Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 20.06.2022/Pykälä 147 

 

Nurmijärven kunnan lausunto julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

 

Kunnanhallitus 20.06.2022 § 147     

775/03.00.00/2022  

 

 

Työ- ja elinkeinoministeriö on lähettänyt lakiluonnoksen TE-palvelut 2024 uudistuksesta lausuntokierrokselle. Lausunnot on toimitettava viimeistään 27.6.2022.

 

Esitysluonnos koostuu seuraavista teemoista:

 

-          Yleiset säännökset, siirtyvät palvelut ja voimaanpano

-          Järjestämisvastuu

-          Rahoitus

-          Valtion tehtävät ja ohjaus

-          Tietojärjestelmät

 

Luonnos on lähetetty lausunnoille nk. virkamiesesityksenä, koska poliittinen keskustelu uudistuksen yksityiskohdista jatkuu edelleen.

 

Toteutuessaan uudistus muuttaa merkittävästi kuntien roolia julkisissa TE-palveluissa. TE-toimistoilta, ELY-keskuksilta ja KEHA-keskukselta kunnille siirtyvät aloittavan yrittäjän palvelut, työnantaja- ja yrityspalvelut, henkilöasiakaspalvelut, kotoutujan palvelut sekä TE-palvelujen johtamista tukevia tehtäviä ja hallintoa. Lisäksi kuntien vastuu työttömyysturvan rahoituksesta muuttuu ajoitukseltaan ja määrältään.

 

Uudet TE-palvelutehtävät tuovat kunnille arviolta noin 700 miljoonan euron uuden kustannuksen. Tämä on tarkoitus korvata kunnille 100 % valtionosuuksien kautta. Työttömyysturvan muuttunut rahoitusvastuu puolestaan on tuomassa kunnille noin 350 miljoonan euron lisäkustannuksen. Tästä kustannuksesta on tarkoitus maksaa ns. kuntakompensaatiota.

 

TE-palvelut 2024-uudistusta koskevat materiaalit ovat tutustuttavissa työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta https://tem.fi/te-palvelut-2024-uudistus.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan lausunnon TE-palvelut 2024-uudistusta koskevasta lainsäädännöstä.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Valmistelija

elinkeinojohtaja Marko Järvenpää, puh. 040 317 2011

 

Käsittely

Harri Lepolahti teki Tapiolinnan kannattamana esityksen, että lausunnosta poistetaan kohdasta Henkilöstön liikkeenluovutus ensimmäinen lause "TE-hallinnon henkilöstön siirtoa kuntiin ei tule toteuttaa liikkeenluovutuksena.".

 

Perusteena: Työnantajavaihdostilanteita sääntelee työ- ja virkamiesoikeudessa liikkeenluovutusperiaate, joka perustuu EU:n liikkeenluovutusdirektiiviin 2001/23/EY.  Siirrettäessä valtionhallinnon tehtäviä valtionhallinnon ulkopuolelle säädetään liikkeenluovutuksesta valtion virkamieslain 5 e ja 5 f §:ssä. Direktiivin ja virkamieslain keskeinen tavoite on turvata siirron kohteena olevan henkilöstön palvelussuhteen jatkuvuus sekä etujen ja oikeuksien säilyminen muutostilanteissa, joissa työnantaja vaihtuu toiseksi liiketoimintakokonaisuuden kuitenkin säilyessä. Työvoima- ja yrityspalvelujen uudelleen järjestämisessä on kyse liikkeen luovutuksesta. Nykyisen ammattitaitoisen henkilöstön siirtymisen ja muutoksen onnistumisen varmistamiseksi on tarkoituksenmukaista noudattaa te-palvelujen siirrossa liikkeenluovutusperiaatetta.

 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys, joten pidetään nimenhuutoäänestys siten, että

JAA = esittelijän pohjaesitys

EI = Lepolahden muutosesitys

 

Äänestyksen tulos

JAA 6 (Hägg, Mattila, Raekannas, Sivula, Örling, Vaulamo)

EI 4 (Lepolahti, Maijala, Niinimäki, Tapiolinna)

POISSA 1 (Mustonen)

 

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän pohjaesityksen äänin 6 JAA - 4 EI - 1 POISSA.

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän pohjaesityksen äänin 6 JAA - 4 EI - 1 POISSA.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Jakelu

Työ- ja elinkeinoministeriö