Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 15.09.2021/Pykälä 129


 

 

Tilintarkastuspalvelujen hankintasopimuksen optiokauden käyttöönotto ajalle 1.1.2022-31.12.2023

 

Tarkastuslautakunta 06.09.2021 § 60   

 

 

 

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettäväksi hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastusta varten tilintarkastusyhteisön.

 

Nykyinen voimassa oleva tilintarkastuspalvelujen hankintasopimus on kilpailutettu vuonna 2019. Kilpailutuksen perusteella valtuusto valitsi kokouksessaan 30.1.2019 § 6 tarkastuslautakunnan esityksestä tilintarkastuspalveluiden toimittajaksi PwC Julkistarkastus Oy:n. Toukokuussa 2019 PWC Julkistarkastus Oy ilmoitti toteutuneen yrityskaupan myötä siirtyneen KPMG:n omistukseen. Muutoksessa tilintarkastuspalvelut siirtyivät KPMG Julkistarkastus Oy:n tuotettavaksi.

 

Hankinta koski kuntalain 122-123 §:n mukaisia hallinnon ja talouden tilintarkastuspalveluja tarkastuskausille 2019-2021. Tarkastuspäiviä on arvioitu olevan keskimäärin n. 60/vuosi (+tytäryhtiöt n. 20 päivää/vuosi). Tilintarkastuspalvelut sisältävät myös tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävien hoitamisen. Erikoistilintarkastusta on arvioitu toteutettavan enintään 7 päivää vuodessa.

 

Hankintasopimuksessa varsinaiseksi sopimuskaudeksi on määritelty tarkastuskaudet 2019-2021. Hankintasopimukseen on sisällytetty optio sopimuksen voimassaolon jatkamiseen tarkastuskausille 2022 ja 2023. Päätös option käyttöönotosta tulee tehdä viimeistään 31.12.2021.

 

Tilintarkastuspalvelut ovat olleet laadukkaita ja hinnaltaan kilpailukykyisiä. Tämän perusteella ehdotetaan, että hankintasopimuksen voimassaoloa jatkekaan optioehdon mukaisesti tarkastuskausille 2022 ja 2023. Tämän jälkeen tilintarkastuspalvelut tulee kilpailuttaa uudelleen siten, että uusi hankintasopimus on voimassa 2024 vuoden hallinnon ja talouden tarkastuksessa.

 

Kuntalain 122 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä. Tämän perusteella nykyisen hankintasopimuksen voimassaolon jatkaminen koskee myös kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastuksen järjestämistä. 

 

Esittelijä 

Puheenjohtaja

 

Esitys 

Tarkastuslautakunta päättää esittää valtuustolle, että KPMG Julkistarkastus Oy:n kanssa solmitun tilintarkastuspalveluiden hankintasopimuksen voimassaoloa jatketaan optioehdon mukaisesti tarkastuskausille 2022 ja 2023.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Valmistelija

strategia- ja talousjohtaja Ville Rajahalme, puh. 040 317 2080

 

 

 

Käsittely

Pöytäkirjanpitäjä Mikko Luoma ilmoitti esteellisyydestä (palvelussuhdejäävi; hallintolaki 28.1 § kohta 4) osallistua asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta.

 

Pöytäkirjanpitäjänä asian käsittelyn ajan toimi Jari Salminen.

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjanpitäjä Mikko Luoma poistui esteellisenä (palvelussuhdejäävi; hallintolaki 28.1 § kohta 4) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Pöytäkirjanpitäjän ollessa estyneenä pöytäkirjanpitäjänä toimi Jari Salminen.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

 

Valtuusto 15.09.2021 § 129     

1331/02.08.00/2021  

 

 

 

Esitys 

Kunnanvaltuusto päättää, että KPMG Julkistarkastus Oy:n kanssa solmitun tilintarkastuspalveluiden hankintasopimuksen voimassaoloa jatketaan optioehdon mukaisesti tarkastuskausille 2022 ja 2023.

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen.