Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 06.06.2022/Pykälä 141


 

 

Kunnanhallituksen edustus lautakunnissa ja johtokunnissa 1.8.2021-31.5.2023

 

Kunnanhallitus 23.08.2021 § 221   

 

 

 

Hallintosäännön 137 §:n mukaan kunnanhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksissa. Edustajaksi voidaan määrätä kunnanhallituksen jäsen, varajäsen tai kunnanjohtaja. Kunnanhallituksen edustajaa ei määrätä seuraaviin toimielimiin: keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta ja vaalilautakunnat.

  

Hallintosäännön 136 §:n perusteella kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kunnan eri toimielinten kokouksissa.

 

Kunnanhallitus on 3.11.1997 § 378 antanut ohjeenaan seuraavan selvityksen kunnanhallituksen edustajan asemasta ja tehtävistä lautakunnassa, ja ohje on edelleen ajanmukainen:

 

"Lautakunnat toimivat kunnanhallituksen johdon ja valvonnan alaisina. Eräänä kunnanhallituksen valvonnan muotona näihin toimielimiin on, että kunnanhallituksella on niissä edustajansa seuraamassa toimielinten tapaa käsitellä ja hoitaa asioita.

 

Kunnanhallituksen edustajan tehtävänä on niin ikään kiinnittää kokouksissa huomiota hallintoon ja taloudenhoitoon kuntakokonaisuuden kannalta.

 

Mikäli kunnanhallituksen edustaja ei pidä toimielimen päätöstä asiassa, joka voidaan ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi, tarkoituksenmukaisena tai oikeana, hänen velvollisuutenaan on saattaa asia kunnanjohtajan tai kunnanhallituksen puheenjohtajan tietoon.

 

Jos toimielin muutoin edustajan mielestä menettelee virheellisesti niin, että kunnan etu vaatii toimenpiteisiin ryhtymistä, edustajan on ilmoitettava asiasta kunnanhallitukselle. Edellä mainittua ei voine kuitenkaan ymmärtää niin, että edustajalla olisi suoranainen seuranta- ja toimenpidevelvollisuus ja siitä aiheutuva vastuu laiminlyönnistä.

 

Kunnanhallituksen edustajalla on kokouksessa oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksentekoon. Hänellä on puhevalta myös niissä lakimääräisen toimielimen erityistoimialaan kuuluvissa asioissa, joita kunnanhallituksella ei ole oikeutta ottaa käsiteltäväkseen.

 

Vaikka kunnanhallituksen edustajan puhevaltaa ei voikaan sisäisin määräyksin rajoittaa, ei kunnanhallituksen edustajan tulisi toimielinten kokouksissa pyrkiä vaikuttamaan mielipiteillään ohjaavasti päätösten sisältöön. Vapaalle mielipiteen muodostukselle toimielimissä tulisi jättää tilaa. Kunnanhallituksen edustajan ei tulisi arvovallallaan ja mielipiteillään holhota toimielintä. Eri asia on, että hänen tehtävänään on, kuten edellä on sanottu, kiinnittää huomiota hallintoon ja taloudenhoitoon kuntakokonaisuuden kannalta."

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää nimetä edustajansa seuraaviin toimielimiin toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2023:
- asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta
- elinvoimalautakunta
- hyvinvointilautakunta
- sivistyslautakunta
- tekninen lautakunta
- Aleksia -liikelaitoksen johtokunta
- Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen johtokunta
   
Kunnanhallituksen varajäsenet toimivat kussakin toimielimessä kunnanhallituksen edustajan varajäsenenä.

Kunnanhallitus ohjeistaa edustajiaan em. toimielimissä edellä todetun mukaisesti. 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Valmistelija

hallintojohtaja Katja Vuorinen, puh. 040 317 4000

 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti nimetä edustajansa seuraaviin toimielimiin toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2023:

- asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta Maiju Tapiolinna, varajäsen Ritva Örling
- elinvoimalautakunta Taneli Kalliokoski
- hyvinvointilautakunta Harri Lepolahti
- sivistyslautakunta Leni Pispala, varajäsen Harri Lepolahti
- tekninen lautakunta Arto Hägg
- Aleksia -liikelaitoksen johtokunta Kalle Mustonen
- Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen johtokunta Riina Mattila
   
Kunnanhallituksen varajäsenet toimivat kussakin toimielimessä kunnanhallituksen edustajan varajäsenenä edellä mainituin poikkeuksin.

Kunnanhallitus päätti ohjeistaa edustajiaan em. toimielimissä edellä todetun mukaisesti. 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa

 

 

Jakelu

valitut edustajat

 

 

 

Kunnanhallitus 28.03.2022 § 85   

 

 

 

Perussuomalaiset on toivonut asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan edustajan vaihtamista siten, että Jouni Maijala valitaan kunnanhallituksen varsinaiseksi edustajaksi. Vaihdon perusteena on aluevaltuuston kokousten päällekkäisyydet asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan kokousten kanssa.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää nimetä edustajakseen asemakaavoitus - ja rakennuslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi Jouni Maijalan ja hänen varalleen Ritva Örlingin.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Valmistelija

hallintojohtaja Katja Vuorinen, puh. 040 317 4000

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Jakelu

valitut edustajat

 

 

 

 

Kunnanhallitus 06.06.2022 § 141     

1265/00.00.01.02/2021  

 

 

Valtuusto on myöntänyt 25.5.2022 § 48 kunnanhallituksen edustajana elinvoimalautakunnassa toimineelle Taneli Kalliokoskelle eron kunnanhallituksen jäsenyydestä. Tästä syystä hänen tilalleen tulee valita uusi edustaja elinvoimalautakuntaan.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää nimetä edustajan elinvoimalautakuntaan Taneli Kalliokosken tilalle.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Valmistelija

hallintojohtaja Katja Vuorinen, puh. 040 317400

 

Päätös 

Kunnanhallitus nimesi kunnanhallituksen edustajaksi elinvoimalautakuntaan Tapio Sivulan.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Jakelu

valittu edustaja

elinvoimalautakunnan sihteeri