Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 25.10.2021/Pykälä 269 

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen Ketunkallion tien reunan muuttamiseksi parkkipaikoiksi

 

Valtuusto 26.05.2021 § 78   

 

 

 

Riina Mattila (kok.), Jari Salminen (kok.) ja Visa Tarikka (kok.) ja muut 16 kannattajaa esittävät valtuustoaloitteessaan, että Klaukkalan Ketunkallion tien reunassa sijaitseva viheralue muutetaan/rakennetaan parkkipaikoiksi.

 

Päätös 

Aloite lähetettiin kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 

Tekninen lautakunta 07.10.2021 § 83   

 

 

 

Aloite on lähetetty ympäristötoimialalle valmisteltavaksi.

 

Ketunkallio on asuinalueen kokoojakatu Klaukkalassa. Ketunkallion alueella on voimassa alueellinen nopeusrajoitus 30 km/h ja katu on valaistu kadun pohjoisreunaan sijoitetuilla valaisimilla. Ketunkallio -kadun asemakaavan mukaisen katualueen leveys on 14 m. Kadun katusuunnitelman mukainen päällystetyn osuuden leveys on 5 m ja kadun molemmissa reunoissa olevien sorapientareiden leveys 0,25 m. Kadun eteläreunassa on yhdistetty jalankulku- ja pyörätie, jonka katusuunnitelman mukaisen päällystetyn osuuden leveys on 2,5 m ja sorapientareiden leveys 0,25 m. Kadun ja jalankulku- ja pyörätien välissä on viherkaistapainanne, jonka leveys katusuunnitelman mukaan on 3 m. Viherkaistapainanteelle on katusuunnitelmassa esitetty nurmetusta. Katusuunnitelma on hyväksytty 11.12.1984. Hyväksytty katusuunnitelma, piirustus 2292, on listatekstin liitteenä.

 

Kadun viherkaistapainanne on alun perin suunniteltu palvelemaan kadun ja jalankulku- ja pyörätien pintakuivatusta. Tästä kertoo mm. se, että viherkaistapainanteen alle on sijoitettu hulevesiviemäri ja siihen liittyviä kaivoja on nähtävissä viherkaistalla. Ketunkallion alueella on jonkin verran yhtiömuotoista rakentamista (AR, AKR) ja ilmeisesti taloyhtiöiden pysäköintialueet eivät ole riittävät autopaikkatarpeeseen nähden. Näin ollen Ketunkallio -kadun viherkaistasta on muodostunut kadunvarsipysäköintialue. Entinen viherkaistapainanne on muuttunut epäsiistiksi alueeksi, jonka kunnossapitäminen on vaikeaa.

 

Kuntaan on tullut asiaan liittyen palautetta myös kuntalaisilta ja kunnassa ollaan käynnistämässä selvitystä, jossa tutkitaan mahdollisuutta toteuttaa Ketunkallio -kadun viherkaistapainanne kadunvarsipysäköintipaikoiksi. Em. edellyttää mm. muutoksia kadun ja jalankulku- ja pyörätien kuivatukseen, pintamateriaaleihin ja mahdollisesti muutoksia jalankulku- ja pyörätien korkeusasemaan ym. Kun tehtyjen selvitysten perusteella todetaan, että kadunvarsipysäköintipaikkojen toteuttaminen olisi kohtuu järjestelyillä mahdollista, laaditaan Ketunkallio -kadun katusuunnitelman muutos, käydään hallinnollinen prosessi sekä varataan rahaa tulevien vuosien rakentamisohjemaan kadunvarsipysäköintipaikkojen toteuttamiseen.

 

Ketunkallion-Arotien liittymän länsireunassa on asemakaavaan merkitty yleinen pysäköintialue (LP). LP-aluetta ei ole suunniteltu eikä toteutettu. LP-alueen maanomistus on kunnalla. Ketunkallio -kadun kadunvarsipysäköintipaikkaselvityksen lisäksi tarkoituksena on selvittää mahdollisuutta toteuttaa yleinen pysäköintialue asemakaavan mukaisesti Ketunkallio -kadulle Arotien liittymän länsipuolelle.

 

 

Esittelijä 

Tekninen johtaja

 

Esitys 

Tekninen lautakunta antaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle esittelytekstin mukaisen vastineen Riina Mattilan, Jari Salmisen ja Visa Tarikan ym. valtuustoaloitteeseen.

Tekninen lautakunta esittää, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja että se todetaan loppuun käsitellyksi.

 

Valmistelija

liikenneinsinööri Pia Korteniemi, pia.korteniemi@nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

Kunnanhallitus 25.10.2021 § 269     

899/00.02.00.02/2021  

 

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää

1. hyväksyä edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen sekä

2. todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Valmistelija

liikenneinsinööri Pia Korteniemi, pia.korteniemi@nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.