sekä Klaukkalantien-Kirkkotien kiertoliittymässä alikulku on profiililtaan paremmin kyseiseen toimintaan soveltuva. Pilotointikohteeksi valikoitui Kuntotien ja Kiikkaistenkujan välissä oleva alikulku, sen hyvän ja keskeisen sijainnin vuoksi. Alikulussa on maalattavaa pinta-alaa on noin 35 m2 molemmin puolin. Seinämät ovat rakenteellisesti hieman epätasaiset, mutta soveltuvat pilotointikohteeksi. Tällä hetkellä alikulun seinillä on epäyhtenäisiä ja hajanaisia maalauksia/kirjoituksia.

 

Alikulut yleensäkin ovat kuitenkin hieman haastavia vapaaseen maalaukseen. Pilotointikohteen osalta voitaisiin edetä niin, että järjestettäisiin graffiti-työpaja tyyppinen toimintamalli nuorille, jotka voisivat keskitetysti ja yhdessä samalla harjoitella spray-maalien käyttöä. Tarkoituksena olisi, että alan osaava taiteilija suunnittelee teoksen ja piirtää sen ääriviivat. Tämän jälkeen nuoret saavat maalata teoksen ja pääsevät harjoittelemaan maalaamista. Näin yhdessä tekemällä tällainen yhteisöllinen työ voisi säilyä parhaiten myös ilkivallalta.

 

Alikulkujen maalaus työpaja-tyyppisesti ja osallistamalla nuoria olisi hyvä ponnahduslauta tällaiselle toiminnalle. Tämän pilotoinnin jälkeen voidaan arvioida toimintamallin laajentamismahdollisuuksia muihin kohteisiin Klaukkalassa ja myös kunnan muihin taajamiin vaiheittain. Tällöin myöskin aloitteessa mainittu grafiittiseinä voitaisiin ottaa kokeiluun, jos pilotointi sujuu toivotusti ja se saa tarvittavan suosion.

 

Tarkoituksena on, että tekninen keskus toimittaa pilotoinnissa tarvittavat maalit ja tarvikkeet sekä varmistaa, että toimintamallissa käytetään turvallisia ja käyttöön soveltuvia maaleja ja tarvikkeita. Tekninen keskus myös valmistelee pohjatyöt, jos esim. alikulun seinät vaativat tasoitusta ennen maalausta. Vastaavasti kulttuuripalvelut sekä nuorisopalvelut hoitavat yhteistyössä työpaja organisoinnin nuorille ja pilotoinnin käytännön läpiviennin. Kunta voisi esimerkiksi tilata työn suunnittelun taiteilijalta ja osallistaa nuoret asiasta kiinnostuneet yhteisesti maalaamaan kohteen.

 

Kokonaiskustannusarvio yhden alikulun maalauksesta tarvikkeineen ym. on noin 3 000 euroa ja rahoitetaan teknisen keskuksen vuoden 2023 määrärahoista. Pilotointivaihe toteutetaan muilta osin toimialojen resurssein. 

 

Esittelijä 

Tekninen johtaja

 

Esitys 

Tekninen lautakunta antaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle esittelytekstin mukaisen vastineen valtuustoaloitteeseen.

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusaloite todetaan em. toimenpitein loppuun käsitellyksi.

 

Valmistelija

liikunta- ja viheraluepäällikkö Ville Ruokoja, ville.ruokoja@nurmijarvi.fi

 

Käsittely

Keskustelun aikana Diakite esitti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi, koska valmistelussa ei ole selvitetty aloitteen mukaista grafittiseinää. Esitys raukesi kannattamattomana.

 

Tapiolinna esitti Diakiteen kannattaman lisättäväksi päätökseen, että maalauksen tarvikkeisiin sisältyy suojavarusteet. Puheenjohtajan tiedustellessa voiko lautakunta olla lisäyksestä yksimielinen, lautakunta ilmaisi olevansa yksimielinen.

 

Päätös 

Tekninen lautakunta antaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle esittelytekstin mukaisen vastineen valtuustoaloitteeseen.

Lisäksi lautakunta toteaa, että maalauksen tarvikkeisiin sisältyy suojavarusteet.

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusaloite todetaan em. toimenpitein loppuun käsitellyksi.

 

 

 

 

Kunnanhallitus 24.10.2022 § 215     

1021/00.02.00.02/2022  

 

 

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

 

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää

1. hyväksyä teknisen lautakunnan vastineen valtuustoaloitteeseen sekä

2. todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi. 

 

Valmistelija

liikunta- ja viheraluepäällikkö Ville Ruokoja, ville.ruokoja(at)nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.