Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 24.08.2021/Pykälä 73 

 

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset vuonna 2021

 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta 24.08.2021 § 73     

411/02.05.01.02/2021  

 

 

Yksityisteiden tienpidon avustamiseen on talousarviossa varattu 440 000 euron määräraha. Kuluvan vuoden aikana määrärahasta on myönnetty 7 305 euroa ennakkoavustuksiin. Kunnossapitoavustusten jakoperusteena noudatetaan valtuuston 22.4.2020 § 35 hyväksymiä yksityistieavustusten myöntämisehtoja.

 

Yksityisteiden kunnossapitoavustusta haki määräaikaan 31.5 mennessä 172 tiekuntaa.

  • 1 kunnossapitoluokan teiden keskimääräiset toteutuneet kunnossapitomenot edelliseltä varainhoitokaudelta olivat 2 400 euroa/km (tiet, joita käyttää säännöllinen joukkoliikenne
    2 660 euroa/km)
  • 2 kunnossapitoluokan teiden keskimääräiset toteutuneet kunnossapitomenot edelliseltä varainhoitokaudelta olivat 2 300 euroa/km
  • 3 kunnossapitoluokan teiden keskimääräiset toteutuneet kunnossapitomenot edelliseltä varainhoitokaudelta olivat 2 050 euroa/km

 

Kytöportaantien, Nurmijärven kirkkotien ja Taipaleentien tiekuntien osalta puuttuvat avustushakemuksien pakollisena liitteenä olevat menoselvitykset edellisen tilikauden kunnossapitokustannuksista.

 

Jussilankujan tiekunta anoo kunnossapitoluokan muuttamista luokasta 3 luokkaan 1. Tiekunta esittää perusteluina, että Jussilankujan päässä sijaitsevan viljatilan koneet, traktorit ja rekka-autot käyttävät tietä huomattavasti normaalia liikennettä enemmän. Yksityistieavustusten myöntämisehtojen mukaan kunnossapitoluokkaan 1. kuuluvat vilkkaasti liikennöidyt tiet: läpiajotiet, joiden läpiajoliikennettä lisää ensisijaisesti tie- ja käyttömaksuihin kuulumaton tienkäyttö. Tällaisen liikenteen aiheuttaa tien edullinen sijainti verrattuna muuhun tieverkostoon, jolloin tietä käytetään vilkkaasti läpiajotienä tai oikotienä ja niille ohjautuu merkittävästi tiekunnan ulkopuolista liikennettä. Jussilankujan tie ei täytä 1 kunnossapitoluokan myöntämisehtoja.

 

Reunatien tiekunta anoo kunnossapitoluokan muuttamista luokasta 3 luokkaan 2. Tiekunta esittää perusteluina, että tien varrella sijaitseva kauppapuutarhan liikenne kuormittaa tietä valtavasti.

Södergårdintien tiekunta anoo kunnossapitoluokan muuttamista luokasta 3 luokkaan 2. Tiekunta esittää perusteluina, että Södergårdintien kautta on kulku Jylhävaarantiellä olevalle vedenottamolle, tiekunnan alueella on yritystoimintaa ja tien päässä on Lepsämän riistamiesten ry:n maja. Yksityistieavustusten myöntämisehtojen mukaan kunnossapitoluokkaan 2. kuuluvat liikenteellisesti merkittävät tiet: uimarannalle, virkistysalueelle tai muulle yleisessä käytössä olevalle alueelle johtavat tiet ja tiet, joita käyttää säännöllinen joukkoliikenne. Reunatien ja Södergårdintien tiet eivät täytä 2 kunnossapitoluokan myöntämisehtoja. Yksityisteiden myöntämisehtojen mukaan, mikäli tiekunnan alueella on yritystoimintaa, jonka liikenteellinen rasitus on normaalia suurempaa, voidaan ko. tien kunnossapitoluokan avustusta nostaa 5 %.     

 

Avustettavien teiden yhteispituus on 202,1 km.

Esityksen mukaan 1 kunnossapitoluokan teiden enimmäisavustusmääräksi tiekilometriä kohden (€/km) päätetään 2 800 €/km, 2 kunnossapitoluokan teiden enimmäisavustusmääräksi 2 400 €/km ja 3 kunnossapitoluokan teiden enimmäisavustusmääräksi 2 100 €/km. Näin kunnossapitoluokkien 1, 2 ja 3 enimmäisavustusmäärät tiekilometriä kohden kattavat tiekuntien/teiden keskimääräiset toteutuneet kunnossapitomenot euroa/km jokaisessa kunnossapitoluokassa.

 

Esityksen mukaan avustusmäärärahasta varataan 206 920 euroa kunnossapitoavustuksiin.

 

Esittelijä 

Tekninen johtaja

 

Esitys 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää:

1. hylätä Kytöportaantien, Nurmijärven kirkkotien ja Taipaleentien tiekuntien avustushakemukset, koska avustushakemuksien pakollisena liitteenä olevat menoselvitykset edellisen tilikauden kunnossapitokustannuksista puuttuvat.

2. hylätä Jussilankujan, Reunatien ja Södergårdintien tiekuntien anomukset kunnossapitoluokkien muuttamisesta edellä esitettyjen perusteluiden ja yksityistieavustusten myöntämisehtojen perusteella.

3. vahvistaa 1 kunnossapitoluokan teiden enimmäisavustusmääräksi tiekilometriä kohden 2800 euroa/km, 2 kunnossapitoluokan teiden enimmäisavustusmääräksi tiekilometriä kohden 2400 euroa/km ja 3 kunnossapitoluokan teiden enimmäisavustusmääräksi tiekilometriä kohden 2100 euroa/km.

4. vahvistaa kunnossapitoavustusta hakeneiden tiekuntien yksityisteiden kunnossapitoluokat liitteiden 1, 2 ja 3 perusteluiden mukaisesti ja myöntää vuoden 2021 kunnossapitoavustukset liitteinä olevien laskelmien mukaisesti.

Kunnossapitoavustuspäätös on ehdollinen niiden tiekuntien osalta, joilta puuttuvat avustushakemuksen pakollisena liitteenä oleva tilityksen tarkastuskertomus tai pöytäkirjanote, jossa hoitokunnalle tai toimitsijamiehelle on myönnetty tili- ja vastuuvapaus. Avustuksen maksatus edellyttää, että tiekunta toimittaa kuntaan tilityksen tarkastuskertomuksen tai pöytäkirjanotteen 31.12.2021 mennessä.

 

Valmistelija

kiinteistöinsinööri Riku Hellgrén, riku.hellgren@nurmijarvi.fi

 

Asian käsittely

Todettiin, että yksityisteiden kunnossapitoavustusta haki määräaikaan 31.5 mennessä 173 tiekuntaa, avustettavien teiden yhteispituus on 204,1 km ja avustusmäärärahasta varataan 208 400 euroa kunnossapitoavustuksiin.

 

Esittelijän muutosesitys

Kunnossapitoavustettaviin teihin (kohta 4) lisätään Mäkimaantien avustus 1 180 euroa.

 

Päätös 

Esittelijän muutosesitys hyväksyttiin ja kunnossapitoavustettaviin teihin (kohta 4) lisättiin Mäkimaantien avustus 1 180 euroa.  Muilta osin esitys hyväksyttiin sellaisenaan.
Kunnossapitoavustuksiin varattiin määrärahaa yhteensä 208 100 euroa.