Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 24.10.2022/Pykälä 223


 

 

Kunnan tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2023

 

Kunnanhallitus 24.10.2022 § 223     

1416/02.03.00.00/2022  

 

 

Kuntalain 111 §:n mukaan valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

 

Kiinteistöverolain (654/1992) 11 §:n mukaan valtuusto määrää kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit tulee määrätä sadasosan tarkkuudella. Verotusmenettelylain 91 a §:n 1 momentin mukaan tuloveroprosentti tulee ilmoittaa neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Kuntien tulee verotusmenettelystä annetun lain mukaan ilmoittaa tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä.

 

Verotusmenettelystä annetun lain 91 b § (29.6.2021/624) kunnan tuloveroprosentin ilmoittamiseen liittyy tilapäisiä säännöksiä, joiden mukaan tuloveroprosentti ilmoitetaan sadasosan tarkkuudella. Mikäli kunta ei ole ilmoittanut vuoden 2023 tuloveroprosenttia 91 a §:n 1 momentissa säädettynä aikana taikka Verohallinnon myöntämässä myöhemmässä määräajassa, tai kunnan ilmoittama tuloveroprosentti poikkeaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (616/2021) 55 §:ssä säädetystä, verotuksessa voidaan noudattaa vuoden 2022 tuloveroprosenttia vähennettynä 12,64 prosenttiyksiköllä. (8.7.2022/703)

 

Sote-uudistuksen jälkeen ansiotuloverotuksen muutokset toteutetaan nykyisen verojärjestelmän sisällä. Kaikkien kuntien kunnallisveroprosentteja alennetaan 12,64 prosenttiyksiköllä ja valtion verotusta kiristetään vastaavasti. Valtionverotuksen kiristäminen toteutetaan muuttamalla tuloveroasteikkoa sekä useita eri ansiotuloverotuksen vähennysten parametrejä. Samalla valtion- ja kunnallisverotuksen veropohjat yhdistetään. Tämän myötä tulosta tehtävät vähennykset myönnetään jatkossa samoin perustein ja samansuuruisena sekä valtionverotuksessa, että kunnallisverotuksessa. Kuntien osuutta yhteisöveron tuotossa pienennetään yhdellä kolmasosalla ja valtion osuutta kasvatetaan vastaavasti. Hyvinvointialueiden verotuksellinen asema tuloverotuksessa vastaa jatkossa muiden julkisyhteisöjen verotuksellista asemaa.

 

Kunnan tuloveroprosentti on ollut vuonna 2022 19,75 prosenttia. Kiinteistöveroprosentit vuonna 2022 ovat olleet seuraavat:

 

- Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,18 %

- Vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti 0,48 %

- Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti 0,00 %

- Muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,18 %

- Rakentamattomien rakennuspaikkojen veroprosentti 4,30 %

 

Oheismateriaalina on kuntien veroprosenttivertailu 2023.

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se vahvistaa:

1. vahvistaa kunnan vuoden 2023 tuloveroprosentiksi 7,11 sekä

2. vahvistaa kunnan vuoden 2023 kiinteistöveroprosenteiksi:
2.1. yleinen kiinteistöveroprosentti 1,18 %
2.2. vakituisen asuinrakennusten veroprosentti 0,48 %
2.3. yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti 0,00 %
2.4. muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,18 %
2.5. rakentamattomien rakennuspaikkojen veroprosentti 4,30 %  

 

Valmistelija

talousjohtaja Erno Kontio, erno.kontio(at)nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.