Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 07.02.2022/Pykälä 33


 

 

Suojavarusteita koskeva korvaushakemus / Nurmijärven Onnenkimpale ry

 

Kunnanhallitus 07.02.2022 § 33     

2/02.05.01.02/2022  

 

 

Nurmijärven Onnenkimpale ry on lähettänyt kunnalle 31.12.2021 päivätyn suojavarusteita koskevan korvaushakemuksen vuoden 2020 suojavarustekustannuksista.

 

Korvaushakemus

Nurmijärven Onnenkimpale ry tuottaa ympärivuorokautista tehostettua asumispalvelua Nurmijärven kunnan alueella sijaitsevissa Heikkarin ja Kissankellon ryhmäkodeissa. Covid 19 - pandemian aikana hoitotyössä on jouduttu keväällä 2020 STM:n ja AVI:n määräyksillä ottamaan käyttöön suojavarusteita, joita ei muutoin käytettäisi. Kustannukset ovat olleet merkittäviä varsinkin pandemian alkuvaiheessa, jolloin niiden saatavuudessa oli ongelmia. Vuoden 2020 osalta kustannukset olivat 5696,63 euroa. Kustannukset muodostuivat kirurgisista suunenäsuojaimista, eristysessuista ja suojavisiireistä, jotka on hankittu ja käytetty vuoden 2020 aikana.

 

Nurmijärven Onnenkimpale ry on hakenut em. kustannuksiin korvausta Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymältä, jonka kanssa Nurmijärven Onnenkimpale ry:llä on palveluiden hankintaa koskeva sopimus. Kuntayhtymän johtaja on 1.7.2021 § 100 päättänyt, että kuntayhtymä ei korvaa yksityisille palveluntuottajille koronapandemiasta johtuvia henkilösuojainten hankkimisesta aiheutuvia ylimääräisiä kustannuksia, koska laskuttaminen ei perustu palveluntuottajien ja kuntayhtymän välillä oleviin sopimuksiin eikä palveluntuottajilla ole STM:n kuntainfon mukaan suoraa asiakasmääriin perustuvaa oikeutta korvauksiin. Yksityisten palveluntuottajien vastuulla on hankkia tuottamassaan palvelutoiminnassa tarvitsemansa suojaimet. Keusoten yhtymähallitus on edelleen 28.9.2021 § 126 hylännyt Nurmijärven Onnenkimpale ry:n tekemän oikaisuvaatimuksen.

 

Valtioneuvoston asetuksen 860/21 perusteella valtio korvaa kunnille kaikki pandemian hoidosta aiheutuvat kustannukset. Tällä perusteella Nurmijärven Onnenkimpale ry on korvaushakemuksessaan katsonut, että kunnan tulisi korvata Nurmijärven Onnenkimpale ry:lle vuoden 2020 suojavarustekustannukset yhteensä 5696,63 euroa ja yhdistys ilmoittaa toimittavansa myöhemmin tiedon vuoden 2022 laskuista.

 

Korvaushakemuksen käsittely

Nurmijärven kunta on siirtänyt sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle 1.1.2018 alkaen ja järjestämisvastuun mukaisesti toimivalta päättää suojavarustekorvauksista kuuluu Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymälle. Nurmijärven kunnalla ja Onnenkimpale ry:llä ei ole myöskään voimassa olevaa sopimussuhdetta ikäihmisten tehostetun asumispalvelun tuottamisesta, vaan sopimussuhde on Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ja Nurmijärven Onnenkimpale ry:n välillä. Edellä mainitulla perusteella suojavarusteita koskevista korvauksista päättää Nurmijärven kunnan alueella Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä.

 

Valtioneuvoston asetuksen 860/21 3 §:ssä todetaan, että jos kunta on sopinut avustettavien toimintojen järjestämisvastuun siirtämisestä osittain tai kokonaan toiselle tai kuntayhtymälle, voidaan avustus myöntää tälle toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle niiden avustuserien osalta, joita kunta ei itse hae. Sote-palvelujen järjestämisvastuun ollessa kuntayhtymällä, myös avustukset covid-19-epidemiasta aiheutuviin kustannuksiin maksetaan kuntayhtymälle eikä kunnalle.

 

Yksityisiä palveluntuottajia tulee kohdella päätöksenteossa tasapuolisesti. Mikäli kunta päättäisi korvata Nurmijärven Onnenkimpale ry:n suojavarusteet, niin vastaavasti kunnan tulisi korvata suojavarusteet myös muille sote-palvelujen yksityisille palveluntuottajille Nurmijärven kunnan alueella.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

 

Valmistelija

hallintojohtaja Katja Vuorinen, puh 040 317 4000

 

Käsittely

Leni Pispala ilmoitti esteellisyydestä (hallintolaki 28.1 § 5 kohta; yhteisöjäävi, Nurmijärven Onnenkimpale ry:n hallituksen jäsen) osallistua asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Leni Pispala poistui esteellisenä (hallintolaki 28.1 § 5 kohta; yhteisöjäävi, Onnenkimpale ry:n hallituksen jäsen) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Jakelu

Nurmijärven Onnenkimpale ry