Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 06.09.2021/Pykälä 235 

 

Nurmijärven kuntakonsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2021 ja talousarviomuutokset

 

Kunnanhallitus 06.09.2021 § 235     

697/02.02.00/2021  

 

 

Hallintosäännön 60 §:n mukaan toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille kunnanhallituksen hyväksymien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti.

 

Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kunnan toimialat, liikelaitokset ja tytäryhteisöt raportoivat toiminnan ja talouden toteutumisesta osavuosikatsauksissa neljännesvuosittain. Osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2021 annetaan valtuustolle syyskuussa. Osavuosikatsauksessa esitetään toteumatiedot käyttötaloudesta, investoinneista ja kuntastrategiasta johdettujen vuositavoitteiden toteutumisesta. Lisäksi osavuosikatsauksiin sisältyy päivitetty tilinpäätösennuste.

 

Kunnan hallintosäännön 67 §:n mukaan talousarvion muutosehdotukset esitellään pääsääntöisesti valtuustoon raportoitavien osavuosikatsausten yhteydessä.

 

Kesäkuun loppuun mennessä kunnan talous on toteutunut talousarviota paremmin. Palvelutuotannon nettomenojen toteuma on kesäkuun lopun tilanteessa ollut 110,9 milj. euroa, toteumaprosentin ollessa 48,7 prosenttia. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden palvelutuotannon nettomenot ovat toteutunet 3,2 milj. euroa korkeampana.

 

Tulorahoituksen osalta verotulot ovat toteutuneet talousarviota parempana verotulokertymän ollessa 110,1 milj. euroa ja toteumaprosentin ollessa 54,6 prosenttia. Alkuvuoden suotuisaa verotulokertymää selittää määräaikainen yhteisöveron jako-osuuden korotus sekä talouden myönteinen kehitys, joka vaikuttaa erityisesti kunnallisveron parempaan kertymään. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden verotulot ovat toteutunet 10,5 milj. euroa korkeampana. Valtionosuudet ovat toteutuneet kesäkuun loppuun mennessä talousarvion mukaisena kertymän ollessa 20,8 milj. euroa ja toteumaprosentin ollessa 51 prosenttia.

 

Alkuvuoden suotuisasta talouskehityksestä ja poikkeuksellisen suurista tonttien luovutustuloista johtuen kunnan tilinpäätösennuste näyttäytyy huomattavasti muutettua talousarviota paremmalta. Tilikauden tuloksen arvioidaan tilinpäätösennusteessa nousevan 2,6 milj. euroon, kun ensimmäisessä osavuosikatsauksessa tuloksen ennustettiin painuvan yli 5 milj. euroa negatiiviseksi. Parantuneista näkymistä huolimatta kunnan nettomenot jatkavat kasvuaan ja niiden ennustetaan toteutuvan 6,3 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina, kun kertaluonteiset tuloerät jätetään huomioimatta. Ennustetta selittää sosiaali- ja terveysmenojen ennakoitu kasvu ja kunnan oman tuotannon osalta mm. Kelan työmarkkinatuen kuntaosuuksien ja varhaiskasvatuksen avustusten menojen nousu ennakkoarvioista sekä varhaiskasvatuksen maksutuottojen pienentyminen uuden asiakasmaksulain voimaantulon myötä.

 

Verotulojen arvioidaan tilinpäätösennusteessa nousevan 207,7 milj. euroon ylittäen muutetun talousarvion 6,2 milj. eurolla. Valtionosuuksien ennakoidaan asettuvan 41,5 milj. euroon ylittäen alkuperäisen talousarvion 0,8 milj. eurolla.

 

Investointien tulorahoitusta kuvaavan vuosikatteen arvioidaan verorahoituksen ja tonttien luovutustulojen noususta johtuen parantuvan tilinpäätösennusteessa noin 7,7 milj. euroa muutetusta talousarviosta.

 

Investointien ennakoidaan toteutuvan 6,6 milj. euroa talousarviota pienempänä, koska osa hankkeista siirtyy tuleville vuosille. Vuosikatteen parantumisen myötä lainanottotarpeen ennakoidaan pienentyvän 12,5 milj. euroa. Kunnan lainakantaennuste liikelaitokset huomioiden on 219,7 milj. euroa. Näin ollen lainakanta kasvaisi edellisvuodesta 13,0 milj. euroa.

 

Tarkemmat tiedot kuluvan vuoden toiminnan ja talouden toteutumisesta on esitetty liitteenä olevassa osavuosikatsauksessa. Tässä vaiheessa tilinpäätösennusteen liittyy vielä epävarmuutta erityisesti verorahoituksen osalta, mutta muilta osin ennakoidut talousarvion muutostarpeet on pyritty tuomaan valtuuston käsittelyyn kesäkuun osavuosikatsauksessa.

 

Ohessa on liitteenä Nurmijärven kuntakonsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2021 sekä NUUKA:n toimenpidesuunnitelman toteumaraportointi 1.1.-30.6.2021.

 

Tässä vaiheessa esitettävät talousarviomuutokset:

 

A)     Esitettävät muutokset käyttötalousosaan

 

1. Varhaiskasvatuspalveluihin esitetään 870 000 euron lisämäärärahaa kotihoidon tukeen ja sen kuntalisään sekä yksityisen hoidon tukeen ja sen kuntalisään.

2. Omaisuuden tuottojen ja hallinnan maksutuottojen määrärahaa esitetään nostettavan 3 000 000 euroa ja muiden toimintatuottojen määrärahaa 4 500 000 euroa yritystonttikaupoista johtuen.

3. Rakennusvalvonnan maksutuottojen määrärahaa esitetään nostettavan 160 000 euroa lupamaksujen ennakoidusta kasvusta johtuen.

 

B)      Esitettävät muutokset investointiosaan

 

1. Tietotekniikan investointimäärärahoja esitetään pienennettävän 50 000 eurolla Trimble Cloudin ohjelmistoversion päivityksen osalta. Kyseisen ohjelman ei katsota olevan uusi aktivoitava ohjelma, vaan vanhan version päivitys, jonka osalta menot maksetaan käyttötaloudesta.

2. NYK peruskorjaus, Mikkola valmistuu vuonna 2022 ja vuoden 2022 talousarviossa esitetään määrärahaa tämän kohteen kalustoon. Vuoden 2021 määrärahaa esitetään pienennettävän 265 000 euroa.

Kuva, joka sisältää kohteen pöytä

Kuvaus luotu automaattisesti3. Kunnallistekniikan investointien määrärahoihin esitetään seuraavat muutokset:

4. Talonrakennushankkeisiin esitetään seuraavat muutokset:

Kuva, joka sisältää kohteen pöytä

Kuvaus luotu automaattisesti

 

C)      Esitettävät muutokset Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen talousarvioon

 

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta on esittänyt valtuustolle liikelaitoksen talousarviota muutettavan seuraavasti:

 

Nurmijärven Veden tuottojen määrärahoja esitetään nostettavan 25 000 euroa, poistojen määrärahaa pienennettävän 200 000 euroa ja korkokuluja lisättävän 55 000 euroa. Lainakannan muutosta vähennetään 500 000 euroa.

 

Investointimäärärahaa esitetään vähennettävän 634 000 euroa.

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

 

Esitys 

Kunnanhallitus:

1. merkitsee Nurmijärven kuntakonsernin osavuosikatsauksen 1.1.-30.6.2021 ja NUUKA:n toimenpidesuunnitelman 1.1.-30.6.2021 toteumaraportin tiedoksi ja esittää ne edelleen valtuustolle tiedoksi, sekä

2. esittää valtuustolle, että vuoden 2021 talousarviota muutetaan lautakuntien ja johtokuntien esitysten mukaisesti edellä selostusosassa, kohdissa A-C, esitetyllä tavalla.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

 

Valmistelija

strategia- ja talousjohtaja Ville Rajahalme, puh. 040 317 2080

taloussuunnittelupäällikkö Erno Kontio, puh. 040 317 2071

 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.