Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 20.09.2021/Pykälä 254 

 

Lausunto Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen talousarvioluonnoksesta ja esityksestä palvelusopimukseksi

 

Tekninen lautakunta 16.09.2021 § 78   

 

 

 

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on 17.8.2021 omalta osaltaan hyväksynyt ympäristökeskuksen vuoden 2022 talousarvion ja taloussuunnitelman 2022-2026 sekä palvelussopimuksen vuosille 2022-2024.

 

Ympäristökeskus on pyytänyt sopijakuntien lausuntoa vuoden 2022 talousarvioesityksestä ja esityksestä vuosien 2022-2024 palvelusopimukseksi.

 

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2022-2026 sekä palvelusopimus 2022-2024

Keski- Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen mukaan ympäristökeskuksen sopijakuntien ympäristökeskukselta saamat ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun palvelut määritellään palvelusopimuksessa, joka laaditaan talousarvioesityksen yhteydessä. Palvelusopimus tehdään kolmivuotisena ja tarkistetaan vuosittain toukokuun loppuun mennessä ympäristökeskuksen ohjausryhmässä. Palvelusopimuksessa määritetään seuraavan vuoden kuntakohtaiset palvelut, jotka ovat perustana sopijakuntien maksuosuuksille.

 

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus huolehtii yhteistoimintasopimuksessa sille osoitetuista sopijakuntien ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon tehtävistä. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelut jakautuvat hallinnon, ympäristövalvonnan, ympäristönsuojelun, terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon tulosyksiköille.

 

Keski- Uudenmaan ympäristökeskuksen ohjausryhmä on käsitellyt ympäristökeskuksen vuoden 2022 talousarvioluonnosta kokouksessaan 27.5.2021.

 

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintamenot kasvavat vuoden 2022

talousarvioesityksessä noin 361 000 euroa (8,58 %) vuoden 2021 talousarvioon

verrattuna. Suurin nousu tulee kertaluonteisesta menolisäyksestä, eläinlääkärien

yhteisvastaanoton perustamisesta, jota aiemmissa taloussuunnitelmissa ei ole otettu

huomioon. Lisäksi kustannuksia kasvattavat henkilöstösuunnitelmassa oleva

ympäristötarkastajan virka, hallintoyksikön sijaisjärjestelyt sekä palkkojen nousuun

isäntäkunnan ohjeesta varattu 2 % korotus.

 

Ympäristötarkastajan viran perustamisella pyritään varmistamaan ympäristölupien käsittelyajoille asetetun tavoitteen toteutuminen vaarantamatta silti tehokasta valvontatoimintaa.

 

Ympäristökeskuksen maksu- ja myyntitulojen arvioidaan kasvavan 139 320 eur eli 19

% vuodesta 2021. Sopijakuntien yhteenlasketut yhteistoimintakorvaukset kasvavat

noin 221 895 euroa eli 6 %. Nousu on suuri, mutta kertaluonteinen ja tilanne palautuu

normaalille kasvu-uralle vuodesta 2023 alkaen. Nurmijärven kunnan maksuosuus kasvaa 4,3 %.

 

Kuntien maksuosuudet määräytyvät tuotteistettujen ja kuntakohtaisesti kohdennettujen palveluiden mukaisesti. Sopijakuntien lopulliset maksuosuudet määräytyvät tilinpäätösvaiheessa kuntakohtaisesti kohdennettujen palveluiden sekä maksuosuuksia kompensoivien maksutulojen perusteella. 

 

Sopijakuntien maksuosuudet ovat seuraavat:

Sopijakunta

2021, €

2022, €

Muutos, %

Järvenpää

716 199

754 938

5,4

Kerava

570 154

587 782

3,1

Mäntsälä

462 143

494 029

6,9

Nurmijärvi

821 360

856 806

4,3

Tuusula

899 946

998 141

10,9

Yhteensä

3 469 802

3 691 697

6,4

 

 

Nurmijärven kunnan maksuosuuksien jakautuminen: 

 

Ympäristökes-kuksen hallinto

Ympäristö-valvonta

Ympäristön-suojelu

Terveysvalvonta

Eläinlääkintä-huolto

Yhteensä

TA2020

158 523

163 496

96 051

208 703

194 588

821 360

TA2021

140 508

154 110

112 101

218 489

231 602

856 810

Muutos

-18 015

-9 387

16 050

9 786

37 014

35 449

M-%

-11,36

-5,74

16,71

4,69

19,02

4,32

 

 

Palvelusuunnitelma 2021-2025

Ympäristökeskuksen palvelusuunnitelma rakentuu Keski-Uudenmaan

ympäristölautakunnan kesäkuussa 2019 hyväksymän ympäristökeskuksen strategisen

tavoiteohjelman 2020-2023 varaan. Palveluiden painopisteet vuosille 2022-2026 ovat

tavoiteohjelman mukaisesti viranomaistoiminnan laadun ja palvelukyvyn

kehittämisessä sekä seudullisten vesienhoito- ja ilmastonsuojelutöiden

koordinoinnissa. Ympäristökeskus varautuu siihen, että terveysvalvonta ja

eläinlääkintähuolto saattavat vuonna 2026 siirtyä perustettavien hyvinvointialueiden

vastuulle.

 

Esittelijä 

Tekninen johtaja

 

Esitys 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus antaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle ympäristökeskuksen vuoden 2022 talousarvioesityksestä ja palvelusuunnitelmasta vuosille 2022-2026 sekä palvelusopimuksesta vuosille 2022-2024 seuraavan lausunnon:

Nurmijärven kunta hyväksyy osaltaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuoden 2022 talousarvioesityksen ja palvelusuunnitelman vuosille 2022-2026 sekä palvelusopimuksen vuosille 2022-2024.

Ympäristökeskuksen on otettava toimintansa suunnittelussa ja toiminnassaan huomioon kuntatalouden yleinen tilanne ja pyrittävä hillitsemään kustannusten nousua.

 

Valmistelija

tekninen johtaja Jouko Lehtonen, jouko.lehtonen@nurmijarvi.fi

 

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

 

 

 

Kunnanhallitus 20.09.2021 § 254     

1282/00.04.03/2021  

 

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää antaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle ympäristökeskuksen vuoden 2022 talousarvioesityksestä ja palvelusuunnitelmasta vuosille 2022-2026 sekä palvelusopimuksesta vuosille 2022-2024 seuraavan lausunnon:

Nurmijärven kunta hyväksyy osaltaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuoden 2022 talousarvioesityksen ja palvelusuunnitelman vuosille 2022-2026 sekä palvelusopimuksen vuosille 2022-2024.

Ympäristökeskuksen on otettava toimintansa suunnittelussa ja toiminnassaan huomioon kuntatalouden yleinen tilanne ja pyrittävä hillitsemään kustannusten nousua. 

 

Valmistelija

tekninen johtaja Jouko Lehtonen, jouko.lehtonen@nurmijarvi.fi

 

Päätös 

  Kunnanhallitus päätti antaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle ympäristökeskuksen vuoden 2022 talousarvioesityksestä ja palvelusuunnitelmasta vuosille 2022-2026 sekä palvelusopimuksesta vuosille 2022-2024 seuraavan lausunnon:

Nurmijärven kunta hyväksyy osaltaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuoden 2022 talousarvioesityksen ja palvelusuunnitelman vuosille 2022-2026 sekä palvelusopimuksen vuosille 2022-2024.

Ympäristökeskuksen on otettava toimintansa suunnittelussa ja toiminnassaan huomioon kuntatalouden yleinen tilanne ja pyrittävä hillitsemään kustannusten nousua. 

 

 

Jakelu

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus