Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 15.08.2022/Pykälä 165


 

 

Edustajan nimeäminen Kiertokapula Oy:n osakassopimuksen päivittämistä valmistelevaan työryhmään

 

Kunnanhallitus 15.08.2022 § 165     

1064/00.04.01/2022  

 

 

Kiertokapula Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.5.2022. Kokouksessa kuultiin muun muassa alustus yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen päivittämistarpeista.

 

Kiertokapulan osakassopimuksessa vanhentuneiksi katsottavia kohtia ovat esimerkiksi Nurmijärven osakkaaksi tulemista ja hallintoneuvostoa koskevat asiat, minkä lisäksi vuoden 2021 aikana tehdyt nimitysvaliokuntaa koskevat päätökset on tarkoitus päivityksen yhteydessä sisällyttää osakassopimukseen. Lisäksi osakkaat ja yhtiö ovat nostaneet esiin muita kohtia, joiden ajanmukaisuutta olisi syytä tarkastella. Osakassopimuksen muutokset voivat johtaa tarpeeseen päivittää yhtiöjärjestystä.

 

Edellisen kerran osakassopimusta päivitettiin vuonna 2018, jolloin päivitystyö rajoittui osakaskunnan laajentumista ja hallintoneuvoston lakkauttamista koskeviin kohtiin. Sitä ennen osakassopimus solmittiin vuonna 2004.

 

Suunnitelmissa on perustaa osakassopimuksen päivittämistä varten osakaskuntien ja yhtiön edustajista koostuva työryhmä, jonka tehtävänä on laatia osakaskokoukselle ja tarvittaessa yhtiökokoukselle ehdotus osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen päivittämisestä. Osakaskunnat voivat itse päättää, haluavatko osallistua muutosten valmisteluun. Työryhmän työskentely olisi hyvä saada käyntiin alkusyksystä siten, että työ saataisiin valmiiksi hyvissä ajoin ennen vuoden 2023 varsinaista yhtiökokousta.

 

Hämeenlinnan kaupunki Kiertokapulan suurimpana omistajana on käynnistänyt työryhmän kokoamisen. Osakaskuntia on pyydetty nimeämään edustajansa Kiertokapula Oy:n osakassopimuksen päivittämistä valmistelevaan työryhmään.

 

Lisäksi osakaskuntia on pyydetty ilmoittamaan Kiertokapulalle, mikäli nimitysvaliokuntaan nimetyt kuntien edustajat ovat edellisvuodesta muuttuneet. Nurmijärven kunnanhallitus on 21.6.2021 § 181 nimennyt Arto Häggin kunnan edustajaksi Kiertokapula Oy:n nimitysvaliokuntaan. Nimitysvaliokunnan on tarkoitus kokoontua syksyllä 2022 sopimaan mm. käytännön toimintatavoista ja menettelyistä.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää nimetä kunnan edustajan Kiertokapula Oy:n osakassopimuksen päivittämistä valmistelevaan työryhmään.

 

 

Valmistelija

hallintojohtaja Katja Vuorinen, puh. 040 317 4000

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti nimetä hallintojohtaja Katja Vuorisen Kiertokapula Oy:n osakassopimuksen päivittämistä valmistelevaan työryhmään.

 

Jakelu

nimetty edustaja

Hämeenlinnan kaupunki