Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 07.12.2021/Pykälä 309 

 

Nurmijärven kuntastrategian vision, toimintaperiaatteiden ja strategiatyön tavoitteiden asettaminen

 

Kunnanhallitus 07.12.2021 § 309     

1514/00.01.02.00/2021  

 

 

Nurmijärven kuntastrategian päivitystyö käynnistettiin kevättalvella 2021. Strategiatyö on vaiheistettu kolmeen osaan siten, että ensimmäinen vaihe käsittää tilannekuvan luomisen, toinen vaihe strategisten suuntien määrittelyn visiointityön ja toimintaperiaatteiden hahmottelun kautta sekä kolmas vaihe visiota toteuttavien strategisten painopistealueiden työstön.

 

Tilannekuvan muodostamiseksi on toteutettu kyselyitä menneestä strategiakaudesta valtuutetuille, tulosaluepäälliköille ja kunnanjohtajan johtoryhmälle. Kesän 2021 aikana toteutettiin lisäksi laaja Verkkoaivoriihikysely kunnan vahvuuksien ja kehittämiskohteiden kartoittamiseksi. Kyselyyn osallistuivat kuntalaiset, kunnan henkilöstö, elinkeinoelämän edustajat, järjestökenttä sekä kunnan vaikuttamistoimielimet. Kunnan asiantuntijat ovat laatineet tiivistetyn tilannekuva-analyysin kunnan toiminnan eri teemoista mm. palveluista, elinkeinoista, väestökehityksestä, taloudesta, hyvinvoinnista sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen kokonaisuudesta.

 

Valtuustolle järjestettiin ensimmäinen strategiaseminaari 2.10.2021. Valtuuston strategiaseminaarin sekä muun osallistamis- ja valmisteluaineiston pohjalta laadittiin ensimmäisen vaiheen pohjaesitys kuntastrategian visiosta, toimintaperiaatteista (=arvot) ja strategiatyölle asetettavista tavoitteista. Pohjaesitykseen hahmoteltiin myös alustavat strategian painopistealueet, joiden osalta varsinainen päätöksenteko ajoittuu alkuvuoteen 2022.

 

Nurmijärven kunnan lautakunnat antoivat kommenttinsa ensimmäisen vaiheen pohjaesityksestä 19.10.-4.11 välisenä aikana. Myös kunnan eri sidosryhmät kommentoivat pohjaesitystä verkkokyselyn kautta lokakuun lopussa. Lautakuntien kommentit ja sidosryhmäkyselyn tulokset esiteltiin valtuuston toisessa strategiaseminaarissa 8.11.2021. Seminaarissa valtuusto työsti eteenpäin strategian visiota, toimintaperiaatteita ja strategiatyölle asetettavia tavoitteita. Elinvoimalautakunta on kommentoinut strategiaesityksen lopullista versiota kokouksessaan 25.11.2021.

 

Liitteenä on ensimmäisen vaiheen esitys strategian visiosta ja toimintaperiaatteista, joista valtuuston on tarkoitus päättää 15.12.2021. Visio ja toimintaperiaatteet voivat vielä täsmentyä jatkovalmistelussa, kun strategian painopistealueet sisältöineen on määritelty. Strategiatyön toisessa vaiheessa valmistellaan strategian painopistealueet, joiden varsinainen työstäminen ajoittuu alkuvuoteen 2022. Käytännön toimintaa linjaavista strategian painopistealueista valtuuston on määrä päättää maaliskuussa 2022.

 

Joulukuun päätöksentekoon sisältyy lisäksi strategiatyölle asetettavat tavoitteet, jotka linjaavat alkuvuoden 2022 strategian painopistealueiden työstämistä. Strategiatyön tavoitteita on käsitelty valtuuston strategiaseminaarissa sekä lautakuntien kommentointikierroksella. Strategiatyön tavoitteet ovat:

 

  1. Strategian ohjaavuutta vahvistetaan tekemällä rohkeita strategisia valintoja
  2. Huolehditaan strategian toteutettavuudesta huomioiden käytettävissä olevat resurssit
  3. Kehitetään strategian toimeenpanoa parantamalla vuositavoitteiden asettamisen prosessia
  4. Kytketään konserniyhteisöt kuntastrategiaan omistajapolitiikan kautta

 

Strategiatyön materiaalit ovat tutustuttavissa kunnan verkkosivuilla.

Liitteenä on esitys Nurmijärven kuntastrategian visiosta ja toimintaperiaatteista.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää

1. valita strategian jatkovalmistelun lähtökohdaksi liitteen mukaisen vision ja toimintaperiaatteet. Visiota ja toimintaperiaatteita voidaan täsmentää jatkovalmistelussa, kun strategian painopistealueet sisältöineen on määritelty.

2. todeta, että kuntastrategian missio määrittyy kuntalain 1 §:n mukaisesti,

3. asettaa strategiatyölle edellä selostusosassa kirjatut tavoitteet.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Valmistelija

hallintojohtaja Katja Vuorinen, puh 040 317 4000

erikoissuunnittelija Katriina Ahokas puh. 040 317 4678

palvelumuotoilija Piia Nurkka, puh. 040 317 2412

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.