Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 17.01.2022/Pykälä 9 

 

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan määrääminen aluevaaleihin 2022

 

Kunnanhallitus 07.12.2021 § 312   

 

 

 

Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Vaaleissa noudatetaan vaalilain säännöksiä.

 

Kunnanhallituksen on vaalilain mukaan asetettava kutakin vaalia varten hyvissä ajoissa vaaliviranomaiset (äänestysalueiden vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta). Kunnan keskusvaalilautakunta on valittu valtuustokauden loppuun kestäväksi toimikaudeksi.

 

Vaalilautakuntaan kuuluu viisi henkilöä (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä) sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten on yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuuluu kolme henkilöä (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen) sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Keskusvaalilautakunta määrää vaalitoimitsijat ennakkoäänestyspaikkoihin ja kotiäänestykseen.

 

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenten sekä niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita, erikseen sekä jäsenten että varajäsenten osalta. Varajäsenet asetetaan siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Em. säännösten lisäksi tasa-arvolain vaatimukset 40 %:n edustuksesta tulee toteutua erikseen sekä jäsenten että varajäsenten osalta.

 

Aluevaalien ehdokas ei voi olla aluevaaleissa vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Vaalitoimikunnan jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla ehdokas, hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa. Kelpoisuuteen vaikuttava ehdokkuus tarkoittaa ehdokkuutta missä hyvinvointialueessa tahansa.

 

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan vaalia varten on ryhmiltä pyydetty esitykset valittavista henkilöistä.

 

Esityslistan liitteenä on esitys vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin valittavista henkilöistä. Tasa-arvolain vaatimusten johdosta saatetaan joiltain osin joutua poikkeamaan ryhmien esityksistä ja lisäksi ryhmiltä tulleita esityksiä jouduttaneen täydentämään sitoutumattomilla henkilöillä. Tasapainotus tehdään, kun listat on saatu täydennettyä.

 

Mikäli vaalipäivänä näyttää siltä, että jokin vaalilautakunta ei olisi kokoonpanoltaan päätösvaltainen, äänestyksen turvaamiseksi kunnanhallituksen tulee oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteeri siirtämään tarvittaessa jäseniä ja varajäseniä vaalilautakunnista toiseen. Lisäksi kaikkien vaalilautakuntien jäsenet ja varajäsenet voivat toimia toisten vaalilautakunnan varajäseninä.

 

 

 

 

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää
1. valita vuoden 2022 aluevaaleja varten liitteen mukaisesti 16 vaalilautakuntaa ja yhden vaalitoimikunnan sekä

2. oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin tekemään tarvittaessa muutoksia kokoonpanoihin puuttuvien jäsenten tai varajäsenten osalta ja täydennetty kokoonpano tuodaan kunnanhallitukseen tiedoksi. Lisäksi hänet valtuutetaan toteuttamaan listojen tasapainottamiseen liittyvät toimet sekä

3. oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin siirtämään tarvittaessa jäseniä ja varajäseniä vaalilautakunnista toiseen. Lisäksi kaikkien vaalilautakuntien jäsenet ja varajäsenet voivat toimia toisten vaalilautakunnan varajäseninä.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Valmistelija

kunnan lakimies, keskusvaalilautakunnan sihteeri Sari Forsström, puh. 040 317 2015

 

 

Käsittely

Liitteeseen täydennettiin esityslistan julkaisun jälkeen saadut vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenet.

 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin täydennetyllä liitteellä.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

 

 

Jakelu

vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenet

 

 

 

 

 

 

Kunnanhallitus 20.12.2021 § 321   

 

 

 

Kunnanhallituksen 7.12.2021 § 312 päätöksen jälkeen vaalilautakunnan ja -toimikunnan jäsenten ja varajäsenten nimeämisessä on tapahtunut henkilövaihdoksia. Lisäksi jäsenistöä on pyritty hankkimaan rekrytointi-ilmoituksin.

 

Vastauksia rekrytointi-ilmoituksiin tulee edelleen ja vaalilautakuntiin ehdotetaan lisää jäseniä ja varajäseniä, joten esitystä mahdollisesti täydennetään vielä tämän esityslistan julkaisemisen jälkeen.

 

Mikäli vaalipäivänä näyttää siltä, että jokin vaalilautakunta ei olisi kokoonpanoltaan päätösvaltainen, äänestyksen turvaamiseksi kunnanhallituksen tulee oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin siirtämään tarvittaessa jäseniä ja varajäseniä vaalilautakunnista toiseen. Lisäksi kaikkien vaalilautakuntien jäsenet ja varajäsenet voivat toimia toisten vaalilautakunnan varajäseninä.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää

1. valita vuoden 2022 aluevaaleja varten liitteen mukaisesti 16 vaalilautakuntaa ja yhden vaalitoimikunnan

2. oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin tekemään tarvittaessa muutoksia kokoonpanoihin puuttuvien jäsenten tai varajäsenten osalta ja täydennetty kokoonpano tuodaan kunnanhallitukseen tiedoksi.

3. että kaikkien vaalilautakuntien jäsenet ja varajäsenet voivat toimia toisten vaalilautakunnan varajäseninä.

4. valtuuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin toteuttamaan listojen tasapainottamiseen liittyvät toimet.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Valmistelija

kunnan lakimies, keskusvaalilautakunnan sihteeri Sari Forsström, puh. 040 317 2015

 

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään siten, että vaalilautakuntien kokoonpanoihin tehdään seuraavat muutokset:

Minna Korpi, KOK (Perttula) on ilmoittanut esteestä toimia vaalilautakunnassa.
Eero Peltonen, SDP (Kirkonkylä B) on ilmoittanut esteestä toimia vaalilautakunnassa. Hänen tilalleen varsinaiseksi jäseneksi nimetään varajäsen Kerttu Martinsaari, SDP.
Kirkonkylä C:n vaalilautakuntaan jäseneksi nimetään Liisa Rantanen, SDP.
Rajamäki B:n vaalilautakuntaan varajäseneksi nimetään Mark Hart, SIT.
Kirkonkylä A:n vaalilautakuntaan varajäseneksi nimetään Jenny Enström, SIT.
Klaukkala B:n vaalilautakuntaan varajäseneksi nimetään Miika Alakärppä, SIT.
Klaukkala C:n vaalilautakuntaan varajäseneksi nimetään Katja Matikainen, SIT.

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Lisäksi kunnanhallitus hyväksyi seuraavat muutokset vaalilautakuntien kokoonpanoihin:
Minna Korpi, KOK (Perttula) on ilmoittanut esteestä toimia vaalilautakunnassa.
Eero Peltonen, SDP (Kirkonkylä B) on ilmoittanut esteestä toimia vaalilautakunnassa. Hänen tilalleen varsinaiseksi jäseneksi nimetään varajäsen Kerttu Martinsaari, SDP.
Kirkonkylä C:n vaalilautakuntaan jäseneksi nimetään Liisa Rantanen, SDP.
Rajamäki B:n vaalilautakuntaan varajäseneksi nimetään Mark Hart, SIT.
Kirkonkylä A:n vaalilautakuntaan varajäseneksi nimetään Jenny Enström, SIT.
Klaukkala B:n vaalilautakuntaan varajäseneksi nimetään Miika Alakärppä, SIT.
Klaukkala C:n vaalilautakuntaan varajäseneksi nimetään Katja Matikainen, SIT

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Jakelu

uudet vaalilautakuntien jäsenet ja varajäsenet

 

 

 

Kunnanhallitus 17.01.2022 § 9     

1138/00.00.00.01/2021  

 

Kunnanhallituksen 20.12.2021 § 321 päätöksen jälkeen vaalilautakunnan ja -toimikunnan jäsenten ja varajäsenten nimeämisessä on tapahtunut henkilövaihdoksia, lisäksi on saatu uusia jäseniä ja varajäseniä. Poisjääneiden jäsenten tilalle on saatu myös rekrytointi-ilmoitusten avulla uusia jäseniä. Tästä syystä listalla olevien jäsenten järjestys voi olla eri, kuin 20.12.21 päätetyssä listassa. 

 

Vastauksia rekrytointi-ilmoituksiin tulee, joten esitystä mahdollisesti täydennetään varalla olevien jäsenien osalta vielä tämän esityslistan julkaisemisen jälkeen.

 

Mikäli vaalipäivänä näyttää siltä, että jokin vaalilautakunta ei olisi kokoonpanoltaan päätösvaltainen, äänestyksen turvaamiseksi kunnanhallituksen tulee oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin siirtämään tarvittaessa jäseniä ja varajäseniä vaalilautakunnista toiseen. Lisäksi kaikkien vaalilautakuntien jäsenet ja varajäsenet voivat toimia toisten vaalilautakunnan varajäseninä.

 

Nyt jo tiedossa olevat henkilöt, joita ei ole vielä osoitettu mihinkään vaalilautakuntaan nimetään reservilistalle, josta vaalilautakuntia voi myös täydentää tarvittaessa. Päätöksen vaalilautakunnan täydentämisestä tekee keskusvaalilautakunnan sihteeri.

 

Lisäksi kunnanhallitus oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin nimeämään uusia jäseniä ja varajäseniä vaalilautakuntiin, mikäli se on äkillisesti tarpeen vaalilautakuntien päätösvaltaisen kokoonpanon turvaamiseksi

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

  Kunnanhallitus päättää

1. valita vuoden 2022 aluevaaleja varten liitteen mukaisesti 16 vaalilautakuntaa ja yhden vaalitoimikunnan

2. valtuuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin tarvittaessa täydentämään vaalilautakuntia  seuraavilla henkilöillä: Tapio Talala, Esko Vähäkainu, Terttu Pietilänaho, Sirkku Immonen sekä Sisko Myllykoski

3. valtuuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin tekemään tarvittaessa muutoksia kokoonpanoihin ja nimeämään uusia jäseniä ja varajäseniä puuttuvien jäsenten tai varajäsenten osalta.

4. valtuuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin toteuttamaan listojen tasapainottamiseen liittyvät toimet.

5. että kaikkien vaalilautakuntien jäsenet ja varajäsenet voivat toimia toisten vaalilautakunnan varajäseninä.


6. Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Valmistelija

 

kunnanlakimies, keskusvaalilautakunnan sihteeri Sari Forsström, puh. 040 317 2015

Käsittely

 

Liitteeseen täydennettiin esityslistan julkaisun jälkeen saadut vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenet.

 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin täydennetyllä liitteellä.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

 

 

Jakelu

vaalilautakuntien jäsenet ja varajäsenet