Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 07.03.2022/Pykälä 57


 

 

Hallintojohtajan palkan tarkistaminen

 

Kunnanhallitus 07.03.2022 § 57     

318/01.02.00.00/2022  

 

Konsernipalvelujen toimiala vastaa kunnan strategian laadinnasta, kokonaistaloudesta, konsernipalvelujen tukipalveluiden tuottamisesta, elinvoimapalveluista sekä kunnan hallinnon kehittämistehtävistä. Lisäksi konsernipalvelut tukee Aleksia -liikelaitoksen toimintaa. Konsernipalvelujen toimialajohtajana toimii hallintojohtaja. Hallintojohtajan tehtäviin kuuluu hallintosäännössä määriteltyjen toimivaltuuksien lisäksi konsernipalvelujen toimialan johtaminen, toimivan hallinnon kehittäminen sekä kuntalaisten ja hallinnon vuorovaikutuksen edistäminen, kunnanjohtajan tukeminen kuntaorganisaation kehittämisessä, kansainvälisten asioiden koordinointi sekä konsernipalveluiden valmiussuunnittelusta vastaaminen. Lisäksi hallintojohtaja toimii kunnanjohtajan 1. sijaisena.

 

Johtavien viranhaltijoiden palkat on määritelty kokonaispalkkoina tehtävien vaativuuden arvioinnin perusteella. Hallintojohtajan palkka on 1.4.2021 lukien 6969,68e/kk. 

 

Konsernipalveluiden sijaisuuksien ja toiminnan organisointien vuoksi hallintojohtajalle on siirretty strategiatyön johtamisen tehtävät ja hallintopalveluiden tulosalueen päällikön tehtävät. Hallintojohtajan palkkausta esitetään tarkistettavaksi näiden tehtävämuutosten perusteella. Lisäksi perusteena on kunnanjohtajan sijaisuuden huomioiminen palkkauksessa. 

 

Hallintosäännön 56 § mukaan kunnanhallitus päättää valtuuston valintaan kuuluvien viranhaltijoiden palkkauksen harkinnanvaraisista palkankorotuksista. Kunnan asianomainen viranomainen voi harkintansa mukaan päättää työnantajaa edustavien viranhaltijoiden palkasta ja sen määräytymisperusteesta sekä palkkojen tarkistamisesta ja voimaantuloajakohdasta (KVTES, II luku Palkkaus, 17 §).

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää tarkistaa hallintojohtajan kokonaispalkkaa siten, että palkka on 1.4.2022 lukien 7300,00 euroa/kk.

 

Valmistelija

henkilöstöjohtaja Leena Ojala, p. 040 317 4409.

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

Jakelu

palkanmaksupalvelut