Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 23.08.2021/Pykälä 227


 

 

Luottamushenkilöedustajien nimeäminen MAL 2023 -suunnitelman valmisteluun

 

Kunnanhallitus 23.08.2021 § 227     

1241/10.00.00.00/2021  

 

 

Helsingin seudun liikenne (HSL) on pyytänyt Helsingin seudun kaupunkeja ja kuntia nimeämään 31.8.2021 mennessä MAL-luottamushenkilöt, jotka osallistuvat Helsingin seudun MAL 2023 -suunnitelman valmisteluun. Suunnitelmaa tehdään vuorovaikutuksessa seudun luottamushenkilöiden kanssa. Tässä työssä ovat mukana nyt nimettävien MAL-luottamushenkilöiden lisäksi MAL-suunnitelmasta päättävät toimielinten eli Helsingin seudun yhteistyökokouksen HSYKin jäsenet, Helsingin seudun liikenteen HSL:n hallituksen jäsenet sekä KUUMA-seudun KUUMA-johtokunnan jäsenet.

 

MAL 2023 on Helsingin seudun 14 kunnan ja Siuntion yhteinen, strateginen maankäytön (M), asumisen (A) ja liikenteen (L) suunnitelma, jossa kuvataan, miten seutua pitäisi kehittää vuosina 2023-2060. Valmistuessaan MAL 2023 sisältää suunnitelman seudun maankäytön kehityksestä,

asuntotuotantotavoitteista ja muista asuntopoliittisista toimenpiteistä sekä kaikki liikennemuodot

sisältävän lakisääteisen liikennejärjestelmäsuunnitelman. Siuntio on mukana vain

liikennejärjestelmäsuunnittelun osalta.

 

 

MAL 2023 -suunnitelman teko on käynnistynyt hyväksytyn puiteohjelman mukaisesti

 

MAL 2023 -suunnitelman teko on käynnistynyt jo vuonna 2020, jolloin laadittiin työlle suuntaviivat puiteohjelman muodossa. Puiteohjelmassa linjattiin se, mihin suunnitelmiin, ohjelmiin ja muihin lähtökohtiin MAL-työ pohjautuu, mitä MAL-suunnitelman tuloksena syntyy ja mikä on sen aikajänne sekä millaisia teemoja ja näkökulmia työhön kohdistetaan. Samalla linjattiin suunnitteluprosessin vaiheet, valmistelun resursointia sekä osallistamisen ja vuorovaikutuksen tavoitteita. Puiteohjelmaa käsiteltiin Nurmijärvellä elinvoimalautakunnan kehitys- ja keskusteluasioissa 19.01.2021 sekä kunnanhallituksen kokouksen kehitys- ja keskusteluasioissa 01.02.2021.

 

Puiteohjelma hyväksyttiin Helsingin seudun yhteistyökokouksessa HSYKissa ja HSL:n hallituksessa joulukuussa 2020. KUUMA-johtokunta hyväksyi puiteohjelman KUUMA-seudun osalta maaliskuussa 2021. Hyväksytyn puiteohjelman pohjalta käynnistettiin MAL 2023-suunnitelman laadinta.

 

 

Miten MAL 2023-suunnitelman laadinta ja päätöksenteko etenevät ja miten luottamushenkilöt osallistuvat työhön?

 

Parhaillaan työstetään MAL 2023 -suunnitelman visiota ja tavoitteita. Näitä työstetään vuorovaikutuksessa seudun luottamushenkilöiden kanssa.

 

Helsingin seudun yhteistyökokous HSYK, Helsingin seudun liikenteen HSL:n hallitus sekä kehyskuntien KUUMA-johtokunta päättävät MAL 2023 -suunnittelun visiosta ja tavoitteista syksyllä 2021.

 

HSYKin, HSL:n hallituksen ja KUUMA-johtokunnan lisäksi nyt erikseen nimettävillä MAL-luottamushenkilöillä on tärkeä osuus MAL 2023 -suunnittelussa. He osallistuvat MAL 2023:n prosessiin muun muassa MAL-luottamushenkilötilaisuuksissa ja toimivat viestinvälittäjinä muiden kuntansa luottamushenkilöiden suuntaan suunnittelun monipuolisuuden ja läpinäkyvyyden varmistamiseksi.

 

Helsingin seudun 14 kunnan + Siuntion (vain liikennejärjestelmäsuunnittelun osalta) kaupunki-/kuntakohtaiset luottamushenkilömäärät perustuvat kaupungin/kunnan kokoon. Nurmijärveltä nimetään 5 luottamushenkilöä.

 

Kuntiin lausunnoille lähetettävän MAL 2023-suunnitelmaluonnoksen sisällöstä päätetään syksyllä 2022 sekä lopulta varsinaisesta MAL 2023-suunnitelmasta keväällä 2023.

 

Kun valmis MAL 2023 -suunnitelma on hyväksytty seudun luottamushenkilöelimissä, sen pohjalta neuvotellaan ja solmitaan seuraava Helsingin seudun MAL-sopimus valtion kanssa.

 

 

MAL-luottamushenkilöiden vuorovaikutustilaisuudet syksyllä 2021

 

Ensimmäinen MAL-luottamushenkilöille tarkoitettu vuorovaikutustilaisuus on tiivis, etäyhteyksillä

toteutettava infotilaisuus, joka pidetään torstaina 23.9.2021 klo 15 alkaen. Tämän jälkeen pidetään

MAL 2023 -suunnitelman visiosta ja tavoitteista yhteinen työstötilaisuus torstaina 7.10.2021 klo 14

alkaen. Tämä tilaisuus järjestetään pandemiatilanteen salliessa läsnäolotilaisuutena Finlandia-talolla (ennakkotieto).

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää nimetä viisi (5) jäsentä Helsingin seudun MAL 2023 -suunnitelman valmisteluun.

 

Valmistelija

yleiskaavapäällikkö Anita Pihala puh. 040 317 2045

erikoissuunnittelija Katriina Ahokas puh. 040 317 4678

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti valita jäsenet Helsingin seudun MAL 2023 -suunnitelman valmisteluun seuraavasti:
Arto Hägg, KOK
Kimmo Pirkkala, PS
Jorma Heimonen, VIHR
Kallepekka Toivonen, KESK
Eero Santala, SDP

 

Jakelu

HSL

valitut jäsenet